Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Ôn tập về dấu câu

4 83 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:48

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 31 - TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN) I Mục tiêu : Kiến thức: - Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Kĩ năng: - Lựa chọn sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than viết - Phát chữa số lỗi thường gặp dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Thái độ: - Có ý thức nâng cao việc dùng dấu kết thúc câu II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ghi ví dụ phần I HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HD tìm hiểu cơng dụng dấu câu I CƠNG DỤNG: - GV treo bảng phụ ghi ví dụ phần I SGK Ví dụ 1: - HS đọc ví dụ a Ơi thơi, mày (!) Chú mày có lớn mà chẳng có khơn - GV gợi ý: Cần phân loại câu theo mục đích nói xác định dấu câu - GV: Gọi HS lên bảng điền dấu câu b Con có nhận khơng(?) c Cá giúp với(!) Thương với(!) d Giời chớm hè(.) Cây cối um tùm(.) Cả làng thơm(.) - Dấu chấm đặt cuối câu trần thuật - Dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn - GV treo bảng phụ ghi ví dụ - Dấu chấm than đặt cuối câu cầu - HS đọc ví dụ khiến câu cảm thán ? Đoạn đối thoại có câu ? (4 câu) Ví dụ 2: ? Dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than câu có đặc biệt ? - Câu 2,4 câu cầu khiến dùng dấu chấm -> cách dùng đặc biệt dấu chấm ? Qua phân tích ví dụ, em thấy dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu châm than có cơng dụng ? - Dấu !,? đặt ngoặc đơn để tỏ thái độ nghi ngờ châm biếm - HS đọc ghi nhớ SGK -> cách dùng đặc biệt HĐ2: HD HS chữa số lỗi thường gặp dùng dấu câu * Ghi nhớ (SGK) - HS so sánh cách dùng dấu câu So sánh cách dùng dấu câu cặp câu: - GV phân tích chi tiết để học sinh hiểu: Câu dùng dấu chấm đúng, dùng dấu phấy sai vì: Dấu phẩy tách câu thành câu ghép có vế, vế câu không liên quan đến Câu ý b dùng dấu phẩy Dấu chấm khơng hợp lí làm cho phần vị ngữ bị tách khỏi chủ ngữ, VN nối với cặp quan hệ từ II CHỮA MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP: a Câu 2: dùng dấu chấm dấu chấm để tách lời nói thành câu khác nhau, giúp người đọc hiểu ý nghĩa câu b Câu 1: Dùng dấu phẩy - HS đọc ví dụ SGK - HS thảo luận theo nhóm bàn Phân tích cách dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm than - GV gợi ý: Dựa vào phân loại kiểu câu theo a Dấu chấm hỏi cuối câu mục đích nói nhận rõ việc dùng dấu câu sai khơng phải câu hỏi hay sai b Câu 3: Đặt dấu chấm than sai -> Đại diện nhóm trả lời ->Nhóm khác bổ câu trần thuật sung câu cảm thán - GV nhận xét, kết luận HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS đọc yêu cầu tập - GV gọi học sinh lên bảng làm III LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Đặt dấu chấm cho đoạn văn sau: - HS khác nhận xét - sông Lương - GV nhận xét, kết luận - đen xám - đến - toả khói - trắng xố - HS đọc yêu cầu tập 2 Bài tập 2: ? Trong đoạn đối thoại có dấu chấm hỏi chưa ? Vì ? - Bạn đến động Phong Nha chưa ? (Đ) - Chưa ?(S) - Thế bạn đến chưa ? (Đ) - Nếu tới….thăm động ? (S) - GV nêu yêu cầu tập 3 Bài tập 3: - HS suy nghĩ làm Hãy đặt dấu chấm than vào cuối câu thích hợp: - GV gọi học sinh trả lời a Động Phong Nha thật " đệ kì quan " nước ta! b Chúng xin mời bạn đến thăm động Phong Nha q tơi c Động Phong Nha cất giữ bao điều huyền bí, thú vị, hấp dẫn mà người chưa biết hết Bài tập 5: Chính tả nghe đọc : - GV đọc tả- HS chép - GV kiểm tra số viết, sửa lỗi (nếu sai) Bức thư thủ lĩnh da đỏ ( Từ Đối với đồng bào kí ức người da đỏ ) Củng cố: - Nhắc lại tác dụng dấu câu? - Muốn sử dụng dấu câu em phải làm ? Hướng dẫn học nhà: - Tìm ví dụ việc sử dụng nhiều dấu câu văn tự chọn - Vận dụng kiến thức kiểu câu chia theo mục đích nói làm tập Tr 152 - Tiếp tục ôn tập dấu câu ... gặp dùng dấu câu * Ghi nhớ (SGK) - HS so sánh cách dùng dấu câu So sánh cách dùng dấu câu cặp câu: - GV phân tích chi tiết để học sinh hiểu: Câu dùng dấu chấm đúng, dùng dấu phấy sai vì: Dấu phẩy... khiến câu cảm thán ? Đoạn đối thoại có câu ? (4 câu) Ví dụ 2: ? Dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than câu có đặc biệt ? - Câu 2,4 câu cầu khiến dùng dấu chấm -> cách dùng đặc biệt dấu chấm... dấu phấy sai vì: Dấu phẩy tách câu thành câu ghép có vế, vế câu không liên quan đến Câu ý b dùng dấu phẩy Dấu chấm khơng hợp lí làm cho phần vị ngữ bị tách khỏi chủ ngữ, VN nối với cặp quan hệ từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Ôn tập về dấu câu, Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Ôn tập về dấu câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn