Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

4 58 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:41

Tiết 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU CHẤM, CHẤM HỎI, CHẤM THAN) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Hiểu công dụng loại dấu kết thúc câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than - Biết tự phát sửa lỗi dấu kết thúc câu viết người khác - Có ý thức cao việc dùng dấu kết thúc câu B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I ổn định tổ chức: Sĩ số : 6A 6B II Kiểm tra cũ - Làm tập nhà III Tổ chức HĐ dạy - học: Ngữ liệu phân tích - Đặt dấu chấm (.), chấm hỏi (?), chấm than (!) vào chỗ thích hợp , giải thích em lại đặt dấu câu vậy? TaiLieu.VN NL1: a Ơi thơi mày ơi! (Đặt dấu chấm than câu cảm thán.) b Con có nhận khơng?( Đặt dấu chấm Page Vậy cách dùng dấu câu hỏi câu NVấn.) nào? c Cá ơi, cứu với! Thương với!(Đặt dấu - Cách dùng dấu chấm, chấm chấm than câu cầu khiến) hỏi, chấm than câu sau d Giời chớm hè Cây cối um tùm Cả làng có đặc biệt thơm (Đặt dấu chấm câu trần thuật.) Người ta dùng dấu câu NL2: cách đặt biệt nào? - So sánh cách dùng dấu câu cặp câu NL2 - Dùng dấu chấm cuối câu cầu khiến => Dùng dấu câu cách đặc biệt NL3: Công dung * Thông thường : + dấu chấm đặt cuối câu trần thuật; +Dấu chấm hỏi đật cuối câu nghi vấn + Dâú chấm than đặt cuối câu cầu khiến, câu cảm thán * Tuy có lúc người ta dùng dấu chấm cuối câu cầu khiến đặt dấu chấm hỏi, dấu chấm than ngoặc đơn vào sau ý hay từ ngữ định để biểu thị thái độ nghi ngờ châm biếm ý hay nội dung từ ngữ ( Đây cách dùng dấu câu đặc biệt) - Cách dùng dấu chấm hỏi dấu chấm than câu TaiLieu.VN Chữa số lỗi thường gặp Page khơng đúng? Chữa? 1.NLa Câu - Cách dùng dấu chấm hợp lí, tách thành câu đơn Câu 2- Khơng hợp lí.Vì: +Biến câu thành câu ghép có hai vế câu ý nghĩa vế rời rạc, không liên quan đến cách chặt chẽ + Câu dài không cần thiết NLb Câu Dùng dấu chấm để tách thành câu không hợp lí.Vì : Làm cho VN2 bị tách khỏi CN, làm cắt đôi quan hệ từ “vừa vừa” 2.NLa Dấu chấm hỏi cuối câu 1&2 sai khơng phải câu hỏi mà câu TT NLb Là câu TT nên đặt đấu chấm than không II.Luyện tập Bài tập HS làm Bài tập2 Gợi ý: - Bạn chưa? (Đúng) Đoạn đối thoại có dấu chấm hỏi nàodùng chưa ? Vì sao? - Chưa? ( Sai.Lẽ phải dùng dùng dấu chấm câu TT) - Mình vậy? ( Sai Lẽ phải dùng dùng dấu chấm câu TT) Bài tập TaiLieu.VN Page Động Phong Nha nước ta! Đặt dấu chấm than vào cuối câu thích hợp IV Củng cố: - Dấu (.), dấu (?), dấu (!) thường đặt cuối câu nào? Có trường hợp khác khơng? V Hướng dẫn học tập - BTVN: 4,5 (SGK) + SBT TaiLieu.VN Page ... (Đặt dấu chấm câu trần thuật.) Người ta dùng dấu câu NL2: cách đặt biệt nào? - So sánh cách dùng dấu câu cặp câu NL2 - Dùng dấu chấm cuối câu cầu khiến => Dùng dấu câu cách đặc biệt NL3: Công... chấm hỏi cuối câu 1&2 sai khơng phải câu hỏi mà câu TT NLb Là câu TT nên đặt đấu chấm than không II.Luyện tập Bài tập HS làm Bài tập2 Gợi ý: - Bạn chưa? (Đúng) Đoạn đối thoại có dấu chấm hỏi nàodùng... dung * Thông thường : + dấu chấm đặt cuối câu trần thuật; +Dấu chấm hỏi đật cuối câu nghi vấn + Dâú chấm than đặt cuối câu cầu khiến, câu cảm thán * Tuy có lúc người ta dùng dấu chấm cuối câu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy), Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn