Văn học có khả năng nhân đạo hóa con người

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:45

Văn học có khả năng nhân đạo hóa con người Ngữ Văn 12 Bình chọn:Văn học là trong những loại hình nghệ thuật có từ rất sớm, gắn bó thiết thực với đời sống tinh thần của con người ngay từ thuở xa xưa.Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống Ngữ Văn 12Tầm quan trọng của việc học Ngữ Văn 12Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng Ngữ Văn 12Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmVăn học là trong những loại hình nghệ thuật có từ rất sớm, gắn bó thiết thực với đời sống tinh thần của con người ngay từ thuở xa xưa. Dù dưới hình thức nào thì nó vẫn là sự phản ánh thế giới khách quan qua thế giới chủ thể của nghệ sĩ…Tác phẩm nghệ thuật chân chính là sự giãi bày những tình cảm, những khát vọng sâu xa của nhà văn trước cuộc đời, trước những vấn đề có ý nghĩa thân thiết đối với con người. Dù văn học viết về những sự cố lớn lao: bão táp cách mạng, chiến tranh, hay chỉ diễn tả một tiếng chuông chùa, một bờ tre, ruộng lúa... bao giờ ta cũng tìm thấy hình bóng, tâm sự của con người gửi gắm ở bên trong.Với tư cách là cụ thể của hoàn cảnh, là động lực của sự phát triển xã hội, là gốc của mọi sáng kiến, phát minh. Con người với tất cả niềm vui, nỗi buồn, tâm tư khát vọng, thành đạt hay khổ đau luôn luôn là đối tượng trung thực của văn học, là mối quan tâm hàng đầu của nghệ sĩ chân chính. Tình yêu thương đối với con người là nguồn động lực căn bản nhất thúc đẩy ngòi bút của mọi nhà văn chân chính.Nhà văn Nga Tolstoi đã từng viết: Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả của tình yêu. Còn Goethe thi nói: Những điều đầu tiên mà thiên nhiên cần là tình yêu nồng nàn đối với cuộc sống. Nữ văn sĩ Pháp Elsa Trisolet thì diễn tả tình yêu ấy bằng hình ảnh thật cụ thể: Nhà văn là người cho máu. Đó là một tình yêu bao gồm cả sự hi sinh to lớn. Tác phẩm chân chính đúng là sản phẩm trí tuệ, trái tim, mồ hôi và cả nước mắt nữa của người nghệ sĩ, là kết quả của quá trình nếm trải, nung nấu, cảm xúc dào dạt cái mà người ta gọi là cảm tưởng trong sáng tạo nghệ thuật, không ai làm thơ làm văn trong trạng thái khô cằn, chai sạn xúc cảm. Cảm tưởng ấy có thế bắt đầu từ niềm vui sưóng, tự hào hay tin tưởng, phân khởi, nhưng với nghệ sĩ chân chính thì chăng bao giờXem thêm tại: https:loigiaihay.comvanhoccokhanangnhandaohoaconnguoinguvan12c30a19741.htmlixzz5mwopjSXh Văn học khả nhân đạo hóa người - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Văn học loại hình nghệ thuật từ sớm, gắn bó thiết thực với đời sống tinh thần người từ thuở xa xưa  Hạnh phúc nằm lĩnh sống - Ngữ Văn 12  Tầm quan trọng việc học - Ngữ Văn 12  Lí tưởng đèn soi sáng - Ngữ Văn 12  Sách mở rộng trước mắt chân trời - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Văn học loại hình nghệ thuật từ sớm, gắn bó thiết thực với đời sống tinh thần người từ thuở xa xưa Dù hình thức phản ánh giới khách quan qua giới chủ thể nghệ sĩ… Tác phẩm nghệ thuật chân giãi bày tình cảm, khát vọng sâu xa nhà văn trước đời, trước vấn đề ý nghĩa thân thiết ngườivăn học viết cố lớn lao: bão táp cách mạng, chiến tranh, hay diễn tả tiếng chuông chùa, bờ tre, ruộng lúa ta tìm thấy hình bóng, tâm người gửi gắm bên Với tư cách cụ thể hoàn cảnh, động lực phát triển xã hội, gốc sáng kiến, phát minh Con người với tất niềm vui, nỗi buồn, tâm tư khát vọng, thành đạt hay khổ đau luôn đối tượng trung thực văn học, mối quan tâm hàng đầu nghệ sĩ chân Tình u thương người nguồn động lực thúc đẩy ngòi bút nhà văn chân Nhà văn Nga Tolstoi viết: "Một tác phẩm nghệ thuật kết tình u" Còn Goethe thi nói: "Những điều mà thiên nhiên cần tình yêu nồng nàn sống" Nữ văn sĩ Pháp Elsa Trisolet diễn tả tình yêu hình ảnh thật cụ thể: "Nhà văn người cho máu" Đó tình u bao gồm hi sinh to lớn Tác phẩm chân sản phẩm trí tuệ, trái tim, mồ nước mắt người nghệ sĩ, kết trình nếm trải, nung nấu, cảm xúc dạt - mà người ta gọi cảm tưởng sáng tạo nghệ thuật, không làm thơ làm văn trạng thái khô cằn, chai sạn xúc cảm Cảm tưởng niềm vui sưóng, tự hào hay tin tưởng, phân khởi, với nghệ sĩ chân Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/van-hoc-co-kha-nang-nhan-dao-hoa-con-nguoi-ngu-van-12c30a19741.html#ixzz5mwopjSXh ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/van-hoc-co-kha-nang-nhan-dao-hoa -con- nguoi-ngu-van-12c30a19741.html#ixzz5mwopjSXh
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn học có khả năng nhân đạo hóa con người, Văn học có khả năng nhân đạo hóa con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn