Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

5 58 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:56

Tiếng Việt Tiết 120 CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ I Mục tiêu : Kiến thức: - Lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ - Cách chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ Kĩ năng: - Phát lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ - Sửa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ Thái độ: - Rèn luyện ý thức sử dụng câu đủ chủ ngữ, vị ngữ viết văn II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II) HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế câu trần thuật đơn khơng có từ là? Cho VD minh hoạ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò HĐ1: HDHS tìm hiểu câu thiếu chủ ngữ - GV treo bảng phụ ghi dụ TaiLieu.VN Nội dung kiến thức I CÂU THIẾU CHỦ NGỮ: dụ: SGK Nhận xét: Page ? Tìm chủ ngữ, vị ngữ dụ ? ? dụ a thiếu chủ ngữ, em chữa lại câu cho đủ thành phần ? a Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" TN cho thấy Dế Mèn biết phục thiện - HS chữa câu sai: Thêm CN vào câu a: VN "cho ta thấy" -> Thiếu chủ ngữ b Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí", TN em thấy Dế Mèn biết phục thiện CN VN -> Đủ chủ ngữ vị ngữ HĐ2: HD HS tìm hiểu câu thiếu vị ngữ II CÂU THIẾU VỊ NGỮ: - GV treo bảng phụ ghi dụ dụ: SGK - GV chia lớp làm nhóm thảo luận (3') Nhận xét: - GV giao nhiệm vụ: Tìm chủ ngữ, vị ngữ dụ ? a Thánh Gióng/ cưỡi ngựa sắt, vung - HS: Đại diện nhóm trả lời -> Nhóm khác nhận xét - GV nhận xét, kết luận ? Hãy chữa lại câu viết sai cho ? ( câu b thêm cụm từ: Em thích hình ảnh…; câu c thêm cụm từ: bạn thân tôi.) TaiLieu.VN CN VN roi sắt, xông thẳng vào quân thù -> Câu đủ thành phần b Hình ảnh/ Thánh Gióng cưỡi ngựa DTTT Phụ ngữ sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù -> Câu thiếu vị ngữ Page c Bạn Lan,/ người học giỏi … 6A CN giải thích cho CN -> Câu thiếu vị ngữ d Bạn Lan người học…lớp 6A HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS: Đọc nêu yêu cầu tập CN VN -> Câu đủ thành phần ? Em đặt câu hỏi cho III LUYỆN TẬP: ý a, b, c để xác định có đủ chủ ngữ vị Bài tập 1: Đặt câu hỏi để kiểm tra xem ngữ ? câu có thiếu CN,VN không? - GV gọi học sinh lên bảng làm a.- Ai khơng làm ?(Câu hỏi xác - HS khác nhận xét định chủ ngữ) - bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay - GV nhận xét, chữa - Từ hơm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay ? (Câu xác định vị ngữ) - khơng làm b - Ai đẻ ? ( Hổ) - Câu xác định CN - Hổ ?(đẻ được) - Câu xác định VN c - Ai già chết ? (Bác Tiều) - Xác định CN - Hơn mười năm sau Bác Tiều ? (gìa chết) - Câu xác định VN - HS đọc yêu cầu tập Bài tập 2: Trong số câu câu viết sai? sao? - GV gợi ý học sinh làm tập: Đặt câu TaiLieu.VN Page hỏi tập xác định câu viết sai - HS: Lắng nghe, làm theo hướng dẫn a Kết năm học trường CN THCS động viên em nhiều VN b Với Kết năm học trường THCS động viên em nhiều -> Thiếu CN c Những câu chuyện dân gian mà thích nghe kể -> Thiếu vị ngữ d Chúng tơi thích nghe kể CN VN câu chuyện dân gian Câu b, c viết sai thiếu VN Bài tập 3: a Chúng em - GV nêu yêu cầu tập b Chim - GV gọi học sinh lên bảng điền c Hoa - Lớp nhận xét d Trẻ em - GV nhận xét, chữa Bài tập 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: - HS thảo luận nhóm tìm từ thích hợp, lên bảng điền từ - GV hướng dẫn HS nhận xét, rút kết TaiLieu.VN a Hải học tốt b Dế Mèn phục thiện Page luận c Mặt trời lên cao d tham quan Củng cố: - GV lưu ý học sinh câu thiếu chủ ngữ vị ngữ khơng đủ nòng cốt câu - GV hệ thống toàn Hướng dẫn học nhà: - Nhớ cách chữa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ - Làm tập SGK Tr 130 - Chuẩn bị viết số Văn miêu tả sáng tạo TaiLieu.VN Page ... thiếu chủ ngữ vị ngữ khơng đủ nòng cốt câu - GV hệ thống toàn Hướng dẫn học nhà: - Nhớ cách chữa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ - Làm tập SGK Tr 130 - Chuẩn bị viết số Văn miêu tả sáng... ta thấy" -> Thiếu chủ ngữ b Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí", TN em thấy Dế Mèn biết phục thiện CN VN -> Đủ chủ ngữ vị ngữ HĐ2: HD HS tìm hiểu câu thiếu vị ngữ II CÂU THIẾU VỊ NGỮ: - GV treo bảng... Tìm chủ ngữ, vị ngữ ví dụ ? ? Ví dụ a thiếu chủ ngữ, em chữa lại câu cho đủ thành phần ? a Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" TN cho thấy Dế Mèn biết phục thiện - HS chữa câu sai: Thêm CN vào câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn