Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Viết đơn

5 44 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:54

Tiết 124: VIẾT ĐƠN A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT -Giúp học sinh: - Hiểu tình cần viết đơn: Khi viết đơn? Viết đơn để làm gì? - Biết cách viết đơn cách nhận sai xót thường gặp viết đơn B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC ** Hoạt động Khởi động I Ổn định tổ chức: Sĩ số : 6A 6B 6C II Kiểm tra cũ - Kết hợp - Trình bày tập nhà III Tổ chức HĐ dạy - học: ** Hoạt động 2.Bài I Khi cần viết đơn TaiLieu.VN Page - Đọc ngữ liệu 1/ Ngữ liệu.t/131 2/ Nhận xét - Từ ví dụ (SGK) em rút nhận xét khái quát đơn gì?khi cần viết đơn? - Trong số trường hợp (mục 2) trường hợp phải viết đơn? Gửi ai? * Đơn loại văn hành cơng vụ viết giâý để đề đạt nguyện vọng tới người hay quan tổ chức có quỳên hạn giải - Viết đơn cần đề đạt nguyện vọng với người hay quan, tổ chức có quyền hạn giải nguyện vọng - Một số trường hợp phải viết đơn + Mất xe  viết đơn trình báo giải - Viết đơn xin học lớp nhạc, hoạ - Gửi BGH; giáo viên phụ trách + Đơn xin học - Gửi BGH trường cần đến học II Các loại đơn nội dung thiếu đơn a.Các loại đơn : -Gồm có loại đơn: +Đơn theo mẫu +Đơn không theo mẫu - Ở mẫu đơn có điểm giống khác nhau? *Giống nhau: - Đều để đề đạt nguyện vọng xin giải + Đều có số phần giống nhau: tiêu ngữ, tên đơn, người viết, người (nơi) nhận nguyện vọng; cảm ơn, kí tên * Khác nhau: TaiLieu.VN Page + Đơn theo mẫu có mục sẵn quy định, người viết cần đến điền vào + Đơn khơng theo mẫu ngồi phần chung giống đơn theo mẫu nội dung trình bày: nguyện vọng linh hoạt, tuỳ công việc b.Các nội dung thiếu đơn( Phần quan trọng đơn): + Đơn gửi ai? ( Cơ quan, tổ chức, ca nhân) + Ai gửi đơn( Cá nhân hay tập thể) + Gửi để làm gì?( Mục đích gửi đơn nguyện vọng đề đạt cần giải quyết) III Cách thức viết đơn: a.Đơn viết theo mẫu: - Những phần quan trọng thiếu mẫu đơn? Người viết cần đến điền vào chỗ trống nội dung cần thiết( Chú ý đọc kĩ để trả lời cho yêu cầu mục đơn) b Đơn không theo mẫu: Thông thường theo mục sau( mục): - Quốc hiệu, tiêu ngữ:” Cộng hoà hạnh phúc” - Địa điểm, ngày tháng năm làm đơn - Tên đơn: Đơn xin - Nơi gủi: Kính gửi - Họ tên, nơi cơng tác, nơi người viết - Trình bày việc,lí do, nguyện vọng ( đề nghị) TaiLieu.VN Page - Cam đoan cảm ơn - Kí tên *Ghi nhớ+ Lưu ý (SGK tr 134,135) *.Lưu ý Đơn tù không theomaaux thường phải viết tay , không nên dùng in Em viết đơn xin nghỉ học -Tên đơn viết chữ in to, - Cần trình bày sáng sủa, rõ ràng Gợi ý: Là đơn không theo mẫu HS dựa cách thức viết đơn để viết Yêu cầu : Hs viết, trình bày GV nhận xét,s ửa chữa *Hoạt động : Củng cố - Luyện tập IV Củng cố - Luyện tập -Em viết đơn xin nghỉ học? *Gợi ý: Là đơn không theo mẫu HS dựa cách thức viết đơn để viết Yêu cầu : Hs viết, trình bày GV nhận xét,sửa chữa - Viết đơn để làm gì? - Nội dung bắt buộc phải có đơn? TaiLieu.VN Page V Hướng dẫn nhà - Học phần ghi nhớ - Viết đơn xin học lớp Âm nhạc nhà văn hoá vào dịp hè TaiLieu.VN Page ... phải viết đơn + Mất xe  viết đơn trình báo giải - Viết đơn xin học lớp nhạc, hoạ - Gửi BGH; giáo viên phụ trách + Đơn xin học - Gửi BGH trường cần đến học II Các loại đơn nội dung thiếu đơn a.Các... Đọc ngữ liệu 1/ Ngữ liệu.t/131 2/ Nhận xét - Từ ví dụ (SGK) em rút nhận xét khái quát đơn gì?khi cần viết đơn? - Trong số trường hợp (mục 2) trường hợp phải viết đơn? Gửi ai? * Đơn loại văn hành... thức viết đơn để viết Yêu cầu : Hs viết, trình bày GV nhận xét,sửa chữa - Viết đơn để làm gì? - Nội dung bắt buộc phải có đơn? TaiLieu.VN Page V Hướng dẫn nhà - Học phần ghi nhớ - Viết đơn xin
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Viết đơn, Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Viết đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn