Lao động là đôi cánh của ước mơ là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo

2 84 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:44

Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo Ngữ Văn 12 Bình chọn:Lao động là những hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra những của cải vật chất và tinh thần cho bản thân và cho xã hội.Văn học có khả năng nhân đạo hóa con người Ngữ Văn 12Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống Ngữ Văn 12Tầm quan trọng của việc học Ngữ Văn 12Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmLao động là những hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra những của cải vật chất và tinh thần cho bản thân và cho xã hội. Những hoạt động đó đã góp phần nâng cánh những ước mơ, những mong ước thiết tha về những điều tốt đẹp trong tương lai. Như vậy, lao động là đôi cánh những ước mơ bay cao, bay xa, đưa con người đến những thành công mới, khán phá những điều bất ngờ, thú vị.Mỗi con người ta khi sinh ra đều có những ước mơ, hoài bão cho riêng minh. Những ước mơ đó là những khát khao, hi vọng mà chúng ta vươn tới. Để thực hiện ước mơ đó, trước tiên chúng ta cần phải lao động, suy nghĩ làm việc hết mình để góp phần nâng cánh những ước mơ trở thành hiện thực M Goorki đã từng nói: Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo...M.Gooriki đã khẳng định sâu sắc vai trò của lao động đối với mỗi người đối với toàn xã hội. Lao động là một cách để chúng ta khẳng định mình, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ, tri thức. Mỗi chúng ta đều có những ước mơ lớn lao hay những gì thân thuộc đều là cả một quá tình phấn đấu, vươn lên. không ngừng suy nghĩ và làm việc, chúng ta mới có thể góp phần xây dựng và phát hiện nó.Thực tế, trong lao động nhiều người đã thấy khó khăn, mệt mỏi, mong muốn giản đơn của họ là sáng tạo ra một cái gì đó giúp họ đỡ vất vả. Những ước mơ đó được xây dựng từ trong lao động và cũng được chính lao động nâng cánh cho ước mơ bay cao, bay xa. Phải lao động, nỗ lực hết mình chúng ta mới có thể thực hiện được ước mơ đó.Đó là hình ảnh của bạn học sinh Đỗ Bằng Định Học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão Đông Anh Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình làm nông dân hai vụ lúa chính và một vụ màu, phải thường xuyên lao động giúp gia đình. Nhận ra sự khó khăn trong việc tách vỏ hạt đậu của bà con nông dân, Địrh® nuôi ước mơ chêtạo thành công chiêc máy tách vỏ hạt để giúp bà con nông dân đỡ vất vả. Sau một thời gian dài nghiên cứu và tìm tòi, ĐịnhXem thêm tại: https:loigiaihay.comlaodongladoicanhcuauocmolacoinguoncuaniemvuivasangtaonguvan12c30a19743.htmlixzz5mwofGkKG Lao động đôi cánh ước cội nguồn niềm vui sáng tạo - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Lao động hoạt động có mục đích người nhằm tạo cải vật chất tinh thần cho thân cho xã hội • Văn học có khả nhân đạo hóa người - Ngữ Văn 12 • Hạnh phúc nằm lĩnh sống - Ngữ Văn 12 • Tầm quan trọng việc học - Ngữ Văn 12 • Lí tưởng đèn soi sáng - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Lao động hoạt động có mục đích người nhằm tạo cải vật chất tinh thần cho thân cho xã hội Những hoạt động góp phần nâng cánh ước mơ, mong ước thiết tha điều tốt đẹp tương lai Như vậy, lao động đôi cánh ước bay cao, bay xa, đưa người đến thành công mới, khán phá điều bất ngờ, thú vị.Mỗi người ta sinh có ước mơ, hồi bão cho riêng minh Những ước khát khao, hi vọng mà vươn tới Để thực ước đó, trước tiên cần phải lao động, suy nghĩ làm việc để góp phần nâng cánh ước trở thành thực M Goorki nói: Lao động đơi cánh ước mơ, cội nguồn niềm vui sáng tạo" M.Gooriki khẳng định sâu sắc vai trò lao động người toàn xã hội Lao động cách để khẳng định mình, vươn tới đỉnh cao trí tuệ, tri thức Mỗi có ước lớn lao hay thân thuộc q tình phấn đấu, vươn lên khơng ngừng suy nghĩ làm việc, góp phần xây dựng phát Thực tế, lao động nhiều người thấy khó khăn, mệt mỏi, mong muốn giản đơn họ sáng tạo giúp họ đỡ vất vả Những ước xây dựng từ lao động lao động nâng cánh cho ước bay cao, bay xa Phải lao động, nỗ lực thực ước Đó hình ảnh bạn học sinh Đỗ Bằng Định - Học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão - Đông Anh - Hà Nội Sinh gia đình làm nơng dân hai vụ lúa vụ màu, phải thường xuyên lao động giúp gia đình Nhận khó khăn việc tách vỏ hạt đậu bà nơng dân, Địrh® ni ước chê'tạo thành công chiêc máy tách vỏ hạt để giúp bà nông dân đỡ vất vả Sau thời gian dài nghiên cứu tìm tòi, Định Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/lao-dong-la-doi-canh-cua-uoc-mo-la-coi-nguon-cua-niem-vui-va-sang-taongu-van-12-c30a19743.html#ixzz5mwofGkKG ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com /lao- dong-la-doi-canh-cua-uoc-mo-la-coi-nguon-cua-niem -vui- va-sang-taongu-van-12-c30a19743.html#ixzz5mwofGkKG
- Xem thêm -

Xem thêm: Lao động là đôi cánh của ước mơ là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo, Lao động là đôi cánh của ước mơ là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn