Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

5 56 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:51

Tiết 127 : CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VỊ NGỮ (Tiếp theo) A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Các loại lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ lỗi quan hệ ngữ nghĩa chủ ngữ với vị ngữ - Cách chữa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ lỗi quan hệ ngữ nghĩa chủ ngữ với vị ngữ Kỹ - Phát lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ lỗi quan hệ ngữ, nghĩa chủ ngữ với vị ngữ - Chữa lỗi đảm bảo phù hợp với ý định diễn đạt người nói Thái độ - Phát lỗi sửa lỗi B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Kiểm tra bì tập học sinh TaiLieu.VN Page * Bài : Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt I - Câu thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ - Cho HS đọc câu văn SGK ? Hai câu mắc lỗi ? - Cả hai câu khơng có chủ ngữ, vị ngữ, có trạng ngữ ? Nguyên nhân mắc lỗi ? - Chưa phân biệt chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ ? Nêu cách sửa lỗi hai câu ? - Câu a : Mỗi qua cầu Long Biên, lòng tơi bồi hồi lạ - Câu b : Bằng khối óc sáng tạo bàn tay lao động mình, vòng sáu tháng, người hoạ sĩ hoàn thành vẽ tuyệt mỹ II – Câu sai quan hệ ngữ pháp thành phần câu - Cho học sinh đọc ví dụ SGK TaiLieu.VN Page ? Mỗi phận in đậm câu văn - Về dượng Hương Thư viết ? ? Nhưng cách xếp phần in đậm - Làm cho người đọc hiểu nhầm phần in câu gây hiểu lầm đậm miêu tả hành động chủ ngữ (ta) ? ? Như câu sai mặt ? - Sai mặt nghĩa ? Ta sửa chữa ? - Viết lại câu trật tự cú pháp ⇒ Ta thấy dượng Hương Thư, hai hàm cắm chặt … hùng vĩ III – Luyện tập Bài ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ - Câu a: Cầu / … cầu Long Biên câu ? - Câu b: Lòng tơi / lại nhứ … oai hùng - Câu c: Tôi / cảm thấy … vững BàI Viết thêm vào chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ a) Mỗi tan trường, học sinh ùa trống ? trường b) Ngồi cánh đồng, lúa chín rộ c) cánh đồng lúa chín, nón trắng nhấp nhơ TaiLieu.VN Page d) Khi ô tô đến đầu làng, người reo lên Bài ? Các câu sai chỗ ? Nêu cách - Câu a: Thiếu CN, VN chữa ? ⇒ Cách sửa : Thêm nòng cốt chủ – vị …một cụ rùa lên - Câub: Thiếu C – V ⇒ Cách sửa : … bảo vệ vững độc lập - Câu c: Thiếu C – V ⇒ Cách sửa : … nên xây dựng bảo vệ cầu Long Biên Bài ? Phát sửa lỗi quan hệ ngữ - Câu a: Về mặt nghĩa, chủ ngữ không nghĩa câu ? phù hợp với VN 2(Cầu bóp còi) ⇒ Cách sửa : …và còi xe rộn vang … yên tĩnh - Câu b:Về mặt nghĩa,không rõ vừa đI học ( Mẹ Thuý hay Thuý ) ị Cách sửa : … Thuý vừa đI học TaiLieu.VN Page - Câu c: Về mặt nghĩa, không rõ bạn Tuấn không ? Không rõ cho em hay cho ị Cách sửa : … cho em bút * Củng cố : - Giáo viên nhấn mạnh nội dung học :Cách chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ * Hướng dẫn nhà : - HS nhà làm tập trang 67 SBT TaiLieu.VN Page ...* Bài : Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt I - Câu thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ - Cho HS đọc câu văn SGK ? Hai câu mắc lỗi ? - Cả hai câu khơng có chủ ngữ, vị ngữ, có trạng ngữ ? Nguyên nhân mắc lỗi. .. Câub: Thiếu C – V ⇒ Cách sửa : … bảo vệ vững độc lập - Câu c: Thiếu C – V ⇒ Cách sửa : … nên xây dựng bảo vệ cầu Long Biên Bài ? Phát sửa lỗi quan hệ ngữ - Câu a: Về mặt nghĩa, chủ ngữ không nghĩa... Không rõ cho em hay cho ị Cách sửa : … cho em bút * Củng cố : - Giáo viên nhấn mạnh nội dung học :Cách chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ * Hướng dẫn nhà : - HS nhà làm tập trang 67 SBT TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn