Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:41

Tiếng Việt Tiết 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN) I Mục tiêu : Kiến thức: - Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Kĩ năng: - Lựa chọn sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than viết - Phát chữa số lỗi thường gặp dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Thái độ: - Có ý thức nâng cao việc dùng dấu kết thúc câu II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ghi ví dụ phần I HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HD tìm hiểu cơng dụng dấu câu I CÔNG DỤNG: - GV treo bảng phụ ghi ví dụ phần I SGK Ví dụ 1: - HS đọc ví dụ a Ơi thơi, mày (!) Chú mày có TaiLieu.VN Page - GV gợi ý: Cần phân loại câu theo mục lớn mà chẳng có khơn đích nói xác định dấu câu b Con có nhận khơng(?) - GV: Gọi HS lên bảng điền dấu câu c Cá giúp với(!) Thương với(!) d Giời chớm hè(.) Cây cối um tùm(.) Cả làng thơm(.) - Dấu chấm đặt cuối câu trần thuật - Dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn - GV treo bảng phụ ghi ví dụ - Dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiến câu cảm thán - HS đọc ví dụ Ví dụ 2: ? Đoạn đối thoại có câu ? (4 câu) - Câu 2,4 câu cầu khiến dùng dấu chấm -> cách dùng đặc biệt ? Dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm dấu chấm than câu có đặc biệt ? - Dấu !,? đặt ngoặc đơn để tỏ thái ? Qua phân tích ví dụ, em thấy dấu chấm, độ nghi ngờ châm biếm dấu chấm hỏi, dấu châm than có cơng dụng ? -> cách dùng đặc biệt - HS đọc ghi nhớ SGK * Ghi nhớ (SGK) HĐ2: HD HS chữa số lỗi thường gặp II CHỮA MỘT SỐ LỖI THƯỜNG dùng dấu câu GẶP: - HS so sánh cách dùng dấu câu - GV phân tích chi tiết để học sinh hiểu: Câu dùng dấu chấm đúng, dùng dấu phấy sai vì: Dấu phẩy tách câu thành TaiLieu.VN So sánh cách dùng dấu câu cặp câu: a Câu 2: dùng dấu chấm dấu chấm để tách lời nói thành câu khác nhau, giúp người đọc hiểu ý Page câu ghép có vế, vế câu không nghĩa câu liên quan đến Câu ý b dùng dấu phẩy Dấu chấm khơng hợp lí b Câu 1: Dùng dấu phẩy làm cho phần vị ngữ bị tách khỏi chủ ngữ, VN nối với cặp quan hệ từ - HS đọc ví dụ SGK - HS thảo luận theo nhóm bàn Phân tích cách dùng dấu chấm - GV gợi ý: Dựa vào phân loại kiểu câu theo hỏi, dấu chấm than mục đích nói nhận rõ việc dùng dấu câu a Dấu chấm hỏi cuối câu hay sai sai khơng phải câu hỏi -> Đại diện nhóm trả lời ->Nhóm khác bổ b Câu 3: Đặt dấu chấm than sai sung câu trần thuật câu cảm thán - GV nhận xét, kết luận HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS đọc yêu cầu tập III LUYỆN TẬP: - GV gọi học sinh lên bảng làm Bài tập 1: - HS khác nhận xét Đặt dấu chấm cho đoạn văn sau: - GV nhận xét, kết luận - sông Lương - đen xám - đến - toả khói - HS đọc yêu cầu tập - trắng xoá ? Trong đoạn đối thoại có dấu chấm hỏi Bài tập 2: chưa ? Vì ? - Bạn đến động Phong Nha chưa ? TaiLieu.VN Page (Đ) - Chưa ?(S) - Thế bạn đến chưa ? (Đ) - GV nêu yêu cầu tập - Nếu tới….thăm động ? (S) - HS suy nghĩ làm Bài tập 3: - GV gọi học sinh trả lời Hãy đặt dấu chấm than vào cuối câu thích hợp: a Động Phong Nha thật " đệ kì quan " nước ta! b Chúng xin mời bạn đến thăm động Phong Nha quê c Động Phong Nha cất giữ bao điều huyền bí, thú vị, hấp dẫn mà người chưa biết hết Bài tập 5: Chính tả nghe đọc : - GV đọc tả- HS chép - GV kiểm tra số viết, sửa lỗi (nếu sai) Bức thư thủ lĩnh da đỏ ( Từ Đối với đồng bào tơi kí ức người da đỏ ) Củng cố: - Nhắc lại tác dụng dấu câu? - Muốn sử dụng dấu câu em phải làm ? Hướng dẫn học nhà: TaiLieu.VN Page - Tìm ví dụ việc sử dụng nhiều dấu câu văn tự chọn - Vận dụng kiến thức kiểu câu chia theo mục đích nói làm tập Tr 152 TaiLieu.VN Page ... dùng dấu câu GẶP: - HS so sánh cách dùng dấu câu - GV phân tích chi tiết để học sinh hiểu: Câu dùng dấu chấm đúng, dùng dấu phấy sai vì: Dấu phẩy tách câu thành TaiLieu.VN So sánh cách dùng dấu câu. .. câu cặp câu: a Câu 2: dùng dấu chấm dấu chấm để tách lời nói thành câu khác nhau, giúp người đọc hiểu ý Page câu ghép có vế, vế câu không nghĩa câu liên quan đến Câu ý b dùng dấu phẩy Dấu chấm... 2: ? Đoạn đối thoại có câu ? (4 câu) - Câu 2,4 câu cầu khiến dùng dấu chấm -> cách dùng đặc biệt ? Dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm dấu chấm than câu có đặc biệt ? - Dấu !,? đặt ngoặc đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy), Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn