Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

1 94 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:17

Cinque TerreBí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ Tác giả : Adam KhooThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 9557 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Bạn nuôi một khát khao cháy bỏng muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công của riêng mình? Bạn muốn tự tay tạo ra nguồn tài chính dồi dào, sự tự do và sự bảo đảm suốt đời mà doanh nghiệp của bạn mang lại? Trong quyển sách Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ này, Adam Khoo sẽ tiết lộ những bí quyết đã giúp anh xây dựng một cơ nghiệp hàng triệu đô từ tay trắng. Điều tuyệt vời nhất là bạn không cần phải sở hữu thật nhiều tiền để đầu tư, cũng không cần có bằng cấp cao siêu hoặc nhiều năm kinh nghiệm Dù bạn mới bắt đầu khởi nghiệp hay đã là một doanh nhân từng trải quyển sách này cũng sẽ mang đến cho bạn những ý tưởng và chiến lược ưu việt, mạnh mẽ để nâng cao doanh thu và lợi nhuận của bạn theo cấp số nhân gây dựng nghiệp bạc tỷ Tác giả : Adam Khoo Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 9557 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Bạn nuôi khát khao cháy bỏng muốn xây dựng doanh nghi ệp thành cơng c riêng mình? B ạn mu ốn tự tay tạo nguồn tài dồi dào, tự b ảo đảm su ốt đời mà doanh nghi ệp c b ạn mang l ại? Trong sách "Bí gây dựng nghiệp b ạc tỷ" này, Adam Khoo s ẽ ti ết l ộ nh ững quy ết giúp anh xây dựng nghiệp hàng triệu đô từ tay trắng Điều tuyệt vời nh ất b ạn không c ần ph ải s h ữu th ật nhiều tiền để đầu tư, khơng cần cấp cao siêu ho ặc nhi ều năm kinh nghi ệm Dù b ạn m ới b đầu khởi nghiệp doanh nhân trải quy ển sách c ũng s ẽ mang đến cho b ạn nh ững ý t ưởng chiến lược ưu việt, mạnh mẽ để nâng cao doanh thu lợi nhuận c bạn theo c ấp số nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ, Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn