Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp

2 77 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:37

Giáo án Ngữ văn lớp ÔN TẬP TỔNG HỢP CHUẨN BỊ CHO BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm vững yêu cầu phần: Văn, tiếng việt, TLV, chuẩn bị tốt cho kiểm tra tổng hợp cuối năm - Tích hợp phân mơn cấp độ khái qt, hệ thống tồn chương trình năm học - Luyện kĩ khái quát hóa,hệ thống hóa, ghi nhớ B Tiến trình lên lớp: I Hệ thống hóa nội dung bản: Phần đọc, hiểu văn bản: Học kỳ I: Truyện dân gian Truyện trung đại Học kỳ II: Truyện, ký, thơ tự sự, trữ tình đại Văn bản, nhật dụng - Trình bày tóm tắt điểm chủ yếu loại văn - Cốt truyện, nhân vật chính, chi tiết, hình ảnh tiêu biểu - Nghệ thuật miêu tả, kể chuyện, thứ tự kể, tả, kể, tả… - Cách dùng tác dụng biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hốn dụ, đối lập … - Chủ đề, ý nghĩa văn Phần Tiếng Việt: - Từ: + Từ, nghĩa từ, tượng chuyển nghĩa từ + Danh từ cụm danh từ + Động từ cụm động từ + Tính từ cụm tính từ + Số từ lượng từ, đinh từ Giáo án Ngữ văn lớp - Các vấn đề câu (tiết 135) - Các biện pháp tu từ: + So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hốn dụ Phần Tập làm văn: - Tự sự, kể chuyện: + Kể chuyên dân gian + Kể chuyện đời thường + Kể chuyện sáng tạo, tưởng tượng - Miêu tả: + Tả cảnh thiên nhiên + Tả đồ vật cối + Tả người (Chân dung hành động) + Tả cảnh sinh hoạt + Miêu tả tưởng tượng sáng tạo - Đơn từ: + Theo mẫu + Không theo mẫu II Luyện tập: - GV hướng dẫn học sinh giải đề kiểm tra tổng hợp SGK (trang 164-166) - GV nhận xét, bổ sung, kết luận .. .Giáo án Ngữ văn lớp - Các vấn đề câu (tiết 135) - Các biện pháp tu từ: + So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hốn dụ Phần Tập làm văn: - Tự sự, kể chuyện: + Kể chuyên... tượng sáng tạo - Đơn từ: + Theo mẫu + Không theo mẫu II Luyện tập: - GV hướng dẫn học sinh giải đề kiểm tra tổng hợp SGK (trang 164 - 166 ) - GV nhận xét, bổ sung, kết luận ... chuyện sáng tạo, tưởng tượng - Miêu tả: + Tả cảnh thiên nhiên + Tả đồ vật cối + Tả người (Chân dung hành động) + Tả cảnh sinh hoạt + Miêu tả tưởng tượng sáng tạo - Đơn từ: + Theo mẫu + Không theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp, Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn