Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả nó phải làm như thê nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy và nó phải tự làm bằng tự do của chính nó tôi chỉ

2 95 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:55

Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả. Nó phải làm như thê nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy, và nó phải tự làm bằng tự do của chính nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra. Anh (chị) hãy bình luận ý kiến trênCàng tĩnh lặng bạn càng lắng nghe được nhiều hơn Ngữ Văn 12Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chia sẻ sự giàu có của...Người sống với người như thế nào Ngữ Văn 12Bàn về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmKhi đúng trước một tấm gương, nhìn vào đó ta sẽ thấy bản thân mình mà không phải là một ai khác, ta thấy hình bóng của mình không sai lệch. Nhưng nếu trước mặt ta không phải là một tấm gương kính mà là tấm gương cuộc đời thì liệu soi vào ta có thấy chính xác bản thân mình hay không? Hay ta sẽ chỉ thấy một cái bóng mờ mờ giữa những cái bóng khác? Hay là khi bước vào cuộc đời, chợt nhìn lại, ta thấy mình đổi thay đến chính bản thân mình cũng khó mà nhận ra? Nếu như vậy thật thì vô tình cuộc sống của ta không còn thuộc về chúng ta nữa. Suy nghĩ về điều này, một nhà triết học nhận định: Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thủa lọt lòng thì chăng là gì cả. Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ được trỏ thành như thế ấy, nó phải tự làm bằng tự do của chính nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do tôi làm ra. Câu triết lí đã gợi ra trong ta những suy nghĩ về cách sống chính mình.Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Dù tạo hoá dành cho muôn loài (trong đó có con người) hai chữ bản năng nhưng Mỗi con vật khi sinh ra là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gi cả. Con vật đã có thể trở nên rất hoàn thiện sau khi ra đời. Những kì diệu nó được hưởng sẽ tồn tại với nó mãi mãi, không hề thay đổi: kiếm ăn, bảo vệ lãnh thổ, sinh con đẻ cái,... Nó có thể tồn tại chỉ với chừng ấy thứ nó từ tạo hoá. Còn con người thì không thể. Khi sinh ra, con người chỉ đơn giản mang một hình hài nhỏ bé, yếu ớt. Con người thể chất đầy đủ nhưng con người xã hội thì không. Nó đồng nghĩa với việc ta không thể sống nếu chỉ giữ riêng những thứ tạo hoá ban cho. Con người có một phương tiện khác để tồn có một sức mạnh kì diệu khác để sống. Đó là khả năng tư duy, suy nghĩ, tự mình đi theo một con đường riêng, tự hoàn thiện mình. Nếu như cuộc sống của loài vật là do tạo hoá quyết định thì cuộc sống của mỗi người hoàn nằm trong tay người đó. Mỗi việc làm của ta đều là một viên gạch dù lớn hay nhỏ xây dựng con đường sống cho mình. Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy. Tôi chỉ là kẻ do chính tôi tạo ra tư tưởng chung của câu nói là phẩm chất, nhân cách của con người hoàn toàn do chính con người tạo nên.Lớn lên đồng thời trong hai môi trường tự nhiên và xã hội, con người có đủ điều kiện để tự hoàn thiện. Môi trường tự nhiên nuôi lớn ta về thể chất, nhưng nuôi lớn về tinh thần thì không gì khác ngoài môi trường xã hội. Nếu môi trường tự nhiên như một người mẹ chăm sóc cho ta giấc ngủ, bữa ăn thì môi trường xã hội lại như một người cha nghiêm khắc cho ta thấy rõ sự phức tạp của cuộc sống. Không phủ nhận sự quan trọng của hai môi trường ấy nhưng cũng như người cha, người mẹ không thể theo ta suốt đời, môi trường xã hội và tự nhiên không hoàn toàn quyết định bản thân ta sống ra sao, ta đi lối nào, ta nhìn đời bang con mắt màu gì... Cớ sao cậu học trò An Kim Bằng sống trong hoàn cảnh khổ cực tưởng đến gục ngã lại là người mang niềm tự hào về cho cá đất nước Trung Hoa khi giành huy chương Vàng tại kỳ thi IMO (Olympic toán quốc tế) 1997? Điều này có thuộc về lí do môi trường sôngXem thêm tại: https:loigiaihay.commoiconvatkhisinhradeulatatcanhunggimanoconguvan12c30a19691.htmlixzz5mwrF5VIZ Mỗi vật sinh tất Chỉ người từ thuở lọt lòng chẳng phải làm thê trở thành phải tự làm tự Tơi trở thành kẻ tơi làm Anh chị bình luận ý kiến Càng tĩnh lặng bạn lắng nghe nhiều - Ngữ Văn 12 "Điều tốt đẹp bạn làm cho người khác khơng phải chia sẻ giàu Người sống với người - Ngữ Văn 12 Bàn lí tưởng sống niên - Ngữ Văn 12     Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Khi trước gương, nhìn vào ta thấy thân khơng phải khác, ta thấy hình bóng khơng sai lệch Nhưng trước mặt ta khơng phải gương kính gương đời liệu soi vào ta thấy xác thân hay khơng? Hay ta thấy bóng mờ mờ bóng khác? Hay bước vào đời, nhìn lại, ta thấy đổi thay đến thân khó nhận ra? Nếu thật vơ tình sống ta khơng thuộc Suy nghĩ điều này, nhà triết học nhận định: "Mỗi vật sinh tất Chỉ người từ thủa lọt lòng phải làm trỏ thành ấy, phải tự làm tự Tơi trở thành kẻ tơi làm ra" Câu triết lí gợi ta suy nghĩ cách sống Cuộc sống lúc công Dù tạo hố dành cho mn lồi (trong người) hai chữ "bản năng" "Mỗi vật sinh tất Chỉ người từ thuở lọt lòng chẳng gi cả" Con vật trở nên hồn thiện sau đời Những kì diệu hưởng tồn với mãi, không thay đổi: kiếm ăn, bảo vệ lãnh thổ, sinh đẻ cái, tồn với chừng thứ từ tạo hố Còn người khơng thể Khi sinh ra, người đơn giản mang hình hài nhỏ bé, yếu ớt Con người thể chất đầy đủ người xã hội khơng đồng nghĩa với việc ta sống giữ riêng thứ tạo hố ban cho Con người phương tiện khác để tồn sức mạnh kì diệu khác để sống Đó khả duy, suy nghĩ, tự theo đường riêng, tự hồn thiện Nếu sống lồi vật tạo hố định sống người hồn nằm tay người Mỗi việc làm ta viên gạch - dù lớn hay nhỏ - xây dựng đường sống cho "Nó phải làm trở thành Tơi kẻ tơi tạo ra" - tưởng chung câu nói phẩm chất, nhân cách người hoàn toàn người tạo nên Lớn lên đồng thời hai môi trường tự nhiên xã hội, người đủ điều kiện để tự hồn thiện Mơi trường tự nhiên nuôi lớn ta thể chất, ni lớn tinh thần khơng khác ngồi môi trường xã hội Nếu môi trường tự nhiên người mẹ chăm sóc cho ta giấc ngủ, bữa ăn mơi trường xã hội lại người cha nghiêm khắc cho ta thấy rõ phức tạp sống Không phủ nhận quan trọng hai môi trường người cha, người mẹ theo ta suốt đời, môi trường xã hội tự nhiên khơng hồn tồn định thân ta sống sao, ta lối nào, ta nhìn đời bang mắt màu Cớ cậu học trò An Kim Bằng sống hồn cảnh khổ cực tưởng đến gục ngã lại người mang niềm tự hào cho đất nước Trung Hoa giành huy chương Vàng kỳ thi IMO (Olympic tốn quốc tế) 1997? Điều thuộc lí môi trường sông Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/moi-con-vat-khi-sinh-ra-deu-la-tat-ca-nhung-gi-ma-no-co-ngu-van-12c30a19691.html#ixzz5mwrF5VIZ ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/moi -con- vat -khi- sinh- ra- deu-la-tat-ca-nhung-gi-ma-no-co-ngu-van-12c30a19691.html#ixzz5mwrF5VIZ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả nó phải làm như thê nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy và nó phải tự làm bằng tự do của chính nó tôi chỉ, Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả nó phải làm như thê nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy và nó phải tự làm bằng tự do của chính nó tôi chỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn