NHẬN ĐỊNH môi TRƯỜNG

2 96 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:44

Nhận định môn Luật Môi Trường. 1. Cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM đồng thời là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM sau khi được thẩm định.2. Mọi trường hợp khai thác tài nguyên đều phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.3. Mọi tổ chức, cá nhân đều được tham gia vào hoạt động quản lý chất thải nguy hại.4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. NHẬN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG Cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM đồng thời quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM sau thẩm địnhNhận định: Sai – Giải thích (1 điểm): Việc thẩm định báo cáo ĐTM hội đồng thẩm định tổ chức dịch vụ thẩm định, quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM quan thành lập hội đồng thẩm định tổ chức dịch vụ thẩm định – Cơ sở pháp lý Mọi trường hợp khai thác tài nguyên phải có giấy phép quan nhà nước có thẩm quyền – Nhận định sai – Giải thích (1 điểm): trường hợp khai thác nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu thân, quy mơ gia đình, phục vụ cho mục đích sinh hoạt khai thác khơng cần có giấy phép – Cơ sở pháp lý Mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý chất thải nguy hại – Nhận định sai – Giải thích (1 điểm): Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lực quản lý chất thải nguy hại cấp giấy phép, mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại Bộ Tài nguyên Môi trường quy định điều kiện lực hướng dẫn việc lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép, mã số hành nghề quản lý chất thải nguy hại – Cơ sở pháp lý Tranh chấp bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng – Nhận định – Giải thích (1 điểm): Đây dạng tranh chấp có đủ đặc điểm BTTH hợp đồng: hành vi trái pháp luật, hậu thực tế, mối quan hệ hành vi hậu quả, lỗi – Cơ sở pháp lý 1/ Bộ Cơng thương quan có quyền ban hành danh mục phế liệu phép nhập SAI=> Theo điểm c khoản Đ43 LMT: Việc nhập phế liệu phải thuộc danh mucj phế liệu nhập khẫu Bộ TN MT quy định , điều có nghĩa quan có thẩm quyền ban hành danh mục phế liệu phép nhập khẫu Bộ TNMT 2/ Mọi hành vi xuất phế thải độc hại (nguy hại) sang VN từ quốc gia thành viên công ước BASEL coi hành vi vi phạm Công ước 3/ Các quan hệ xã hội phát sinh việc bảo vệ danh lam thắng cảnh đối tượng điều chỉnh luật môi trường SAI=> Đối tượng điều chỉnh LMT bao gồm tất quan hệ phát sinh trình khai thác, sử dụng, bảo vệ mơi trường, việc bảo vệ danh lam thắng cảnh hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái 4/ Bộ GTVT quan quản lý chuyên ngành tàu cá SAI=> Theo khoản Đ 38 LTS Bộ thủy sản ban hành tiêu chuẫn, chất lượng, an toàn kỹ thuật, tiêu chuẫn môi trường, khoản điều 39 LTS, TS tổ chức thống thực đăng kiểm tàu cá nước…Như việc quản lý chuyên nghành tàu cá thuộc TS 5/ Hộ gia đình, cá nhân nhà nước giao đất trồng rừng khơng có quyền sở hữu rừng bỏ vốn trồng SAI=> Hộ gia đình, cá nhân nhà nước giao đất trồng rừng xem chủ rừng có quyền quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất rừng trồng Đồng thời theo điểm b khoản điều 72 quyền sở hữu trồng, vật nuôi tài sản đất trồng rừng ... chỉnh luật môi trường SAI=> Đối tượng điều chỉnh LMT bao gồm tất quan hệ phát sinh trình khai thác, sử dụng, bảo vệ mơi trường, việc bảo vệ danh lam thắng cảnh hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh... Theo khoản Đ 38 LTS Bộ thủy sản ban hành tiêu chuẫn, chất lượng, an toàn kỹ thuật, tiêu chuẫn môi trường, khoản điều 39 LTS, TS tổ chức thống thực đăng kiểm tàu cá nước…Như việc quản lý chuyên...mucj phế liệu nhập khẫu Bộ TN MT quy định , điều có nghĩa quan có thẩm quyền ban hành danh mục phế liệu phép nhập khẫu Bộ TNMT 2/ Mọi
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN ĐỊNH môi TRƯỜNG, NHẬN ĐỊNH môi TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn