Ác mộng đại khủng hoảng 1929

1 93 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:18

Cinque TerreÁc mộng đại khủng hoảng 1929 Tác giả : John Kenneth GalbraithThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6202 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Mỗi lần cuốn sách chuẩn bị rời nhà in để đến các hiệu sách, thì một đợt đầu cơ, một bong bóng hay một rủi ro nào đó lại khơi dậy sự quan tâm của công chúng đến lịch sử của những hiện tượng này: câu chuyện bùng nổ và suy thoái của thời hiện đại, nguyên nhân dẫn đến những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử.Bình luận Ác mộng đại khủng hoảng 1929 Tác giả : John Kenneth Galbraith Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6202 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Mỗi lần sách chuẩn bị rời nhà in để đến hiệu sách, m ột đợt đầu c ơ, m ột bong bóng hay m ột r ủi ro lại khơi dậy quan tâm cơng chúng đến lịch sử nh ững hi ện t ượng này: câu chuy ện bùng n ổ suy thoái thời đại, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng lớn nh ất l ịch s Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Ác mộng đại khủng hoảng 1929, Ác mộng đại khủng hoảng 1929

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn