Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

4 90 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:50

Tiết 128:LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN SỬA LỖI A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Nhận lỗi thường mắc viết đơn thông qua tập - Nắm phương hướng cách khắc phục, sửa chữa lỗi thường mắc qua tình B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC *Hoạt động : Khởi động I Ổn định tổ chức: Sĩ số : 6A 6B 6C II Kiểm tra cũ - Trình bày yê cầu đơn? - Trình bày tập nhà III Tổ chức HĐ dạy - học: *Hoạt động 2.Bài học TaiLieu.VN Page I Các lỗi thường mắc viết đơn Đơn xin nghỉ học có *Đơn xin nghỉ học: lỗi gì? Sửa nào? Thiếu: + Quốc hiệu +Tên người viết đơn Ngày, tháng, năm, nơi viết đơn, chữ kí người viết *Đơn xin theo học lớp nhạc hoạ Đơn xin theo học lớp nhạc hoạ có lỗi gì? Sửa nào? - Mắc lỗi:+ Lý theo học chưa đáng + Thiếu nơi viết, ngày viết đơn - Cần sửa: em tên là; kèm theo tên: học sinh lớp, trường.( Không viết tên em là) Đơn (3) có lỗi gì? Sửa nào? * Đơn xin phép nghỉ học - Nêu lí chưa hợp lí: ốm, sốt li bì, đầu đau nhức khơng thể ngồi dậy mà lại viết đơn  phải phụ huynh viết - Cần sửa: Đơn xin nghỉ học hoặc: giấy xin phép Nên viết: Em tên II Luyện tập Bài tập Quê em có điện Em thay bố ( mẹ) viết đơn gửi Ban quản lí điện địa TaiLieu.VN Gợi ý: Đầy đủ nội dung yêu cầu đơn Chú ý: Đơn xin sử dụng điện=> Nhất thiết Page phương xin bán điện cho gđ mình? ** HS thảo luận nhóm phải có lời cam kết tuân thủ nghiêm túc qui chế dùng điện , yêu cầu đường dây, công tơ Bài tập Viết đơn xin tham gia đội tình nguyện tuyên truyền bảo vệ môi trường Gợi ý: - Quốc hiệu - Địa điểm viết ngày tháng năm - Tên đơn - Kính gửi - Em tên là: học sinh lớp trường - Nguyên nhân (lí do): Tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường thực trạng môi trường + Trường có thành lập đội - Nguyện vọng - Lời cảm ơn - Địa điểm viết ngày tháng năm Kí tên *Hoạt động Củng cố-Dặn dò IV Củng cố: - Những phần phải có đơn? TaiLieu.VN Page V Hướng dẫn học tập - Bài tập nhà: (1) phần luyện tập TaiLieu.VN Page ...I Các lỗi thường mắc viết đơn Đơn xin nghỉ học có *Đơn xin nghỉ học: lỗi gì? Sửa nào? Thiếu: + Quốc hiệu +Tên người viết đơn Ngày, tháng, năm, nơi viết đơn, chữ kí người viết *Đơn xin theo... nhạc hoạ Đơn xin theo học lớp nhạc hoạ có lỗi gì? Sửa nào? - Mắc lỗi: + Lý theo học chưa đáng + Thiếu nơi viết, ngày viết đơn - Cần sửa: em tên là; kèm theo tên: học sinh lớp, trường.( Không viết. .. tên em là) Đơn (3) có lỗi gì? Sửa nào? * Đơn xin phép nghỉ học - Nêu lí chưa hợp lí: ốm, sốt li bì, đầu đau nhức khơng thể ngồi dậy mà lại viết đơn  phải phụ huynh viết - Cần sửa: Đơn xin nghỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn