Quân vương thuật trị nước

3 90 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:19

Cinque TerreQuân Vương Thuật trị nước Tác giả : Niccolo MachiavelliThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 19609 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngLời Giới Thiệu Của Raymond AronChương 1: Nicolas Machiavel Kính Dâng Đức Ngài Uy Nghiêm Laurent De DédicisChương 2: Những Vương Quốc Thế TậpChương 3: Những Vương Quốc Hỗn TậpChương 4: Lý Do Vương Quốc Của Darius Không Nổi Loạn Chống Lại Các Vị Thừa Kế Vua AlexandreChương 5: Phương Cách Cai Trị Những Đô Thị, Những Vương Quốc Đã Có Sẵn Nền Sinh Hoạt Và Luật PhápChương 6: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Năng Của Kẻ Chiến ThắngChương 7: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Lực Của Kẻ KhácChương 8: Những Kẻ Nhờ Hành Vi Hèn Ác Làm Được Chúa CôngChương 9: Những Vương Quốc Dưới Chế Độ Dân ChínhChương 10: Sức Mạnh Cần Cho Vương QuốcChương 11: Những Vương Quốc Trực Thuộc Giáo Hội Công GiáoChương 12: Những Hạng Cầm Quân Và Lính Đánh ThuêChương 13: Quân Chính Quy, Quân Phụ Trợ Và Quân Hỗn HợpChương 14: Quân Vương Đối Với Chiến TranhChương 15: Sự Khen Chê Đối Với Quốc VươngChương 16: Tính Hào Phóng Và Cần KiệmChương 17: Độc Ác Để Dân Sợ Hay Độ Lượng Để Dân YêuChương 18: Quân Vương Và Chữ TínChương 19: Tránh Để Dân Ghét Và Khinh BỉChương 20: Công Tác Xây Cất Thành Trì Doanh TrạiChương 21: Cách Cai Trị Được Lòng DânChương 22: Tổng Bộ Trưởng Của ChúaChương 23: Phương Cách Tránh Nịnh ThầnChương 24: Lý Do Các Vương Hầu Ý Mất Hết Đất ĐaiChương 25: Số Mệnh Và Con NgườiChương 26: Kêu Gọi Anh Hùng Cứu NướcChỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng.Người ta sẽ luôn luôn đọc Quân vương chừng nào con người vẫn chưa thôi trò chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn có cái tên “chính trị”.Qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm ra chân dung một vị quân vương hình mẫu:• Keo kiệt hay rộng lượng• Độc ác hay nhân từ• Thất hứa hay giữ lời nếu lời hứa đi ngược lại lợi ích của mình• Phải làm gì để tránh bị dân chúng căm ghét• Phải thực thi những hành động lớn lao để nâng cao uy tín của mìnhQuân vương Thuật chính trị , có thể ví như cẩm nang dành cho kẻ thừa tự còn non trẻ của một Italia suy tàn, trước khi kẻ ấy bước lên ngai vàng bị lãng quên. Thực chất, đó là tâm thư của ông dành riêng cho vị quân chủ, chứ không nhằm truyền bá rộng rãi cho dân chúng. Bản dịch Quân vương Thuật trị nước lần này là bản dịch của dịch giả Vũ Thái Hà, hứa hẹn truyền tải sát thực nhất các nội dung trong nguyên tác của Nicolo Machiavelli. Được phóng tác từ tác phẩm kinh điển Quân vương, Giám đốc Thuật quản trị, là chỉ dẫn dành cho những nhà điều hành trẻ, những người đang không tiếc công sức hòng lưu lại dấu ấn trong kỷ nguyên thông tin của thiên niên kỷ mới.“… điều làm cho Quân vương không chỉ có giá trị nghệ thuật và lịch sử là cái sự thật không thể đảo ngược rằng nó bàn về các nguyên tắclớn mà ngày nay vẫn đang hướng dẫn các quốc gia và nhà cai trị trong quan hệ giữa họ với nhau và với các láng giềng.” trích Lời nói đầu, bản tiếng AnhQuả thật, hiếm có cuốn sách nào thực sự “vượt thời gian” như Quân vương, cuốn sách nhỏ khiêm nhường song vô giá của Niccolò Machiavelli. Kể cả ngày nay, và kể cả dù bản thân ta không phải một quân vương hay nhà cai trị, ta vẫn có thể rút ra từ cuốn sách này những lời khuyên đầy minh triết về thuật đối nhân xử thế, có thể dựa vào cuốn sách này để hiểu hơn về động cơ ẩn sau những động thái của các chính trị gia hiện đại tức là, dẫu ta chỉ là một thường dân “hèn mọn”, ta vẫn có tầm nhìn thấu suốt của một đấng quân vương. Quân Vương Thuật trị nước Tác giả : Niccolo Machiavelli Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 19609  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Danh sách chương •  Lời Giới Thiệu Của Raymond Aron •  Chương 1: Nicolas Machiavel Kính Dâng Đức Ngài Uy Nghiêm Laurent De Dédicis •  Chương 2: Những Vương Quốc Thế Tập •  Chương 3: Những Vương Quốc Hỗn Tập •  Chương 4: Lý Do Vương Quốc Của Darius Khơng Nổi Loạn Chống Lại Các Vị Thừa Kế Vua Alexandre •  Chương 5: Phương Cách Cai Trị Những Đơ Thị, Những Vương Quốc Đã Có Sẵn Nền Sinh Hoạt Và Luật  Pháp •  Chương 6: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Năng Của Kẻ Chiến Thắng •  Chương 7: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Lực Của Kẻ Khác •  Chương 8: Những Kẻ Nhờ Hành Vi Hèn Ác Làm Được Chúa Cơng •  Chương 9: Những Vương Quốc Dưới Chế Độ Dân Chính •  Chương 10: Sức Mạnh Cần Cho Vương Quốc •  Chương 11: Những Vương Quốc Trực Thuộc Giáo Hội Cơng Giáo •  Chương 12: Những Hạng Cầm Qn Và Lính Đánh Th •  Chương 13: Qn Chính Quy, Qn Phụ Trợ Và Qn Hỗn Hợp •  Chương 14: Qn Vương Đối Với Chiến Tranh •  Chương 15: Sự Khen Chê Đối Với Quốc Vương •  Chương 16: Tính Hào Phóng Và Cần Kiệm •  Chương 17: Độc Ác Để Dân Sợ Hay Độ Lượng Để Dân u •  Chương 18: Qn Vương Và Chữ Tín •  Chương 19: Tránh Để Dân Ghét Và Khinh Bỉ •  Chương 20: Cơng Tác Xây Cất Thành Trì Doanh Trại •  Chương 21: Cách Cai Trị Được Lòng Dân •  Chương 22: Tổng Bộ Trưởng Của Chúa •  Chương 23: Phương Cách Tránh Nịnh Thần •  Chương 24: Lý Do Các Vương Hầu Ý Mất Hết Đất Đai •  Chương 25: Số Mệnh Và Con Người •  Chương 26: Kêu Gọi Anh Hùng Cứu Nước Chỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những ngun tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng Người ta sẽ  ln ln đọc Qn vương chừng nào con người vẫn chưa thơi trò chơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn có cái tên “chính trị” Qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm ra chân dung một vị qn vương hình mẫu: • Keo kiệt hay rộng lượng • Độc ác hay nhân từ • Thất hứa hay giữ lời nếu lời hứa đi ngược lại lợi ích của mình • Phải làm gì để tránh bị dân chúng căm ghét • Phải thực thi những hành động lớn lao để nâng cao uy tín của mình *** Qn vương­ Thuật chính trị , có thể ví như cẩm nang dành cho kẻ thừa tự còn non trẻ của một Italia suy tàn, trước khi kẻ ấy bước lên ngai vàng bị lãng qn. Thực chất, đó là tâm thư của ơng dành riêng cho vị qn chủ, chứ khơng nhằm truyền bá rộng rãi cho dân chúng. Bản dịch Qn vương ­ Thuật trị nước lần này là bản dịch   dịch   giả   Vũ   Thái   Hà,   hứa   hẹn   truyền   tải   sát   thực       nội   dung     nguyên   tác     Nicolo Machiavelli. Được phóng tác từ  tác phẩm kinh điển Qn vương, Giám đốc­ Thuật quản trị, là chỉ  dẫn dành cho những nhà điều hành trẻ, những người đang khơng tiếc cơng sức hòng lưu lại dấu  ấn trong kỷ  ngun thơng tin của thiên niên kỷ mới “… điều làm cho Qn vương khơng chỉ  có giá trị  nghệ  thuật và lịch sử  là cái sự  thật khơng thể  đảo ngược rằng nó bàn về các ngun tắclớn mà ngày nay vẫn đang hướng dẫn các quốc gia và nhà cai trị trong quan hệ giữa họ với nhau và với các láng giềng.” ­ trích Lời nói đầu, bản tiếng Anh Quả  thật, hiếm có cuốn sách nào thực sự  “vượt thời gian” như  Qn vương, cuốn sách nhỏ  khiêm nhường song vơ giá của Niccolò Machiavelli. Kể cả ngày nay, và kể cả dù bản thân ta khơng phải một qn vương hay nhà cai trị, ta vẫn có thể rút ra từ cuốn sách này những lời khun đầy minh triết về thuật đối nhân xử  thế, có thể dựa vào cuốn sách này để hiểu hơn về động cơ ẩn sau những động thái của các chính trị gia hiện đại ­ tức là, dẫu ta chỉ là một thường dân “hèn mọn”, ta vẫn có tầm nhìn thấu suốt của một đấng qn vương ... •  Chương 26: Kêu Gọi Anh Hùng Cứu Nước Chỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những ngun tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng Người ta sẽ  ln ln đọc Qn vương chừng nào con người vẫn chưa thơi trò chơi nguy hiểm nhưng hấp... trước khi kẻ ấy bước lên ngai vàng bị lãng qn. Thực chất, đó là tâm thư của ơng dành riêng cho vị qn chủ, chứ khơng nhằm truyền bá rộng rãi cho dân chúng. Bản dịch Qn vương ­ Thuật trị nước lần này là bản dịch   dịch   giả   Vũ   Thái   Hà,   hứa   hẹn   truyền   tải   sát...     nguyên   tác     Nicolo Machiavelli. Được phóng tác từ  tác phẩm kinh điển Quân vương,  Giám đốc­ Thuật quản trị,  là chỉ  dẫn dành cho những nhà điều hành trẻ, những người đang khơng tiếc cơng sức hòng lưu lại dấu 
- Xem thêm -

Xem thêm: Quân vương thuật trị nước, Quân vương thuật trị nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn