Dạy con làm giàu tập 2

2 81 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:16

Cinque TerreDạy con làm giàu Tập 2 Tác giả : Robert Kiyosaki Sharon LechterThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 29496 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngChương 1: Tại Sao Anh Không Kiếm Lấy Một Công Việc?Chương 2: Những Con Người Khác Nhau, Thuộc Những Nhóm Khác NhauChương 3: Tại Sao Mọi Người Chọn Sự An Toàn Hơn Là Sự Tự DoChương 4: Ba Kiểu Hệ Thống Kinh DoanhChương 5: Bảy Cấp Bậc Đầu TưChương 6: Con Không Thể Thấy Tiền Bằng Mắt Con ĐượcChương 7: Trở Thành Người Bạn MuốnChương 8: Tôi Làm Giàu Bằng Cách Nào?Chương 9: Hãy Là Ngân Hàng, Chứ Đừng Làm Kẻ Làm Công Cho Ngân HàngChương 10: Bước Những Bước NhỏChương 11: Bước 1: Đã Đến Lúc Lo Chuyện Của MìnhChương 12: Bước 2: Kiểm Soát Lưu Lượng Tiền Mặt Của MìnhChương 13: Bước 3: Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Rủi Ro Và Tính Rủi RoChương 14: Bước 4: Xác Định Bạn Muốn Trở Thành Kiểu Người Đầu Tư Nào?Chương 15: Bước 5: Tìm Hiểu Người Đỡ ĐầuChương 16: Bước 6: Biến Sự Thất Vọng Thành Sức Mạnh Cho Chính MìnhChương 17: Bước 7: Sức Mạnh Của Niềm TinChương 18: Thay Lời KếtChú Thích Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời mình, cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay hầu có thể thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng mình. Dạy làm giàu Tập Tác giả : Robert Kiyosaki - Sharon Lechter Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 29496 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB PDF Đọc Online Danh sách chương Chương 1: Tại Sao Anh Không Kiếm Lấy Một Công Việc? Chương 2: Những Con Người Khác Nhau, Thuộc Những Nhóm Khác Nhau Chương 3: Tại Sao Mọi Người Chọn Sự An Toàn Hơn Là Sự Tự Do Chương 4: Ba Kiểu Hệ Thống Kinh Doanh Chương 5: Bảy Cấp Bậc Đầu Tư Chương 6: Con Không Thể Thấy Tiền Bằng Mắt Con Được Chương 7: Trở Thành Người Bạn Muốn Chương 8: Tôi Làm Giàu Bằng Cách Nào? Chương 9: Hãy Là Ngân Hàng, Chứ Đừng Làm Kẻ Làm Công Cho Ngân Hàng Chương 10: Bước Những Bước Nhỏ Chương 11: Bước 1: Đã Đến Lúc Lo Chuyện Của Mình Chương 12: Bước 2: Kiểm Sốt Lưu Lượng Tiền Mặt Của Mình Chương 13: Bước 3: Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Rủi Ro Và Tính Rủi Ro Chương 14: Bước 4: Xác Định Bạn Muốn Trở Thành Kiểu Người Đầu Tư Nào? Chương 15: Bước 5: Tìm Hiểu Người Đỡ Đầu Chương 16: Bước 6: Biến Sự Thất Vọng Thành Sức Mạnh Cho Chính Mình Chương 17: Bước 7: Sức Mạnh Của Niềm Tin Chương 18: Thay Lời Kết Chú Thích Bạn có tự tiền bạc không? Khi b ạn phải v ật l ộn v ới tài cu ộc đời mình, cu ốn sách hồn tồn dành cho bạn Nếu bạn muốn kiểm sốt b ạn làm hơm h ầu có th ể thay đổi s ố phận tiền bạc lận đận mình, sách giúp cho bạn vạch lối cho riêng ... Tôi Làm Giàu Bằng Cách Nào? Chương 9: Hãy Là Ngân Hàng, Chứ Đừng Làm Kẻ Làm Công Cho Ngân Hàng Chương 10: Bước Những Bước Nhỏ Chương 11: Bước 1: Đã Đến Lúc Lo Chuyện Của Mình Chương 12: Bước 2: ... phải v ật l ộn v ới tài cu ộc đời mình, cu ốn sách hồn tồn dành cho bạn Nếu bạn muốn kiểm sốt b ạn làm hơm h ầu có th ể thay đổi s ố phận tiền bạc lận đận mình, sách giúp cho bạn vạch lối cho riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy con làm giàu tập 2, Dạy con làm giàu tập 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn