Nhân bất học bất tri lý

2 104 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:38

Nhân bất học bất tri lý Ngữ Văn 12 Bình chọn:Ngọc mà không được mài dũa thì không thể trở thành món đồ có giá trị, cũng như người mà không học thì không biết được lý lẽ.Nghị luận xã hội: Giữ lấy truyền thống dân tộc Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: Sống đẹp là gì hỡi bạn? Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: Hãy sống trọn vẹn nhất Ngữ Văn 12Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmNgười xưa có câu :Ngọc bất trác, bất thành khíNhân bất học, bất tri lýNghĩa là ngọc mà không được mài dũa thì không thể trở thành món đồ có giá trị, cũng như người mà không học thì không biết được lý lẽ. Câu nói đó đã nói lên tầm quan trọng của việc học. Và ngày nay, để xác định một lần nữa mục đích của học tập, UNESCO đề xướng: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Học là trau dồi kiến thức tổng quát, là tiếp thu những cái hay, cái mới, cái tiến bộ sáng tạo... là nâng cao khả năng chuyên môn và các kĩ năng khác, đồng thời là hoàn thiện nhân cách của bản thân. Trước hết là chúng ta học để biết, để nhận thức được đúng, sai, tốt, xấu, hiểu rõ được các vấn đề. Quả thật là nếu không có học thì bản thân chúng ta sẽ không có hiểu biết để đánh giá, nhận định đúng một sự việc, vấn đề. Điều quan trọng hơn là sau khi hiểu được, biết được thì ta phải làm, phải vận dụng những gì đã học được vào thực tiễn đời sống. Có như vậy ta mới biết được thành quả của việc học đã đem lại, đồng thời thông qua đó cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các hoạt động chung của xã hội. Mặt khác chúng ta còn học để chung sống để tạo dựng các mối quan hệ giữa người với người được hòa thuận, tốt đẹp, đầm ấm hơn nhờ tiếp thu những qui tắc giao tiếp, ách ứng xử và sự tinh tế, nhạy bén trong từng nền văn hóa. Có như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hòa hợp và có ích với cộng đồng. Hơn thế nữa là chúng ta còn học để tự khẳng định mình, để chứng tỏ bản thân mình học là vì mục đích rõ ràng với ý chí phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đạt được mục tiêu đó. Đó là một quá trình lâu dài và đòi hỏi bản thân người học sư siêng năng, chăm chỉ, sự kiên trì, bền bỉ tới cùng. Tất nhiên thành quả của quá trình học và làm như vậy sẽ đem lại nhiều lợi ích và xứng đáng với công sức mà ta đã bỏ ra. Như vậy câu nói của UNESCO khẳng định rằng học tập là bước cơ bản cung cấp cho ta tri thức đồng thời hướng dẫn ta sử dụng tri thức vào các mục đích tốt đẹp. Câu nói của UNESCO đã mở ra cho ta hai khía cạnh chính của việc học: thứ nhất là học phải thông qua việc tiếp thu kiến thức trên lý thuyếXem thêm tại: https:loigiaihay.comnghiluanxahoinhanbathocbattrilynguvan12c30a19766.htmlixzz5mwnERn5o Nhân bất học bất tri - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Ngọc mà khơng mài dũa khơng thể trở thành đồ có giá trị, người mà khơng học khơng biết lẽ  Nghị luận xã hội: Giữ lấy truyền thống dân tộc - Ngữ Văn 12  Nghị luận xã hội: Sống đẹp bạn? - Ngữ Văn 12  Nghị luận xã hội: Hãy sống trọn vẹn - Ngữ Văn 12  Bàn tay cứu giúp em thơ tìm giấc mơ - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học Bài làm Người xưa có câu : "Ngọc bất trác, bất thành khí Nhân bất học, bất tri lý" Nghĩa ngọc mà không mài dũa khơng thể trở thành đồ có giá trị, người mà khơng học khơng biết lẽ Câu nói nói lên tầm quan trọng việc học Và ngày nay, để xác định lần mục đích học tập, UNESCO đề xướng: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình." Học trau dồi kiến thức tổng quát, tiếp thu hay, mới, tiến sáng tạo nâng cao khả chuyên môn kĩ khác, đồng thời hoàn thiện nhân cách thân Trước hết "học để biết", để nhận thức đúng, sai, tốt, xấu, hiểu rõ vấn đề Quả thật học thân khơng có hiểu biết để đánh giá, nhận định việc, vấn đề Điều quan trọng sau hiểu được, biết ta phải "làm", phải vận dụng học vào thực tiễn đời sống Có ta biết thành việc học đem lại, đồng thời thông qua đóng góp phần khơng nhỏ vào hoạt động chung xã hội Mặt khác "học để chung sống" để tạo dựng mối quan hệ người với người hòa thuận, tốt đẹp, đầm ấm nhờ tiếp thu qui tắc giao tiếp, ách ứng xử tinh tế, nhạy bén văn hóa Có sống trở nên hòa hợp có ích với cộng đồng Hơn "học để tự khẳng định mình", để chứng tỏ thân học mục đích rõ ràng với ý chí phấn đấu nỗ lực khơng ngừng nghỉ nhằm đạt mục tiêu Đó q trình lâu dài đòi hỏi thân người học sư siêng năng, chăm chỉ, kiên trì, bền bỉ tới Tất nhiên thành trình "học làm" đem lại nhiều lợi ích xứng đáng với công sức mà ta bỏ Như câu nói UNESCO khẳng định học tập bước cung cấp cho ta tri thức đồng thời hướng dẫn ta sử dụng tri thức vào mục đích tốt đẹp Câu nói UNESCO mở cho ta hai khía cạnh việc học: thứ học phải thơng qua việc tiếp thu kiến thức thuyế Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nghi-luan-xa-hoi-nhan-bat-hoc-bat-tri-ly-ngu-van-12c30a19766.html#ixzz5mwnERn5o ... mở cho ta hai khía cạnh việc học: thứ học phải thông qua việc tiếp thu kiến thức lý thuyế Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nghi-luan-xa-hoi-nhan-bat-hoc-bat -tri- ly-ngu-van-12c30a19766.html#ixzz5mwnERn5o
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân bất học bất tri lý, Nhân bất học bất tri lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn