Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn

2 68 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:52

Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn Ngữ Văn 12 Bình chọn:Khoa học ở thế kỉ XVI có nghĩa là tri thức thuộc mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn chương, triết học. Người học nhiều, biết rộng mà không có lương tâm hướng dẫn tư tưởng, hành động sẽ sa dần đến chỗ băng hoại tâm hồn.Suy nghĩ của anh (chị) về việc giữ gìn bản sắc văn hoá Ngữ Văn 12Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta với họ. Trong thế giới...Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có Ngữ Văn 12Càng tĩnh lặng bạn càng lắng nghe được nhiều hơn Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn bàiI. Mở bài Nhân loại như một con người sống mãi và càng ngày càng mở rộng tri thức, nhất là tri thức khoa học, đời sống. Khoa học đã giúp cho loài người đến trình độ văn minh như ngày nay. Đó là điều khẳng định. Nhưng ngay từ thế kỉ XVI, một nhà văn, nhà tư tưởng nhân văn nghĩa đã lên tiếng cảnh giác: Khoa học mà không có lương tâm chi là sự tàn rụi của tâm hồn (Rabelais) Ta hãy bình luận câu nói trên.II. Thân Bài1. Giải thícha) Khoa học ở thế kỉ XVI có nghĩa là tri thức thuộc mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn chương, triết học. Người học nhiều, biết rộng mà không có lương tâm hướng dẫn tư tưởng, hành động sẽ sa dần đến chỗ băng hoại tâm hồn.b) Khoa học (thực nghiệm) ngày nay là môn học có hệ thống nhằm khám phá ra những định luật, giải thích các hiện tượng, sự vật, là cơ sở của những sáng chế kĩ thuật.c) Đạo đức là nền gốc của khoa học vì đạo đức hướng những phát minh học vào mục đích tốt đẹp, phục vụ đời sống con người. Nêu không có ý nghĩa đạo đức soi rọi, khoa học sẽ trở thành phương tiện thoả mãn những tham vọng ích kỉ, đen tối của một số người và cuối cùng có thể đấy nhân loại đến chỗ tàn rụi, diệt vong.2. Bìnha) Nêu hiểu theo nghĩa thứ nhất, giá trị câu nói của Rabelais được khẳng địnhNhững kẻ có học thức mà thiếu ý thức đạo đức trưởng thành trở nên kiêu ngạo ích kỉ, tham lam, hành động sai lệch, đưa đến sự sa đoạ về tinh thần. Họ có thể sử dụng học thức của mình để thoả mãn những dục vọng thấp hèn.Trần Ích Tắc trong vương tộc nhà Trần, học cao hiểu rộng, nhưng phản bội đất nước, phản lại dòng họ chi vì tham lam ngôi vịXem thêm tại: https:loigiaihay.comkhoahocmakhongcoluongtamchilasutanruicuatamhonnguvan12c30a19705.htmlixzz5mwqgzR7a Khoa học khơng lương tâm tàn rụi tâm hồn - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khoa học kỉ XVI nghĩa tri thức thuộc lĩnh vực, lĩnh vực văn chương, triết học Người học nhiều, biết rộng khơng lương tâm hướng dẫn tư tưởng, hành động sa dần đến chỗ băng hoại tâm hồn  Suy nghĩ anh (chị) việc giữ gìn sắc văn hoá - Ngữ Văn 12  "Trong giới khốc liệt AIDS khơng khái niệm với họ Trong giới  Mỗi vật sinh tất - Ngữ Văn 12  Càng tĩnh lặng bạn lắng nghe nhiều - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn I Mở - Nhân loại người sống ngày mở rộng tri thức, tri thức khoa học, đời sống Khoa học giúp cho lồi người đến trình độ văn minh ngày Đó điều khẳng định - Nhưng từ kỉ XVI, nhà văn, nhà tư tưởng nhân văn nghĩa lên tiếng cảnh giác:" Khoa học khơng lương tâm chi tàn rụi tâm hồn" (Rabelais) - Ta bình luận câu nói II Thân Bài Giải thích a) Khoa học kỉ XVI nghĩa tri thức thuộc lĩnh vực, lĩnh vực văn chương, triết học Người học nhiều, biết rộng khơng lương tâm hướng dẫn tư tưởng, hành động sa dần đến chỗ băng hoại tâm hồn b) Khoa học (thực nghiệm) ngày mơn học hệ thống nhằm khám phá định luật, giải thích tượng, vật, sở sáng chế kĩ thuật c) Đạo đức gốc khoa học đạo đức hướng phát minh học vào mục đích tốt đẹp, phục vụ đời sống người Nêu khơng ý nghĩa đạo đức soi rọi, khoa học trở thành phương tiện thoả mãn tham vọng ích kỉ, đen tối số người cuối nhân loại đến chỗ tàn rụi, diệt vong Bình a) Nêu hiểu theo nghĩa thứ nhất, giá trị câu nói Rabelais khẳng định Những kẻ học thức thiếu ý thức đạo đức trưởng thành trở nên kiêu ngạo ích kỉ, tham lam, hành động sai lệch, đưa đến sa đoạ tinh thần Họ sử dụng học thức để thoả mãn dục vọng thấp hèn Trần Ích Tắc vương tộc nhà Trần, học cao hiểu rộng, phản bội đất nước, phản lại dòng họ chi tham lam ngơi vị Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/khoa-hoc-ma-khong-co-luong-tam-chi-la-su-tan-rui-cua-tam-hon-ngu-van12-c30a19705.html#ixzz5mwqgzR7a ...Những kẻ có học thức mà thiếu ý thức đạo đức trưởng thành trở nên kiêu ngạo ích kỉ, tham lam, hành động sai lệch, đưa đến sa đoạ tinh thần Họ sử dụng học thức để thoả mãn dục... thấp hèn Trần Ích Tắc vương tộc nhà Trần, học cao hiểu rộng, phản bội đất nước, phản lại dòng họ chi tham lam ngơi vị Xem thêm tại: https://loigiaihay.com /khoa- hoc-ma-khong-co-luong-tam-chi-la-su-tan-rui-cua-tam-hon-ngu-van12-c30a19705.html#ixzz5mwqgzR7a
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn, Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn