Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương

2 71 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:39

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 33 - TIẾT 139+ 140: CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Vẻ đẹp,ý nghĩa số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa phương Kĩ năng: - Thực bước chuẩn bị trình bày nội dung di tích lịch sử( danh lam thắng cảnh) địa phương - Quan sát, tìm hiểu, ghi chép thơng tin cụ thể đối tượng - Trình bày trước tập thể Thái độ: - Bước đầu biết bày tỏ thái độ cảm nghĩ vấn đề văn ngắn II Chuẩn bị: GV: Tài liệu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tuyên Quang HS: Chuẩn bị theo yêu cầu SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung HĐ1:Báo cáo kết tìm hiểu I BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM HIỂU - HS lên báo cáo kết tìm hiểu tổ: + Các vấn đề địa phương tìm hiểu + Những di tích lịch sử danh lam thắng cảnh địa phương HĐ2:Trình bày trước lớp - HS có viết tốt trình bày trước lớp ( Chọn viết vấn đề khác nhau) II TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP - Nhận xét + Nội dung vấn đề trình bày + Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng chưa? HĐ3 Tổng kết - GV tổng kết vấn đề HS trình bày - GV nhận xét chung ? Muốn thực tốt văn viết vấn đề địa phương, em cần ý điều gì? III TỔNG KẾT ( Nghiên cứu thực tế, tìm vấn đề thích hợp để viết, tìm phương thức biểu đạt phù hợp, diến đạt sáng, rõ ràng, mạch lạc ) Củng cố - Yêu cầu cần thiết để làm tốt văn viết vấn đề địa phương Hướng dân học nhà - Tìm hiểu thêm số vấn đề địa phương - Ơn tập tồn kiến thức học ... biểu đạt phù hợp, diến đạt sáng, rõ ràng, mạch lạc ) Củng cố - Yêu cầu cần thiết để làm tốt văn viết vấn đề địa phương Hướng dân học nhà - Tìm hiểu thêm số vấn đề địa phương - Ơn tập tồn kiến thức... tổng kết vấn đề HS trình bày - GV nhận xét chung ? Muốn thực tốt văn viết vấn đề địa phương, em cần ý điều gì? III TỔNG KẾT ( Nghiên cứu thực tế, tìm vấn đề thích hợp để viết, tìm phương thức biểu...HĐ2 :Trình bày trước lớp - HS có viết tốt trình bày trước lớp ( Chọn viết vấn đề khác nhau) II TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP - Nhận xét + Nội dung vấn đề trình bày + Diễn đạt mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương, Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn