MỤC TIÊU quá trình liên tục hoàn thiện

1 63 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:32

Cinque TerreMỤC TIÊU Quá trình liên tục hoàn thiện Tác giả : Eliyahu M. GoldrattThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 9823 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Bất cứ ai nếu coi mình là nhà quản lý hãy nhanh chân lên để có được cuốn sách này và hãy đọc nó đừng chậm trễ. Nếu bạn chỉ đơn giản ở cương vị phải đọc nó, thì sự tiến bước của bạn trên con đường tới đỉnh cao có thể sẽ đột ngột lao nhanh về trước… đó là những điều ở một trong những cuốn sách quản trị xuất sắc nhất mà tôi từng biết” MỤC TIÊU Q trình liên tục hồn thiện Tác giả : Eliyahu M Goldratt Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 9823  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI Đọc Online Bất cứ  ai nếu coi mình là nhà quản lý hãy nhanh chân lên để  có được cuốn sách này và hãy đọc nó đừng chậm trễ. Nếu bạn chỉ đơn giản ở cương vị phải đọc nó, thì sự tiến bước của bạn trên con đường tới đỉnh cao có thể sẽ đột ngột lao nhanh về trước… đó là những điều ở một trong những cuốn sách quản trị xuất sắc nhất mà tơi từng biết”
- Xem thêm -

Xem thêm: MỤC TIÊU quá trình liên tục hoàn thiện, MỤC TIÊU quá trình liên tục hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn