Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

4 67 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:50

Tiết 128 : LUYỆN TẬP VỀ CÁCH VIẾT ĐƠN SỬA LỖI VỀ ĐƠN A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Các lỗi thường mắc phải viết đơn (về nội dung, hình thức) - Cách sửa chữa lỗi thường mắc viết đơn Kỹ - Phát sửa lỗi sai thường gặp viết đơn - Rèn kỹ viết đơn theo nội quy quy định Thái độ - Phát khắc phục lỗi đơn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : Kiểm tra bì tập học sinh * Bài : TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt I - Các lỗi thường mắc viết đơn Bài tập : - Cho học sinh đọc đơn ? Chỉ rõ lỗi đơn ? - Cho học sinh làm việc theo nhóm Sau cử đại diện trả lời - Giáo viên nhận xét bổ sung * Các lỗi mắc phải : - Thiếu Quốc hiệu - Thiếu ngày, tháng, năm viết đơn - Thiếu họ tên người viết - Người, nơi nhận đơn không rõ ràng - Thiếu chữ kí người viết ? Hãy nêu cách sửa lỗi ? - Bổ sung phần thiếu Bài tập : - Cho học sinh đọc đơn - Cho học sinh làm việc theo nhóm Sau cử đại diện trả lời ? Đơn mắc lỗi ? * Các lỗi mắc phải đơn : - Thừa phần viết bố, mẹ khơng cần thiết phải khai đơn TaiLieu.VN Page - Lý viết đơn không xác đáng - Thiếu thời gian, nơi viết đơn, lời cam đoan, chữ kí người viết đơn ? Nêu cách sửa đơn ? - Bổ sung phần thiếu, bỏ bớt chổ viết thừa Bài tập : - Quy trình thực tương tự 1, * Các lỗi mắc phải đơn : - Hoàn cảnh viết đơn khơng thuyết phục, ốm li bì khơng thể viết đơn (trường hợp phải phụ huynh viết thay cho học sinh ốm đúng) ? Cách sửa ? - Thay người viết tên cách xưng hô phụ huynh II – Luyện tập - Chia học sinh lớp thành hai nhóm, nhóm làm tập SGK (trang 14) Sau cử đại diện đọc trước lớp đơn tiêu biểu nhóm - Giáo viên nhận xét, đánh giá TaiLieu.VN * Lưu ý - Đơn xin cấp đIện cho gia đình : Nhất thiết phải có lời cam kết tuân thủ nghiêm túc quy chế dùng điện yêu cầu đường dây, công tơ - Đơn xin vào Đội tình nguyện bảo vệ mơi trường gửi người đội trưởng nhà trường phải có đồng ý giao viên chủ nhiệm lớp, gia đình Page * Củng cố : - Nhắc nhở học sinh lỗi thường mắc viết đơn * Hướng dẫn học : HS nhà làm tập Đề : Viết đơn xin gia nhập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chi Minh TaiLieu.VN Page ... ngày, tháng, năm viết đơn - Thiếu họ tên người viết - Người, nơi nhận đơn không rõ ràng - Thiếu chữ kí người viết ? Hãy nêu cách sửa lỗi ? - Bổ sung phần thiếu Bài tập : - Cho học sinh đọc đơn -... đoan, chữ kí người viết đơn ? Nêu cách sửa đơn ? - Bổ sung phần thiếu, bỏ bớt chổ viết thừa Bài tập : - Quy trình thực tương tự 1, * Các lỗi mắc phải đơn : - Hồn cảnh viết đơn khơng thuyết phục,... diện trả lời ? Đơn mắc lỗi ? * Các lỗi mắc phải đơn : - Thừa phần viết bố, mẹ khơng cần thiết phải khai đơn TaiLieu.VN Page - Lý viết đơn không xác đáng - Thiếu thời gian, nơi viết đơn, lời cam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn