Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo

1 49 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:26

Cinque TerreTrên bước đường trở thành nhà lãnh đạo Tác giả : Warren BennisThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5538 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong nhiều năm, W.Bennies luôn tranh luận một cách thuyết phục rằng lãnh đạo không phải do bẩm sinh mà có mà do đào tạo mà thành. Với vô số độc giả, quyển Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo đã đem đến một kho tàng minh triết, những kết luận sâu sắc về các phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo, những điển hình về những nhà lãnh đạo đã thành công với các phẩm chất ấy và các chiến lược có thể áp dụng để đạt được chúng. Quyển sách này từ lâu đã được xem là một tác phẩm kinh điển về đề tài mà nó nói đến: lãnh đạo và làm thế nào để trở thành nhà lãnh đạo đúng nghĩa.Bình luận Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo Tác giả : Warren Bennis Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5538 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Trong nhiều năm, W.Bennies tranh luận cách thuyết phục lãnh đạo bẩm sinh mà có mà đào tạo mà thành Với vơ số độc giả, Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo đem đến kho tàng minh triết, kết luận sâu sắc phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo, điển hình nhà lãnh đạo thành công với phẩm chất chiến lược áp dụng để đạt chúng Quyển sách từ lâu xem tác phẩm kinh điển đề tài mà nói đến: lãnh đạo làm để trở thành nhà lãnh đạo nghĩa Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo, Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn