Thám tử kinh tế

1 63 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:24

Cinque TerreThám tử kinh tế Tác giả : Tim HarfordThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7330 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Thám tử kinh tế là một mẫu vật hiếm có: một tác phẩm về kinh tế có thẻ mê hoặc mọi người đọc, với lối viết và lập luận đầy thuyết phục, nó mang sức mạnh của kinh tế học tới cuộc sống. Từ các sinh viên, những nhân viên xuất sắc, tới các nhà quản lý kinh doanh đều nên đọc cuốn sách này. Thám tử kinh tế Tác giả : Tim Harford Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7330 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB Đọc Online Thám tử kinh tế mẫu vật có: tác phẩm kinh t ế có th ẻ mê ho ặc m ọi ng ười đọc, v ới l ối vi ết lập luận đầy thuyết phục, mang sức mạnh kinh tế học tới sống Từ sinh viên, nhân viên xuất sắc, tới nhà quản lý kinh doanh nên đọc sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thám tử kinh tế, Thám tử kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn