Chứng khoán các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ

1 59 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:22

Cinque TerreChứng Khoán Các Sai Lầm Hay Mắc Phải Của Nhà Đầu Tư Nhỏ Tác giả : Khuyet DanhThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 8179 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Với các nhà đầu tư chứng khoán, thì những sai lầm của họ không phải là nhỏ, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả đầu tư, và cả cục diện của thị trường Đó là những sai lầm rất cơ bản: như ra quyết định theo đám đông (tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn), hay quá tự tin, lạm dụng giao dịch qua mạng... Những sai lầm khiến nhà đầu tư vì thế mà mất tiền oan, không biết kêu ai Chứng Khoán Các Sai Lầm Hay Mắc Phải Của Nhà Đầu Nhỏ Tác giả : Khuyet Danh Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 8179 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Với nhà đầu chứng khốn, sai lầm h ọ khơng ph ải nh ỏ, th ậm chí ảnh h ưởng đến k ết đầu tư, cục diện thị trường! Đó sai lầm b ản: nh quy ết định theo đám đông (tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn), hay tự tin, lạm dụng giao d ịch qua m ạng Nh ững sai l ầm ến nhà đầu mà tiền oan, khơng biết kêu ai!
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng khoán các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ, Chứng khoán các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn