Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt nam

1 98 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:33

Cinque TerreMột Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam Tác giả : Alan PhanThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 8417 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Những vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam rất giống những gì tôi thấy ở Trung Quốc 15 năm về trước, hay Thái Lan, Mã Lai...30 năm về trước. Thời đại siêu tốc về thông tin của thế giới Internet đã không đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển đổi quốc gia theo đà tiến hóa của nhân loại. Tuy vậy, có một điều khác biệt: Tôi không sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc hay Thái Lan..nên Tôi chỉ cười với những người nước ngoài khi họ phê bình hay giễu cợt điều gì đó nghịch lý và thua kém dân bản xứ, nhưng với Việt Nam, nơi tôi gọi là quê hương, điều này thường làm tôi đau lòng và trăn trởBình luận Một Duy Khác Về Kinh Tế Hội Việt Nam Tác giả : Alan Phan Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 8417  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI Đọc Online Những vấn đề  kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam rất giống những gì tơi thấy   Trung Quốc 15 năm về trước, hay Thái Lan, Mã Lai 30 năm về  trước. Thời đại siêu tốc về  thơng tin của thế  giới Internet đã khơng đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển đổi quốc gia theo đà tiến hóa của nhân loại. Tuy vậy, có một điều khác biệt: Tơi khơng sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc hay Thái Lan nên Tơi chỉ cười với những người nước ngồi khi họ phê bình hay giễu cợt điều gì đó nghịch lý và thua kém dân bản xứ, nhưng với Việt Nam, nơi tơi gọi là q hương, điều này thường làm tơi đau lòng và trăn trở Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt nam, Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn