Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống

1 77 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:45

Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống Ngữ Văn 12 Bình chọn:Con người khác con vật ở chỗ nó dự phần quyết định vào việc tạo dựng nên nhân cách của nó.Tầm quan trọng của việc học Ngữ Văn 12Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng Ngữ Văn 12Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới Ngữ Văn 12Tiên học lễ, hậu học văn Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmCon người khác con vật ở chỗ nó dự phần quyết định vào việc tạo dựng nên nhân cách của nó. Chính vì vậy, một nhà triết học có nói: Mỗi con vật khi sinh là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng chẳng là gì cả. Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy và nó phải tự làm bằng chính tự do của nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra... Câu nói trên chẳng những nêu bật sự khác nhau giữa con người vật mà còn nhấn mạnh tới vai trò con người trong việc hình thành nhân của mình.Thật vậy, mỗi con vật khi sinh ra đều đã là tất cả những gì mà nó có. Điều nghĩa là con vật được sinh ra như thế nào thì nó sẽ lớn lên như thế ấy. Một con chó sói được sinh ra thì sẽ trở thành con chó sói, một con chim sẻ thành chim. Dĩ nhiên phải có thời gian để con chó sói trưởng thành, tự kiếm ăn và tự vệ, để con chim được lớn, mở mắt biết bay đi kiếm mồi. Nhưng qua thời đó, con sói và con chim trưởng thành vẫn chỉ là con vật được quy định bởi bộ gen của nó. Con vật được sinh ra trong trạng thái đã tự đầy đủ.Con người thì khác hẳn, khi sinh ra tự nó không đầy đủ, không là gì cả. Một bé sơ sinh đang oa oa chào đời, tự em không thể sống được nếu thiếu sự chăm sóc, bú mớm đùm bọc của người mẹ. Em sẽ không trở thành người được không biết nói, biết đọc, biết viết, biết giao tiếp với cộng đồng. Em sẽ không có chỗ đứng trong xã hội nếu em không có một nghề nghiệp nào đó. Rồi có thể có được một nghề nào không, em trở thành người tốt hay xấu, chưa ai có thể quả quyết được. Vậy là con người, do khi lọt lòngXem thêm tại: https:loigiaihay.comhanhphucnamtrongbanlinhsongnguvan12c30a19740.htmlixzz5mwoxZ6yP Hạnh phúc nằm lĩnh sống - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Con người khác vật chỗ dự phần định vào việc tạo dựng nên nhân cách • Tầm quan trọng việc học - Ngữ Văn 12 • Lí tưởng đèn soi sáng - Ngữ Văn 12 • Sách mở rộng trước mắt chân trời - Ngữ Văn 12 • Tiên học lễ, hậu học văn - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Con người khác vật chỗ dự phần định vào việc tạo dựng nên nhân cách Chính vậy, nhà triết học có nói: "Mỗi vật sinh tất mà có Chỉ có người từ thuở lọt lòng chẳng Nó phải làm trở thành phải tự làm tự Tơi trở thành kẻ tơi làm ra" Câu nói nêu bật khác người vật mà nhấn mạnh tới vai trò người việc hình thành nhân Thật vậy, vật sinh tất mà có Điều nghĩa vật sinh lớn lên Một chó sói sinh trở thành chó sói, chim sẻ thành chim Dĩ nhiên phải có thời gian để chó sói trưởng thành, tự kiếm ăn tự vệ, để chim lớn, mở mắt biết bay kiếm mồi Nhưng qua thời đó, sói chim trưởng thành vật quy định gen Con vật sinh trạng thái tự đầy đủ Con người khác hẳn, sinh tự khơng đầy đủ, khơng Một bé sơ sinh oa oa chào đời, tự em sống thiếu chăm sóc, bú mớm đùm bọc người mẹ Em không trở thành người nói, biết đọc, biết viết, biết giao tiếp với cộng đồng Em khơng có chỗ đứng xã hội em khơng có nghề nghiệp Rồi có nghề khơng, em trở thành người tốt hay xấu, chưa Vậy người, lọt lòng Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hanh-phuc-nam-trong-ban-linh-song-ngu-van-12c30a19740.html#ixzz5mwoxZ6yP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống, Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn