Hãy sống trọn vẹn nhất

1 50 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:40

Hãy sống trọn vẹn nhất Ngữ Văn 12 Bình chọn:Có một quan niệm sống mà nhà văn Lưu Quang Vũ đã đưa ra cho chúng ta vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt là: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội về tiền bạc và hạnh phúc Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương Ngữ Văn 12 Bài 2Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người Ngữ Văn 12 ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmCó một quan niệm sống mà nhà văn Lưu Quang Vũ đã đưa ra cho chúng ta vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt là: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Vậy thực chất câu nói của Lưu Quang Vũ như thế nào? Quan niệm sống mà ông muốn đưa ra là quan niệm sống mà nhà văn muốn nói đến chính là hãy sống thành thật với chính mình, sống để giữa tinh thần và thể xác của mình là một sự thống nhất. Bên trong, bên ngoài, ở đây chính là bên trong tâm hồn, về mặt tinh thần. Còn bên ngoài là những cư xử, về mặt thể xác. Một đằng, một nẻo chỉ trái ngược nhau. Bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo chỉ sự trái nhau giữa tinh thần và thể xác. Toàn vẹn là sự trọn vẹn hoàn toàn, sự thống nhất chung.Do vậy, điều đầu tiên mà Quang Vũ muốn đặt ra ở đây là: Con người luôn có một sự thống nhất chung giữa bên trong và bên ngoài. Thật vậy, điều đó là thực sự quan trọng cần có đối với mỗi người chúng ta bởi con người là thực thể thống nhất giữa hai mặt tinh thần và thể xác. Nếu như sự thống nhất đó không còn thì ta không còn là chính ta nữa. Ví dụ đơn giản là nếu như một con người quyết tâm nhưng lại có những hành động trái ngược với quyết tâm đó thì ta không còn là một người quyết tâm như ta muốn nữa. Điều thứ hai mà nhà văn muốn nói đến đó là: Con người phải sống thật với mình. Song để sống thật với bản thân mình chính là điều xuất phát từ tim, hiểu những gì mà mình cần và hãy là chính mình. Nếu không sống với chính mình thìXem thêm tại: https:loigiaihay.comnghiluanxahoihaysongtronvennhatnguvan12c30a19763.htmlixzz5mwneAgyF Hãy sống trọn vẹn - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Có quan niệm sống mà nhà văn Lưu Quang Vũ đưa cho kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt là: "Không thể bên đằng, bên ngồi nẻo Tơi muốn tơi tồn vẹn" • Bàn tay cứu giúp em thơ tìm giấc mơ - Ngữ Văn 12 • Nghị luận xã hội tiền bạc hạnh phúc - Ngữ Văn 12 • Nghị luận xã hội mái ấm tình thương - Ngữ Văn 12 - Bài • Đáng tự hào cho lòng nhân đạo bao la người với người - Ngữ Văn 12 - Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Có quan niệm sống mà nhà văn Lưu Quang Vũ đưa cho kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt là: "Không thể bên đằng, bên ngồi nẻo Tơi muốn tơi tồn vẹn" Vậy thực chất câu nói Lưu Quang Vũ nào? Quan niệm sống mà ông muốn đưa quan niệm sống mà nhà văn muốn nói đến sống thành thật với mình, sống để tinh thần thể xác thống Bên trong, bên ngồi, bên tâm hồn, mặt tinh thần Còn bên ngồi cư xử, mặt thể xác "Một đằng, nẻo" trái ngược "Bên đằng, bên nẻo" trái tinh thần thể xác "Toàn vẹn" trọn vẹn hoàn toàn, thống chung Do vậy, điều mà Quang Vũ muốn đặt là: Con người ln có thống chung bên bên ngồi Thật vậy, điều thực quan trọng cần có người người thực thể thống hai mặt tinh thần thể xác Nếu thống khơng ta khơng ta Ví dụ đơn giản người tâm lại có hành động trái ngược với tâm ta khơng người tâm ta muốn Điều thứ hai mà nhà văn muốn nói đến là: Con người phải sống thật với Song để sống thật với thân điều xuất phát từ tim, hiểu mà cần Nếu khơng sống với Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nghi-luan-xa-hoi-hay-song-tron-ven-nhat-ngu-van-12c30a19763.html#ixzz5mwneAgyF
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy sống trọn vẹn nhất, Hãy sống trọn vẹn nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn