Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương

5 118 1
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:39

Tiết 139 : CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG : CHÙA HƯƠNG NGÀN HỐNG A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Vẻ đệp, ý nghĩa số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa phương Hà Tĩnh Kỹ - Thực bước chuẩn bị trình bày nội dung di tích lịch sử (danh lam thắng cảnh) địa phương Hà Tĩnh - Quan sát tìm hiểu ghi chép thơng tin cụ thể đối tượng - Trình bày trước tập thể lớp Thái độ - Có ý thức học tốt mơn ngữ văn, say sưa có sáng tạo việc viết văn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Ổn định tổ chức Giới thiệu TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - GV hai học sinh đọc văn I Đọc – thích - Lưu ý HS thích 1, 2, 11, 15 II Tìm hiểu văn ? Nhận xét cách tác giả miêu tả - Học sinh thảo luận nhóm làm bật vẻ đẹp Chùa - Đại diện trả lời Hương ? - Giáo viên nhận xét, bổ sung ? Tác giả có dùng phương thức tự - Có khơng ? ? Cụ thể ? - Tác giả giới thiệu chùa tồn lâu dài suốt kỉ tận ngày ? Trong miêu tả chùa, tác giả - Học sinh trả lời gắn với tích, truyền - Giáo viên lưu ý tích nàng Diệu Thiện thuyết ? ? Bài văn để lại cho em - Tự hào, yêu quý danh thắng quê hương ấn tượng, suy nghĩ, cảm xúc ? - Thấy rõ trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ di sản III – Luyện tập TaiLieu.VN Page - Bài tập học sinh chuẩn bị nhà Giáo viên yêu cầu học sinh đọc trình bày cách hướng dẫn bạn tham quan IV – Ghi nhớ - Cho hai học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên dặn học sinh học thuộc * Cũng cố : Giáo viên cố lại kiến thức học * Hướng dẫn học nhà : HS chuẩn bị cho tiết TLV TaiLieu.VN Page Tiết 140 : CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG (Tiếp) A - Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh : - Biết viết mơt văn miêu tả ngắn gọn có tính thuyết minh, giới thiệu di tích, thắng cảnh địa phương B - Tiến trình dạy * Bài cũ : - Nêu nội dung “Chùa Hương Ngàn Hống” * Bài : - Giáo viên nêu yêu cầu tiết học - Giáo viên ghi đề lên bảng Đề : Em tìm hiểu di tích danh lam thắng cảnh địa phương em Sau viết thành văn mang tính thuyết minh giới thiệu để trình bày trước lớp Yêu cầu : - Học sinh chuẩn bị dàn ý chi tiết - Cử đại diện trình bày viết trước lớp - Giáo viên lớp nhận xét, bổ sung * Dặn dò : Học sinh tự ơn tập thêm kiến thức văn miêu tả TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... 140 : CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG (Tiếp) A - Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh : - Biết viết môt văn miêu tả ngắn gọn có tính thuyết minh, giới thiệu di tích, thắng cảnh địa phương B - Tiến trình. .. Bài cũ : - Nêu nội dung “Chùa Hương Ngàn Hống” * Bài : - Giáo viên nêu yêu cầu tiết học - Giáo viên ghi đề lên bảng Đề : Em tìm hiểu di tích danh lam thắng cảnh địa phương em Sau viết thành văn. .. sinh chuẩn bị nhà Giáo viên yêu cầu học sinh đọc trình bày cách hướng dẫn bạn tham quan IV – Ghi nhớ - Cho hai học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên dặn học sinh học thuộc * Cũng cố : Giáo viên cố lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương, Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn