Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

4 57 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:56

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 29 - TIẾT 12: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ I Mục tiêu : Kiến thức: - Lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ - Cách chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ Kĩ năng: - Phát lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ - Sửa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ Thái độ: - Rèn luyện ý thức sử dụng câu đủ chủ ngữ, vị ngữ viết văn II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II) HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế câu trần thuật đơn từ là? Cho VD minh hoạ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HDHS tìm hiểu câu thiếu chủ ngữ I CÂU THIẾU CHỦ NGỮ: - GV treo bảng phụ ghi dụ dụ: SGK ? Tìm chủ ngữ, vị ngữ dụ ? Nhận xét: ? dụ a thiếu chủ ngữ, em chữa lại câu cho đủ thành phần ? a Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" - HS chữa câu sai: Thêm CN vào câu a: cho thấy Dế Mèn biết phục thiện "cho ta thấy" TN VN -> Thiếu chủ ngữ b Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí", TN em thấy Dế Mèn biết phục thiện HĐ2: HD HS tìm hiểu câu thiếu vị ngữ CN - GV treo bảng phụ ghi dụ VN -> Đủ chủ ngữ vị ngữ - GV chia lớp làm nhóm thảo luận (3') II CÂU THIẾU VỊ NGỮ: - GV giao nhiệm vụ: Tìm chủ ngữ, vị ngữ dụ ? dụ: SGK - HS: Đại diện nhóm trả lời a Thánh Gióng/ cưỡi ngựa sắt, vung -> Nhóm khác nhận xét CN - GV nhận xét, kết luận roi sắt, xông thẳng vào quân thù ? Hãy chữa lại câu viết sai cho ? ( câu b thêm cụm từ: Em thích hình ảnh…; câu c thêm cụm từ: bạn thân tôi.) Nhận xét: VN -> Câu đủ thành phần b Hình ảnh/ Thánh Gióng cưỡi ngựa DTTT Phụ ngữ sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù Câu thiếu vị ngữ -> c Bạn Lan,/ người học giỏi … 6A CN giải thích cho CN HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập -> Câu thiếu vị ngữ - HS: Đọc nêu yêu cầu tập d Bạn Lan người học…lớp 6A ? Em đặt câu hỏi cho ý a, b, c để xác định có đủ chủ ngữ vị ngữ ? - GV gọi học sinh lên bảng làm - HS khác nhận xét - GV nhận xét, chữa CN VN -> Câu đủ thành phần III LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Đặt câu hỏi để kiểm tra xem câu có thiếu CN,VN khơng? a.- Ai khơng làm ?(Câu hỏi xác định chủ ngữ) - bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay - Từ hơm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay ? (Câu xác định vị ngữ) khơng làm b - Ai đẻ ? ( Hổ) - Câu xác định CN - Hổ ?(đẻ được) - Câu xác định VN c - Ai già chết ? (Bác Tiều) - Xác định CN - HS đọc yêu cầu tập - Hơn mười năm sau Bác Tiều ? (gìa chết) - Câu xác định VN Bài tập 2: Trong số câu câu - GV gợi ý học sinh làm tập: Đặt câu hỏi tập xác định câu viết sai viết sai? sao? a Kết năm học trường - HS: Lắng nghe, làm theo hướng dẫn CN THCS động viên em nhiều VN b Với Kết năm học trường THCS động viên em nhiều -> Thiếu CN c Những câu chuyện dân gian mà chúng tơi thích nghe kể -> Thiếu vị ngữ d Chúng tơi thích nghe kể CN VN câu chuyện dân gian Câu b, c viết sai thiếu VN Bài tập 3: - GV nêu yêu cầu tập a Chúng em - GV gọi học sinh lên bảng điền b Chim - Lớp nhận xét c Hoa - GV nhận xét, chữa d Trẻ em Bài tập 4: - HS thảo luận nhóm tìm từ thích hợp, lên bảng điền từ Điền từ thích hợp vào chỗ trống: - GV hướng dẫn HS nhận xét, rút kết luận b Dế Mèn phục thiện a Hải học tốt c Mặt trời lên cao d tham quan Củng cố: - GV lưu ý học sinh câu thiếu chủ ngữ vị ngữ không đủ nòng cốt câu - GV hệ thống tồn Hướng dẫn học nhà: - Nhớ cách chữa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ - Làm tập SGK Tr 130 - Chuẩn bị viết số Văn miêu tả sáng tạo ... tìm hiểu câu thiếu vị ngữ CN - GV treo bảng phụ ghi ví dụ VN -> Đủ chủ ngữ vị ngữ - GV chia lớp làm nhóm thảo luận (3') II CÂU THIẾU VỊ NGỮ: - GV giao nhiệm vụ: Tìm chủ ngữ, vị ngữ ví dụ ? Ví dụ:... thiếu chủ ngữ vị ngữ khơng đủ nòng cốt câu - GV hệ thống toàn Hướng dẫn học nhà: - Nhớ cách chữa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ - Làm tập SGK Tr 130 - Chuẩn bị viết số Văn miêu tả sáng... dẫn học sinh luyện tập -> Câu thiếu vị ngữ - HS: Đọc nêu yêu cầu tập d Bạn Lan người học…lớp 6A ? Em đặt câu hỏi cho ý a, b, c để xác định có đủ chủ ngữ vị ngữ ? - GV gọi học sinh lên bảng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn