Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:43

Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người Ngữ Văn 12 Bài 2 Bình chọn:Ở nước ta hiện nay có thể nói, số lượng các trẻ em cơ nhỡ đã có phần giảm thiểu là nhờ vào các chính sách, lòng nhân đạo, thương người giữa con người với con người đã thu nhận, nuôi dưỡng giáo dục những đứa trẻ mà tương lai gần như là một màu đen u ám.Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo Ngữ Văn 12Văn học có khả năng nhân đạo hóa con người Ngữ Văn 12Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống Ngữ Văn 12Tầm quan trọng của việc học Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmỞ nước ta hiện nay có thể nói, số lượng các trẻ em cơ nhỡ đã có phần giảm thiểu là nhờ vào các chính sách, lòng nhân đạo, thương người giữa con người với con người đã thu nhận, nuôi dưỡng giáo dục những đứa trẻ mà tương lai gần như là một màu đen u ám.Nhưng bên cạnh đó một bộ phận không ít những đứa trẻ ấy vẫn còn hiện hữu đâu đó nơi đầu đường cuối hẻm đang hằng ngày mong chờ được sự giúp đỡ, từ những tấm lòng cao cả...Trước hết ta hãy hiểu như thế nào là trẻ lang thang cơ nhỡ. Trẻ lang thang cơ nhỡ là một nhóm các đứa trẻ chọn lối sống ngoài vỉa hè, các thành phố tự tìm cho mình một sinh kế để nuôi sống bản thân. Những đứa trẻ ấy không một nơi ở nhất định và cũng không nghề nghiệp ổn định và quan trọng hơn là trẻ phải hay tự xa lánh gia đình vì những tổn thương về mặt tâm lý. Đa phần những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ trở thành trẻ lang thang đường phố là gia đình đổ vỡ, trẻ bị bỏ bê hay bị người thân ngược đãi, gia đình nghèo đủ ăn phải kiếm sống. Nhưng đa phần những nguvên nhân làm trẻ trở thành lang thang là do cách cư xử và thái độ của người thân đối với trẻ.Hiện nay ở nước ta xuất hiện khá nhiều các mái ấm tình thương ở những tỉnh thành, quận huyện trong nước thu nhận nuôi dưỡng, giáo dục những trẻ lang thang cơ nhỡ sống ngoài đường phố.Điển hình như cô nhi viện Thánh An, Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường Nam Định) hiện đang nuôi dưỡng hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật không phân biệt lương, giáo. Ban giám đốc Cô nhi viện, đội ngũ thiện nguyện nơi ấy và bao tấm lòng từ thiện đang gắng hết sức mình để chăm sóc, dưỡng dục các cô nhi...Làng trẻ em SOS Đồng Hới (Quảng Bình) lXem thêm tại: https:loigiaihay.comdangtuhaochonhungtamlongnhandaobaolagiuanguoivoinguoinguvan12bai2c30a19759.htmlixzz5mwoWQ1ME Đáng tự hào cho lòng nhân đạo bao la người với người - Ngữ Văn 12 - Bài Bình chọn: Ở nước ta nói, số lượng trẻ em nhỡ có phần giảm thiểu nhờ vào sách, lòng nhân đạo, thương người người với người thu nhận, nuôi dưỡng giáo dục đứa trẻ mà tương lai gần màu đen u ám  Lao động đôi cánh ước mơ, cội nguồn niềm vui sáng tạo - Ngữ Văn 12  Văn học có khả nhân đạo hóa người - Ngữ Văn 12  Hạnh phúc nằm lĩnh sống - Ngữ Văn 12  Tầm quan trọng việc học - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Ở nước ta nói, số lượng trẻ em nhỡ có phần giảm thiểu nhờ vào sách, lòng nhân đạo, thương người người với người thu nhận, nuôi dưỡng giáo dục đứa trẻ mà tương lai gần màu đen u ám Nhưng bên cạnh phận khơng đứa trẻ hữu nơi đầu đường cuối hẻm ngày mong chờ giúp đỡ, từ lòng cao Trước hết ta hiểu "trẻ lang thang nhỡ" "Trẻ lang thang nhỡ" nhóm đứa trẻ chọn lối sống vỉa hè, thành phố tự tìm cho sinh kế để ni sống thân Những đứa trẻ không nơi định không nghề nghiệp ổn định quan trọng trẻ phải hay tự xa lánh gia đình tổn thương mặt tâm lý Đa phần nguyên nhân dẫn đến việc trẻ trở thành trẻ lang thang đường phố gia đình đổ vỡ, trẻ bị bỏ bê hay bị người thân ngược đãi, gia đình nghèo đủ ăn phải kiếm sống Nhưng đa phần nguvên nhân làm trẻ trở thành lang thang cách cư xử thái độ người thân trẻ Hiện nước ta xuất nhiều mái ấm tình thương tỉnh thành, quận huyện nước thu nhận nuôi dưỡng, giáo dục trẻ lang thang nhỡ sống ngồi đường phố Điển nhi viện Thánh An, Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường Nam Định) nuôi dưỡng hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật không phân biệt lương, giáo Ban giám đốc Cô nhi viện, đội ngũ thiện nguyện nơi bao lòng từ thiện gắng để chăm sóc, dưỡng dục nhi Làng trẻ em SOS Đồng Hới (Quảng Bình) l Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/dang-tu-hao-cho-nhung-tam-long-nhan-dao-bao-la-giua-nguoi-voi-nguoingu-van-12-bai-2-c30a19759.html#ixzz5mwoWQ1ME ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/dang-tu-hao -cho- nhung-tam-long-nhan-dao -bao- la- giua-nguoi-voi-nguoingu-van-12-bai-2-c30a19759.html#ixzz5mwoWQ1ME
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người, Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn