Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

3 71 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:50

BÀI 30 - TIẾT 128: LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN SỬA LỖI I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nhận lỗi thường mắc viết đơn thông qua tập Luyện tập cách viết đơn Kĩ năng: - Nhận phương hướng cách khắc phục, sửa chữa lỗi thường mắc qua tình Thái độ: - Có ý thức làm tập phát chữa kịp thời II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án - Hs: ghi - sgk - tập III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ ? Khi ta viết đơn? Đơn trình bày ntn? - Làm bt bảng Bài - Nghe ghi chép Hoạt động 2: Chữa lỗi thường mắc viết đơn Kiến thức - Gv gọi hs đọc tập1 - Đọc y/c tập I – Các lỗi thường mắc viết đơn - Em hóy cho biết đơn mắc phải lỗi gì? cần sửa lại ntn? + Làm cá nhân Bài 1/142 Phát lỗi sai sửa + Trình bày – bổ xung - Thiếu: + Quốc huy Trong đơn thiếu quốc hiệu, thiếu tờn người viết đơn, thiếu ngày tháng, nơi viết đơn chữ kớ người viết đơn + Tên người làm đơn + Ngày nơi viết đơn + Tên người viết đơn, kí tên - Gv cho hs bổ sung thiếu sút đú vào đơn - Yêu bcầu học sinh đọc lại đơn sửa - Chỉnh sửa - Gọi học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét - Đọc - Gv gọi hs đọc tập ? Lá đơn sai chỗ nào? em hóy bổ sung để đơn đú đúng? - Chữa: Bổ sung nhung thiếu sót đơn - Nhận xét - Lắng nghe Lớ viết đơn tham gia học - Đọc y/c tập Không chớnh đáng, thiếu + Thảo luận 5’ trình bày ngày tháng nơi viết đơn – bổ xung Sửa lại cụm từ" tờn em là" bằng" em tờn là" Bài 2/143 - Gv nhận xét, chốt ý - Ngày tháng nơi viết đơn Phát – sửa - Lý viết đơn không đáng - Chữa: - Gv gọi hs đọc tập 3: ? Lá đơn sai chỗ nào? Hoàn cảnh viết đơn Không cú tớnh thuyết phục Trường - Lắng nghe hợp phải phụ huynh viết thay - Đọc y/c tập Bài 3/143 - Hoàn cảnh viết đơn khơng có Hoạt động 3: HDHS luyện tập III – Luyện tập - Y/c làm bt2/144 - Đọc y/c tập Bài 2/144: + Y/c làm cá nhân 7’ + Làm cá nhân + Y/c trình bày + Trình bày - Ra đề  học sinh viết đơn - Nghe - ghi viết đơn xin tham gia đội tình nguyện tun truyền bảo vệ mơi trường xanh, đẹp + Viết 5’ + Viết cá nhân * Bài tập: viết đơn xin ơn tập + Trình bày - Trình bày Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiến thức - Nhắc lại - Soạn: Động Phong Nha - Lắng nghe – thực - Tiết sau: trả số ... + Quốc huy Trong đơn thiếu quốc hiệu, thiếu tờn người viết đơn, thiếu ngày tháng, nơi viết đơn chữ kớ người viết đơn + Tên người làm đơn + Ngày nơi viết đơn + Tên người viết đơn, kí tên - Gv... bằng" em tờn là" Bài 2/143 - Gv nhận xét, chốt ý - Ngày tháng nơi viết đơn Phát – sửa - Lý viết đơn khơng đáng - Chữa: - Gv gọi hs đọc tập 3: ? Lá đơn sai chỗ nào? Hồn cảnh viết đơn Khơng cú tớnh...- Gv gọi hs đọc tập1 - Đọc y/c tập I – Các lỗi thường mắc viết đơn - Em hóy cho biết đơn mắc phải lỗi gì? cần sửa lại ntn? + Làm cá nhân Bài 1/142 Phát lỗi sai sửa + Trình bày – bổ xung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn