Sách đen vê tinh thần doanh nhân

1 78 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:30

Cinque TerreSách đen vê tinh thần doanh nhân Tác giả : Fernando Tría de BesThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7102 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Với gần 20 năm kinh nghiệm của một doanh nhân, cùng với những kinh nghiệm của bạn bè đồng nghiệp mà tác giả có dịp nói chuyện, 14 nhân tố chính dẫn đến thất bại sẽ làm cho bạn bất ngờ, vì đôi khi bạn đã từng biết đến chúng nhưng chưa hề nghĩ đó là nhân tố chính dẫn đến thất bại. Ngôn ngữ thẳng thắn, không che giấu, không ngại nói sư thật, nhiều ví dụ minh chứng, tác giả dẫn dắt bạn đọc qua 14 nhân tố chính dẫn đến thất bại như 14 vòng đấu trong giải quyền Anh. Và bạn, những người đang đọc quyển sách này, chính là đấu thủ, nếu bạn trụ được tới vòng thứ 14 chương cuối của quyển sách chắc chắn bạn sẽ thành công trong kinh doanhBình luận Sách đen tinh thần doanh nhân Tác giả : Fernando Tría de Bes Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7102  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB Đọc Online Với gần 20 năm kinh nghiệm của một doanh nhân, cùng với những kinh nghiệm của bạn bè đồng nghiệp mà tác giả  có dịp nói chuyện, 14 nhân tố  chính dẫn đến thất bại sẽ  làm cho bạn bất ngờ, vì đơi khi bạn đã từng biết đến chúng nhưng chưa hề  nghĩ đó là nhân tố  chính dẫn đến thất bại. Ngơn ngữ  thẳng thắn, khơng che giấu, khơng ngại nói sư thật, nhiều ví dụ minh chứng, tác giả dẫn dắt bạn đọc qua 14 nhân tố  chính dẫn đến thất bại như 14 vòng đấu trong giải quyền Anh. Và bạn, những người đang đọc quyển sách này, chính là đấu thủ, nếu bạn trụ được tới vòng thứ 14 ­ chương cuối của quyển sách ­ chắc chắn bạn sẽ thành cơng trong kinh doanh! Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách đen vê tinh thần doanh nhân, Sách đen vê tinh thần doanh nhân

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn