Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

4 73 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:41

Tiết 130 : ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu phẩy, dấu chấm) A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Công dụng dấu chấm, dấu phẩy Kỹ - Lựa chọn sử dụng dấu chấm dấu phẩy viết - Phát chữa số lỗi thường gặp dấu chấm, dấu phẩy Thái độ - Có cách dùng dấu viết B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Các dấu chấm kết thúc câu dùng ? * Bài : Hoạt động GV, HS TaiLieu.VN Nội dung cần đạt Page - Cho học sinh đọc phần SGK I – Cơng dụng a Tìm từ ngữ có chức vụ câu : ? Tìm phần làm phụ ngữ cho - Nhựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt động từ “đem” câu (a) ?  Giữa câu đặt dấu phẩy (,) ? Tìm phần làm vị ngữ cho chủ - Vùng dậy, vươn vai cái, bổng biến ngữ “chú bé” câu (a) ? thánh trang sĩ  Giữa câu đặt dấu phẩy (,) b Tìm ranh giới trang ngữ với chủ ngữ - vị ngữ ? Tìm ranh giới phận thích - Suốt đời người, từ thuở xuôi tay, cho “suốt đời người” ? tre với , chung thuỷ  Sau thích, ta đặt dấu phẩy c Tìm ranh giới cụm CN – VN (giữa vế câu ghép) ? chổ ta phải đặt dấu phẩy ? TaiLieu.VN - Nước bị cản văng bọt tứ tung, thuyền vùng vằng chực trụt xuống Page ? Vì em lại đặt dấu phẩy vào - Dùng để đánh dấu ranh giới vị trí ? phận câu : + Giữa thành phần phụ với CN VN + Giữa từ ngữ có chức vụ câu + Giữa từ ngữ với phận thích + Giữa vế câu ghép - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc - Hướng dẫn học sinh tìm trường hợp II Chữa lỗi thường gặp nêu ghi nhớ để tìm vị trí cần đặt dấu phẩy III Luyện tập : - Hướng dẫn học sinh làm tập 1, 2, lớp * Cũng cố : - Học sinh đọc lại ghi nhớ - Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức * Hướng dẫn : - Học sinh làm tập (trang 159 SGK) TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... chủ - Vùng dậy, vươn vai cái, bổng biến ngữ “chú bé” câu (a) ? thánh trang sĩ  Giữa câu đặt dấu phẩy (,) b Tìm ranh giới trang ngữ với chủ ngữ - vị ngữ ? Tìm ranh giới phận thích - Suốt đời... để đánh dấu ranh giới vị trí ? phận câu : + Giữa thành phần phụ với CN VN + Giữa từ ngữ có chức vụ câu + Giữa từ ngữ với phận thích + Giữa vế câu ghép - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo. .. – Cơng dụng a Tìm từ ngữ có chức vụ câu : ? Tìm phần làm phụ ngữ cho - Nhựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt động từ “đem” câu (a) ?  Giữa câu đặt dấu phẩy (,) ? Tìm phần làm vị ngữ cho chủ - Vùng dậy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy), Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn