Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

3 58 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:56

Tiết 120 : CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VỊ NGỮ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Lỗi đặt câu thiếu chử ngữ, thiếu vị ngữ - Cách chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ Kỹ - Phát lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ - Sửa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ Thái độ - Học tập đắn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có từ ? - Phân biệt câu miêu tả câu tồn ? Cho dụ ? * Bài : TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho HS đọc câu văn SGK I Câu thiếu chủ ngữ ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ a Qua truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” cho hai câu cho ? thấy Dế mèn biết phục thiện → câu thiếu CN b Qua truyện “Dế mèn phiêu lưu kí”, em thấy Dế mèn biết phục thiện → câu có đầy đủ thành phần ? Hãy chữa lại câu viết sai cho - Truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” cho em thấy đúng? Dế mèn biết phục thiện (biến trạng ngữ thành chủ ngữ) - Qua truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” em thấy Dế mèn biết phục thiện (biến vị ngữ thành cụm chủ ngữ - vị ngữ) - Cho HS đọc câu văn SGK II Câu thiếu vị ngữ ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ - Câu a : Có đầy đủ thành phần câu ? - Câu b : Mới cụm danh từ câu thiếu vị ngữ - Câu c : Chưa thành câu, có cụm từ (bạn Lan) phần giải thích cho cụm từ (người … 6A), câu thiếu vị ngữ - Câu d : Có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ ? Hãy chữa lại câu viết sai cho - Cách chữa câu b : TaiLieu.VN Page ? + Thêm vị ngữ : Hình ảnh … để lại em niềm kinh phục + Biến cụm danh từ cho thành phận cụm C – V : Em thích hình ảnh … qn thù - Cách chữa câu c : + Thêm cụm từ làm vị ngữ Bạn Lan, người học giỏi lớp 6A, bạn thân + Biến câu cho thành cụm C – V Bạn Lan người học giỏi lớp 6A + Biến câu cho thành phận câu Tôi quý bạn Lan, người học giỏi lớp 6A III) Luyện tập + Hướng dẫn học sinh làm tập 1, 2, 3, lớp + Cũng cố học : Giáo viên nhắc lại kiến thức chủ ngữ, vị ngữ + Hướng dẫn học : - Học sinh làm tập (trang 130 SGK) TaiLieu.VN Page ... (biến vị ngữ thành cụm chủ ngữ - vị ngữ) - Cho HS đọc câu văn SGK II Câu thiếu vị ngữ ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ - Câu a : Có đầy đủ thành phần câu ? - Câu b : Mới cụm danh từ câu thiếu vị ngữ. .. giải thích cho cụm từ (người … 6A), câu thiếu vị ngữ - Câu d : Có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ ? Hãy chữa lại câu viết sai cho - Cách chữa câu b : TaiLieu.VN Page ? + Thêm vị ngữ : Hình ảnh … để lại em...Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho HS đọc câu văn SGK I Câu thiếu chủ ngữ ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ a Qua truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” cho hai câu cho ? thấy Dế mèn biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn