Sự sống nảy sinh từ trong cái chết

2 88 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:37

Sự sống nảy sinh từ trong cái chết Ngữ Văn 12 Bình chọn:Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...Nghị luận xã hội: Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: Nhân bất học bất tri lý Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: Giữ lấy truyền thống dân tộc Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: Sống đẹp là gì hỡi bạn? Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài LàmTriết lý nhà phật có nhắc đến cái gọi là thuyết luân hồi: Một con người, sự vật chết đi sẽ hoá thân, chuyển kiếp sang một kiếp sống mới, dưới một hình hài mới. Bản thân tôi không hoàn toàn tin vào nó, tôi cảm nhận được nó dưới một khía cạnh khác. Đọc Mùa lạc của Nguyễn Khải tôi nhận ra được một điều đó: Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chi có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”Sự sống ở đây, theo tôi là những giá trị hiện sinh, đó là sự sống của con người, cỏ cây, chim muông. Đó cũng có thể hiểu là sự sống trong tâm hồn, trong nhận thức. Sự sống và cái chết; hạnh phúc và hy sinh gian khổ là những khái niệm trái ngược nhau, thế nhưng Sự sống nảy sinh từ trong cái chết , hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ.Tại sao lại như thế? Theo tôi, trước hết là bởi không có gì trường tồn mãi với thời gian, không có cuộc sống, số phận nào là luôn luôn hạnh phúc. Cái chết phải luôn song hành cùng sự sống, có hy sinh gian khổ mới có hạnh phúc. Cuộc sống vốn rất phức điệu và đa chiểu. Nó có muôn màu, muôn vẻ thiên hình ị vạn trạng. Ông cha ta đã từng khẳng định: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Đó chính là một dẫn chứng cho ý kiến trên. Không ai cấm trên xác cây khô kia nảy sinh những mầm xanh, qua mùa đông tàn tạ úa vàng mới đến ngày xuân trăm hoa đua nó. Đó chính là vì sự sống nảy sinh từ trong cái chết.Ở đây là một câu nói có tính chất khẳng định. Từ trong cái chết cái tàn ta úa vàng sẽ nảy sinh ra sự sống giá trị hiện sinh. Sự sống ấy dĩ nhiên không thể chung sống, phát triển trong môi trường ấy nhưng đó là nơi nó nảy sinh”. Bản thân sự vật luôn biến đổi không ngừng nghi, ẩn đằng sau tận bên trong sự khô héo không ai ngăn trở được những biến đổi vận động không ngừng để nảy sinh ra sự sống. Ai biết được, những hạt lúa đã được phơi khô kia cấy xuống nước lại có thể mọc ra cây lúa xanh tươi. Tôi lại chợt nhớ đến bài kể của bậc thiền sư thời Lý căn dặn học trò trước lúc ra đi: Xem thêm tại: https:loigiaihay.comsusongnaysinhtutrongcaichetnguvan12c30a19773.htmlixzz5mwmv71v0 Sự sống nảy sinh từ chết - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Sự sống nảy sinh từ chết, hạnh phúc hình từ hy sinh, gian khổ, đời khơng có đường cùng, có ranh giới, điều cốt yếu phải có sức mạnh để bước qua ranh giới • Nghị luận xã hội: Phải sống cho khỏi xót xa ân hận - Ngữ Văn 12 • Nghị luận xã hội: Nhân bất học bất tri lý - Ngữ Văn 12 • Nghị luận xã hội: Giữ lấy truyền thống dân tộc - Ngữ Văn 12 • Nghị luận xã hội: Sống đẹp bạn? - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài Làm Triết lý nhà phật có nhắc đến gọi thuyết luân hồi: Một người, vật chết hoá thân, chuyển kiếp sang kiếp sống mới, hình hài Bản thân tơi khơng hồn tồn tin vào nó, tơi cảm nhận khía cạnh khác Đọc "Mùa lạc" Nguyễn Khải tơi nhận điều đó: "Sự sống nảy sinh từ chết, hạnh phúc hình từ hy sinh gian khổ, đời khơng có đường cùng, chi có ranh giới, điều cốt yếu phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy” Sự sống đây, theo tơi giá trị sinh, sống người, cỏ cây, chim mng Đó hiểu sống tâm hồn, nhận thức Sự sống chết; hạnh phúc hy sinh gian khổ khái niệm trái ngược nhau, "Sự sống nảy sinh từ chết , hạnh phúc hình từ hy sinh, gian khổ" Tại lại thế? Theo tôi, trước hết khơng có trường tồn với thời gian, khơng có sống, số phận luôn hạnh phúc Cái chết phải song hành sống, có hy sinh gian khổ có hạnh phúc Cuộc sống vốn phức điệu đa chiểu Nó có mn màu, mn vẻ thiên hình ị vạn trạng Ông cha ta khẳng định: "Qua bĩ cực đến hồi thái lai" Đó dẫn chứng cho ý kiến Không cấm xác khô nảy sinh mầm xanh, qua mùa đông tàn tạ úa vàng đến ngày xn trăm hoa đua Đó "sự sống nảy sinh từ chết" Ở câu nói có tính chất khẳng định Từ chết - tàn ta úa vàng nảy sinh sống - giá trị sinh Sự sống dĩ nhiên chung sống, phát triển mơi trường nơi "nảy sinh” Bản thân vật biến đổi không ngừng nghi, ẩn đằng sau - tận bên khô héo không ngăn trở biến đổi vận động không ngừng để nảy sinh sống Ai biết được, hạt lúa phơi khô cấy xuống nước lại mọc lúa xanh tươi Tôi lại nhớ đến kể bậc thiền thời Lý dặn học trò trước lúc đi: Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/su-song-nay-sinh-tu-trong-cai-chet-ngu-van-12c30a19773.html#ixzz5mwmv71v0 ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/su-song-nay -sinh- tu -trong- cai-chet-ngu-van-12c30a19773.html#ixzz5mwmv71v0
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, Sự sống nảy sinh từ trong cái chết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn