Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:51

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 30 - TIẾT 127: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ ( Tiếp theo) I Mục tiêu : Kiến thức: - Các loại lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ vị ngữ, lỗi quan hệ ngữ nghĩa chủ ngữ với vị ngữ - Cách chữa lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ lỗi quan hệ ngữ nghĩa chủ ngữ với vị ngữ Kĩ năng: - Phát lỗi đặt câu thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ lỗi quan hệ ngữ nghĩa chủ ngữ với vị ngữ - Sửa lỗi trên, bảo đảm phù hợp với ý định diễn đạt người nói Thái độ: - Giúp học sinh nhận thức tác dụng việc sử dụng câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ, với ngữ nghĩa II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II) HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Các câu sau viết sai nào, em viết lại cho đúng: - Cười đùa vui vẻ - Kết năm học trường THCS Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HD HS tìm hiểu chữa câu thiếu chủ ngữ vị ngữ I CÂU THIẾU CẢ CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ - GV treo bảng phụ ghi ví dụ * Ví dụ: - HS đọc ví dụ a Mỗi qua cầu Long Biên ? Chỉ chỗ sai câu nêu cách chữa ? -> Câu thiếu CN, VN Cách chữa: - HS: Câu a chưa thành câu, chưa có chủ ngữ, vị Mỗi qua cầu Long Biên, tơi lại nhớ ngữ, có phần trạng ngữ- cách chữa: đến ngày tháng chống Mĩ cứu nước thêm chủ ngữ, vị ngữ cho câu b Bằng khối óc sáng tạo bàn tay lao VD b sai giống ví dụ a, ví dụ b có động mình, vòng sáu tháng trạng ngữ Chữa cách thêm chủ ngữ vị -> Câu thiếu CN, VN ngữ Cách chữa: - Bằng khối óc sáng tạo bàn tay lao động mình, vòng sáu tháng, chúng tơi hồn thành cơng việc HĐ2: HD HS tìm hiểu câu sai quan hệ ngữ giao nghĩa thành phần câu II CÂU SAI VỀ QUAN HỆ NGỮ NGHĨA GIỮA CÁC THÀNH PHẦN - GV treo bảng phụ ví dụ CÂU: - HS đọc ví dụ Ví dụ: ? Mỗi phận gạch chân câu Nhận xét nói ? - Câu sai chỗ nhầm lẫn ? Câu sai ? thành phần câu làm cho câu sai nghĩa - Nêu cách chữa lỗi - Cách chữa: - GV: Cách xếp câu cho làm cho Ta thấy Dượng Hương Thư ghì chặt người đọc hiểu phần gạch chân trước dấu phẩy sào, hai hàm cắn chặt, quai hàm (… nẩy lửa) miêu tả hoạt động chủ ngữ câu "ta" Như câu sai mặt nghĩa bạnh ra, cặp mắt nảy lửa hiệp sĩ Trường Sơn oai linh, hùng vĩ HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS đọc yêu cầu tập - GV gọi học sinh lên bảng làm - HS khác nhận xét làm bạn - GV nhận xét, kết luận (cho điểm) - GV nêu yêu cầu tập - GV cho học sinh thảo luận nhóm: nhóm 3' - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung III LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Xác định CN,VN: a CN: Cầu; VN: đổi tên b CN: Lòng tơi; VN: lại nhớ c CN: Tôi; VN: cảm thấy cầu Bài tập 2: Viết thêm CN,VN: a Mỗi tan trường, HS xếp hàng - GV nhận xét, kết luận cổng b Ngoài cánh đồng, lúa bắt đầu chín - HS đọc yêu cầu tập - GV gọi học sinh lên bảng làm tập - HS khác nhận xét - GV nhận xét, kết luận c Giữa cánh đồng lúa chín, bác nơng dân gặt lúa d Khi ô tô đến đầu làng, người chạy ùa đón Bài tập 3: Chỉ chỗ sai nêu cách chữa câu sau: - Các câu sai: Thiếu CN,VN - Chữa lại: Thêm CN,VN a - , hai thuyền bơi b - , bảo vệ vững non sông gấm vóc c - , ta nên XD bảo tàng cầu Long Biên Củng cố: - Khi viết văn, HS thường mắc lỗi gì? - Em cần ý điều viết văn? Hướng dẫn học nhà: - Xem lại chữa Tìm VD có câu sai chủ ngữ, vị ngữ sửa lại cho - Làm tập - Xem lại cách viết đơn, sau học Luyện tập cách viết đơn sửa lỗi ... Khi viết văn, HS thường mắc lỗi gì? - Em cần ý điều viết văn? Hướng dẫn học nhà: - Xem lại chữa Tìm VD có câu sai chủ ngữ, vị ngữ sửa lại cho - Làm tập - Xem lại cách viết đơn, sau học Luyện tập. .. dụ b có động mình, vòng sáu tháng trạng ngữ Chữa cách thêm chủ ngữ vị -> Câu thiếu CN, VN ngữ Cách chữa: - Bằng khối óc sáng tạo bàn tay lao động mình, vòng sáu tháng, chúng tơi hồn thành cơng... thành câu, chưa có chủ ngữ, vị Mỗi qua cầu Long Biên, lại nhớ ngữ, có phần trạng ngữ- cách chữa: đến ngày tháng chống Mĩ cứu nước thêm chủ ngữ, vị ngữ cho câu b Bằng khối óc sáng tạo bàn tay lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn