Sức mạnh của 6 sigma

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:29

Cinque TerreSức mạnh của 6Sigma Tác giả : Subir ChowdhuryThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 14682 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngLời tựaMở đầuMột Ngày xúc độngBữa trưa được phục vụNuốt món Six SigmaSự khác nhau căn bảnSức mạnh con người Ai làm Cái gì?Đưa sức mạnh con người vào thực tếSức mạnh của quy trình:Năm bước của 6SigmaĐưa sức mạnh của quy trình vào thực tếLời cảm ơnVề tác giảNhững lời khen ngợi6Sigma đã trở thành một phần trung tâm của việc thành công trong kinh doanh, mỗi người phải biết và áp dụng các nguyên tắc này đối với các tổ chức của mình. Sức mạnh của 6Sigma sẽ cải thiện việc tham gia ở tất cả các cấp của tổ chức, bở vì nó đã biến một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu và muốn đọc. Cuốn sách này sẽ trở thành một bộ mã nguồn cho những ai muốn hiểu và thức 6Sigma thành công.Bình luận Sức mạnh Sigma Tác giả : Subir Chowdhury Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 14682  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Danh sách chương •  Lời tựa •  Mở đầu •  Một Ngày xúc động •  Bữa trưa được phục vụ •  Nuốt món Six Sigma •  Sự khác nhau căn bản •  Sức mạnh con người Ai làm Cái gì? •  Đưa sức mạnh con người vào thực tế •  Sức mạnh của quy trình:Năm bước của 6­Sigma •  Đưa sức mạnh của quy trình vào thực tế •  Lời cảm ơn •  Về tác giả •  Những lời khen ngợi 6­Sigma đã trở  thành một phần trung tâm của việc thành cơng trong kinh doanh, mỗi người phải biết và áp dụng các ngun tắc này đối với các tổ chức của mình. 'Sức mạnh của 6­Sigma' sẽ cải thiện việc tham gia  tất cả các cấp của tổ chức, bở vì nó đã biến một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu và muốn đọc. Cuốn sách này sẽ trở thành một bộ mã nguồn cho những ai muốn hiểu và thức 6­Sigma thành cơng." Bình luận ...•  Sức mạnh con người Ai làm Cái gì? •  Đưa sức mạnh con người vào thực tế •  Sức mạnh của quy trình:Năm bước của 6 Sigma •  Đưa sức mạnh của quy trình vào thực tế •  Lời cảm ơn... •  Những lời khen ngợi 6 Sigma đã trở  thành một phần trung tâm của việc thành cơng trong kinh doanh, mỗi người phải biết và áp dụng các ngun tắc này đối với các tổ chức của mình.  'Sức mạnh của 6 Sigma'  sẽ cải thiện việc tham gia ... dụng các ngun tắc này đối với các tổ chức của mình.  'Sức mạnh của 6 Sigma'  sẽ cải thiện việc tham gia  tất cả các cấp của tổ chức, bở vì nó đã biến một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu và muốn đọc. Cuốn sách này sẽ trở thành một bộ mã nguồn cho những ai muốn hiểu và thức 6 Sigma thành cơng."
- Xem thêm -

Xem thêm: Sức mạnh của 6 sigma, Sức mạnh của 6 sigma

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn