Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp

16 58 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:37

Giáo án Ngữ văn Ôn tập tổng hợp A/ VĂN BẢN: I Truyện kí : S Tên T tác T phẩm giả Bài Tơ Truyện học Hồi ( Đoạn Mèn Tác đường Thể loại trích ) Nội dung Nghệ thuật Ý nghĩa Bài văn miêu tả Dế - Kể chuyện kết Tính kiêu căng đẹp hợp với miêu tả tuổi trẻ có cường tráng tuổi - Xây dựng hình thể làm hại đời trẻ tính nết tượng nhân vật Dế người khác đầu kiêu căng, xốc Mèn gần gũi với trẻ khiến ta phải ân tiên Do bày trò trêu thơ hận suốt đời chị Cốc gây - Sử dụng hiệu chết thương thảm phép tu từ cho Dế - Lựa chọn lời văn Choắt, Dế Mèn hối giàu hình ảnh, cảm hận rút học xúc đường đời cho Sơng Đồn Truyện nước Giỏi ( Đoạn Mau đẹp rộng quát đến cụ thể trích) lớn, hùng vĩ, đầy - Lựa chọn từ ngư đoạn trích độc sức sống hoang dã gợi hình, xác đáo hấp dẫn Chợ Năm Căn kết hợp với việc sử thể am Cà Mau Cảnh sông nước Cà -Miêu tả từ bao Sông nước Cà Mau Giáo án Ngữ văn hình ảnh sống dụng phép tu hiểu, tấm lòng tấp nập, trù phú, độc từ đáo vùng tận - Sử dụng ngơn văn Đồn Giỏi phía nam Tổ quốc ngư địa phương gắn bó nhà với thiên nhiên - Kết hợp miêu tả và thuyết minh vùng người đất Cà Mau Bức Tạ Truyện Qua câu chuyện - Kể chuyện bằng Tình cảm tranh Duy ngắn người anh cô em thứ nhất tạo sáng nhân hậu Anh gái có tài hội họa, nên chân thật bao em truyện tranh cho câu chuyện gái em gái cho thấy: - Miêu tả chân thực lòng ghen lớn hơn, cao đẹp Tình cảm sáng diễn biến tâm lí ghét, đố kị lòng nhân hậu nhân vật người em gái giúp cho người anh nhận phần hạn chế Vượt Võ Truyện Bài văn miêu tả -Phối hợp miêu tả Vượt thác Quản ( Đoạn cảnh vượt thác cảnh thiên nhiên ca g trích ) thuyền thác miêu tả ngoại hình , thiên nhiên, đất sơng Thu Bồn, làm hành động nước bật vẻ hùng người quê hương, người dũng sức mạnh -Sử người lao nhân hóa so sánh kín đáo nói dụng phép lao động ; từ Giáo án Ngữ văn động cảnh phong phú có lên tình u đất thiên hiệu nhiên rộng lớn, hùng vĩ nước, dân tộc -Lựa chọn chi nhà văn tiết miêu tả đặc sắc, chọn lọc 0Sử dụng ngơn ngư giàu hình ảnh, biểu cảm gợi nhiều liên tưởng Buổi An- Truyện học phông ngắn cuối -xơ Đô-đê Pháp Qua câu - Kể chuyện bằng -Tiếng nói buổi học cuối thứ nhất giá trị văn bằng tiếng Pháp - Xây dựng tình hóa cao quý vùng An- dát bị truyện độc dân quân đáo tiếng nói u đóng hình ảnh - Miêu tả tâm lí văn hóa dân căm động cuat thầy nhân vật qua tâm tộc Tình yêu Ha-men, truyện trạng tiếng nói dân thể lòng u ngoại hình Phổ chuyện chiếm nước biểu - suy yêu tộc biểu tự cụ thể cụ thể tình nhiên, sử dụng câu lòng u nước yêu tiếng nói văn biểu cảm, từ Sức mạnh dân tộc nêu lên cảm thán tiếng nói dân chân lí: “ Khi hình ảnh so sánh tộc sức mạnh dân tộc rơi vào vòng văn hóa, nơ lệ , chừng họ không vẫn giư vưng tiếng lực Ngơn nghĩ, tộc, ngư Giáo án Ngữ văn nói thủ tiêu chẳng khác nắm chìa khóa chốn lao tù”… Cơ Nguy Kí Vẻ đẹp tươi sáng, - Khắc họa hình ảnh - Bài văn cho Tơ ễn phong phú cảnh tinh tế, xác, thấy vẻ đẹp độc Tuân sắc thiên nhiên vùng độc đáo đáo thiên đảo Cô Tô - Sử dụng phép nhiên biển nét sinh hoạt so sánh lạ đảo Cô Tô, vẻ người dân đảo từ ngư giàu tính đẹp người Cơ Tơ sáng tạo Cây tre người bạn Kết hợp giưa Văn thân thiết lâu đời luận trư tình Việt người nơng dân Xây dựng hình ảnh gắn bó Nam nhân dân Việt phong phú chọn lọc tre với đời Nam Cây tre vừa cụ thể vừa sống dân tộc ta đẹp bình dị nhiều mang phẩm chất quý báu tượng Cây tre trở thành Lựa chọn lời văn có hiểu biết biểu tượng giàu nhịp điệu tre, có tình đất nước Việt Nam, có tính biểu cảm cảm sâu nặng có dân tộc Việt Nam cao Cây Thép tre Mới Kí lao động tính cho thấy vẻ đẹp biểu Qua cho thấy tác giả người niềm tin tự Sử dụng thành cơng hào đáng phép so sánh, tre Việt nhân hóa, điệp ngư II Thơ : Nam Giáo án Ngữ văn S Tên Tác Thể Nội dung Nghệ thuật Ý nghĩa T thơ- giả loại T năm Minh Thơ Bài Bỏc Huệ ngũ tấm lũng thể thơ năm chư kết tấm lòng Yờu khụng ngụn yờu sáng tác Đờm thơ thể -Lựa chọn sử dụng Bài thơ thể thương hợp tự miờu tả thương bao la ngủ sõu sắc rộng biểu cảm Bác Hồ với ( 1951) lớn Bỏc -Lựa chọn, sử dụng đội nhõn Hồ với đội , lời thơ giản dị có dõn; tình cảm nhõn dõn nhiều hình ảnh thể kính yờu cảm tỡnh cảm kớnh tình cảm tự phục đội yờu cảm phục nhiờn, chõn thành của nhõn dõn ta người -Sử dụng từ láy tạo Bác chiến sĩ đối giá trị gợi hình với Bỏc biểu cảm khắc họa hình ảnh cao đẹp Bác Hồ kính yờu Lượm Tố Thơ Bài thơ khắc -Sử dụng thể thơ Bài thơ khắc ( 1949) Hưu bốn họa hình ảnh bốn chư giàu chất họa hình ảnh chư Lượm hồn dân gian phù hợp nhiên, vui với lối kể chuyện bé hồn nhiên dũng cảm tươi, hăng hái, -Sử dụng nhiều từ hi dũng láy có giá trị gợi nhiệm vụ kháng cảm Lượm hi sinh hình giàu âm chiến Đó Giáo án Ngữ văn sinh điệu hình tượng hình ảnh -Kết em vẫn phương thức biểu thơ Tố Hưu sống với đạt: miêu tả, kể chuyện, biểu cảm hợp nhiều cao đẹp -Kết cấu đầu cuối tương ứng III Văn nhật dụng : ST T Tên Tác giả Nội dung Bức thư thủ Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, chăm lo lĩnh da đỏ bảo vệ môi trường thiên nhiên bảo vệ mạng sống B/ TIẾNG VIỆT : I Các từ loại học : Phó từ Phó từ Các loại phó từ Phó từ đứng trước động từ, tính từ Phó từ đứng sau động từ, tính từ Phó từ từ Có tác dụng bổ sung số ý nghĩa Có tác dụng bổ sung số chuyên kèm động từ, thời gian ( đã, đang, ), mức độ ý nghĩa mức độ ( quá, tính từ để bổ sung ý ( rất, hơi, ), tiếp diễn tương tự ), khả nghĩa cho động từ, tính ( cũng, vẫn, cứ, ), phủ định năng( ), khả Giáo án Ngữ văn từ ( không, chưa, chẳng), cầu khiến ( ra, vào, ) ( hãy, chớ, đừng) cho động từ, tính từ Ví dụ : Dũng học trung tâm II Các biện pháp tu từ câu : Khái So sánh Nhân hóa Ẩn dụ Hốn dụ Là đối chiếu Là gọi tả Là gọi tên vật Là gọi tên vật, niệm vật, việc vật, cối, đồ vật tượng tượng,khái với vật, từ ngữ tên vật niệm tên việc khác có vốn dùng để gọi tượng khác vật, tượng, nét tương đồng tả người, có nét tương đồng khái niệm khác để làm tăng làm cho giới lồi với nhằm tăng có nét quan hệ sức gợi hình, vật, cối, đồ vật trở sức gợi hình, gợi gần gũi với gợi cảm cho nên gần gũi với cảm cho diễn nhằm tăng sức diễn đạt Ví dụ người, biểu thị đạt gợi hình, gợi suy nghĩ tình cảm cảm cho diễn người đạt Mặt trăng tròn Từ cao, chị trăng Ăn nhớ kẻ Lớp ta học chăm đĩa bạc nhìn em mỉm cười trồng ( ăn : hưởng thụ; trồng : người làm Các kiểu kiểu : + So ra) kiểu kiểu nhân hóa : ẩn dụ kiểu: sánh - Dùng từ vốn thường gặp: ngang bằng,: gọi người để gọi vật - Ẩn dụ hình thức ( Từ so sánh: - Dùng từ vốn - Ẩn dụ cách thức - Lấy phận để gọi toàn thể - Lấy cụ thể Giáo án Ngữ văn như, giống như, hoạt động, tính - Ẩn dụ phẩm để gọi trìu tựa, y hệt, y chất người để chất như, ) hoạt động, tính chất - Ẩn dụ chuyển - Lấy dấu hiệu +so sánh không vật ngang bằng ( Từ tượng đổi cảm giác vật để gọi vật - Trò chuyện, xưng hơ - Lấy vật chứa so với vật đựng để gọi vật sánh:hơn, thua, người bị chứa đựng chẳng bằng, III Câu cấu tạo câu : Các thành phần câu : Phân biệt thành phần Vị ngư Chủ ngư với thành phần phụ Thành phần câu - Là thành phần - Là thành phần câu thành phần bắt câu có khả kết hợp với nêu tên vật, tượng có buộc phải có mặt để câu có phó từ quan hệ thời hoạt động,đặc điểm, trạng cấu tạo hoàn chỉnh diễn gian trả lời cho câu thái, miêu tả vị ngữ đạt ý trọn vẹn hỏi làm gì?, làm sao? Chủ ngữ thường trả lời cho Thành phần không bắt buộc ? câu hỏi: Ai?Con gì? có mặt gọi thành - Thường động từ - Thường danh từ, đại từ phần phụ cụm động từ, tính từ hoặc cụm danh từ Trong cụm tính từ, danh từ trường hợp định, động từ, VD : Trên sân trường, chúng cụm danh từ em/ vui đùa tính từ cụm động từ, cụm - Câu có tính từ làm chủ nhiều vị ngữ ngữ Giáo án Ngữ văn - Câu có nhiều chủ ngữ Cấu tạo câu : Câu trần Câu trần thuật đơn có từ Câu trần thuật đơn khơng có từ thuật đơn Khái Là loại câu - Vị ngữ thường từ - Vị ngữ thường động từ cụm niệ cụm kết hợp với danh từ ( cụm động từ, tính từ cụm tính từ tạo m C-V thành, tạo danh từ) tạo thành.Ngoài thành dùng tổ hợp từ với - Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, kết để giới thiệu, động từ ( cụm động từ) hợp với từ khơng, chưa tả kể tính từ( cụm tính + Câu miêu tả : chủ ngư đứng trước vị việc, từ) làm vị ngư, dùng miêu tả hành động, trạng vật hay để ngữ nêu kiến Ví Tơi thái, đặc điểm vật nêu chủ ý - Khi biểu thị ý phủ định, ngư kết hợp với cụm từ + Câu tồn : vị ngư đứng trước chủ không phải, chưa phải ngư, dùng để thông báo xuất hiện, Mèn trêu chị Cốc/ dại tồn hay tiêu biến vật Chúng / vui đùa dụ IV Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ: Câu thiếu chủ Câu thiếu vị ngư Câu thiếu Câu sai quan hệ ngư chủ ngư lẫn ngư nghĩa giưa vị ngư V Dấu câu: thành phần câu Giáo án Ngữ văn Dấu kết thúc câu ( đặt cuối câu ) Dấu chấm Dấu chấm hỏi Dấu chấm than - Là dấu kết thúc câu, -Là dấu kết thúc câu -Là dấu kết thúc câu, đặt cuối câu trần đặt cuối câu nghi vấn thuật( đặt đặt cuối câu cầu khiến hoặc câu cảm thán cuối câu cầu khiến) - Ví dụ : Tơi học - Ví dụ : Bạn làm - Ví dụ : Hơm nay, trời tốn chưa? đẹp q ! Dấu phân cách phận câu ( đặt nội câu) - Là dấu dùng để phân cách phận câu, đặt nội câu - Ví dụ : Hơm nay, tơi học ( dấu phảy ngăn cách trạng ngư với nòng cốt câu ) Lớp 6a1, lớp 6a2/ vừa hát vừa múa đẹp ( dấu phảy ngăn cách chủ ngư với chủ ngư) C/ TẬP LÀM VĂN : Dàn chung văn tả cảnh văn tả người 1/ 2/ Dàn chung văn tả cảnh Dàn chung văn tả người Mở Giới thiệu cảnh tả : Cảnh ? Ở Giới thiệu người định tả : Tả ? Ngườ đâu ? Lý tiếp xúc với cảnh ? Ấn tả có quan hệ với em ? Ấn tượng chung ? tượng chung ? Thân a Bao quát : Vị trí ? Chiều cao hoặc a Ngoại hình : Tuổi tác ? Tầm vóc diện tích ? Hướng cảnh ? Cảnh vật Dáng người ? Khn mặt ? Mái tóc xung quanh ? Mắt ? Mũi ? Miệng ? Làn da ? Trang phục ? ( Từ ngư, hình ảnh miêu tả) b Tả chi tiết : ( Tùy cảnh mà tả b Tả chi tiết : ( Tùy người mà tả cho phù hợp) cho phù hợp) 10 Giáo án Ngữ văn * Từ bên vào ( từ xa) : Vị trí quan * Nghề nghiệp, việc làm ( Cảnh vật làm sát ? Nhưng cảnh bật ? Từ ngư, việc + động tác, việc làm ) Nếu hình ảnh gợi tả ? học sinh, em bé : Học, chơi đùa, * Đi vào bên ( gần hơn) : Vị trí ( Từ ngư, hình ảnh miêu tả) quan sát ? Nhưng cảnh bật ? Từ * Sở thích, đam mê : Cảnh vật, thao ngư, hình ảnh gợi tả ? tác, cử chỉ, hành động ( Từ ngư, hình * Cảnh hoặc cảnh quen thuộc mà ảnh miêu tả) em thường thấy ( rất gần) : Cảnh * Tính tình : Tình yêu thương vớ bật ? Từ ngư hình ảnh miêu tả người xung quanh : Biểu ? Lời nói ? Cử ? Hành động ?( Từ ngư, hình ảnh miêu tả) 3/ Kết Cảm nghĩ chung sau tiếp xúc; Tình Tình cảm chung người em tả cảm riêng hoặc nguyện vọng Yêu thích, tự hào, ước nguyện ? Chú ý: thân ? Dù tả cảnh hay tả người, đề nào, em phải nhớ lập dàn bà phù hợp Phải làm bài, viết đàng hồng, tuyệt đối khơng làm sơ sài, lộn xộn DÀN BÀI THAM KHẢO Tả người thân - Mở bài: Giới thiệu chung người thân tả (0,5 điểm) - Thân bài: Miêu tả theo trình tự + Ngoại hình : mặt, mũi, tóc, tai….(1 điểm) + Tính tình: em người xung quanh (0,5 điểm) + Sở thích, việc làm (1 điểm) +Tình cảm dành cho em (0,5 điểm) 11 Giáo án Ngữ văn - Kết bài: Tình cảm em người thân, kèm theo lời nhắn nhủ hứa hẹn với người thân (0,5 điểm) Tả cảnh đêm trăng nơi em a/ Mở :( 0,75đ) – Giới thiệu cảnh đêm trăng.( thời gian, không gian, cảnh bao quát.) b/ Thân ( 3,5đ) -Tả khái quát (1,0 điểm) -Tả cụ thể ( màu sắc, ánh sáng, âm thanh, bầu trời, trồng, cảnh đẹp khác… ) (1,5 điểm) - Tả hoạt động người (1,0 điểm) c/ Kết ( 0,75đ) : Cảm nghĩ thân đêm trăng Trời nắng đổ trận mưa rào Hãy tả lại trận mưa a.Mở (0,5 đ) Thời gian hoàn cảnh, thời gian đổ mưa rào b Thân (4 đ) Tả mưa theo trình tự * Quang cảnh trước mưa -Khí trời, cảnh vật, người… chưa có mưa - Dấu hiệu báo mưa đến: mây, bầu trời, sấm chớp, gió, lồi vật, … * Khi mưa đến: tả chi tiết mưa từ nhỏ đến lớn: - Hạt mưa to thưa - Mưa trút nước, sấm chớp vang trời - Mưa to gió cáng lơn, câu cối nghiêng ngã - Con người trú mưa hai bên đường - Các lồi vật tìm chỗ trú mưa… * Quang cảnh sau mưa 12 Giáo án Ngữ văn - Mưa nhỏ dần tạnh hẳn, bầu trời xanh trở lại - Mọi người tiếp tục cơng việc mình, cối hê…… c Kết (0,5 đ) Cảm nghĩ em mưa rào Em gặp ông Tiên truyện cổ dân gian, miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng em - Giới thiệu hình ảnh ơng Tiên (ơng Bụt) truyện nào? (0,5 điểm) - Ơng Tiên x́t hồn cảnh nào? (0,5 điểm) - Tả đặc điểm ơng Tiên theo trình tự hợp lý phương diện: + Các chi tiết, hình ảnh tiêu biểu, phù hợp ngoại hình ( điểm) + Các chi tiết, hình ảnh tiêu biểu, phù hợp trang phục (0,5 điểm) + Các chi tiết, hình ảnh tiêu biểu, phù hợp hành động, cử (0,5 điểm) + Các chi tiết, hình ảnh tiêu biểu, phù hợp lời nói (0,5 điểm) - Nêu suy nghĩ, tình cảm, ấn tượng gặp ơng Tiên (0,5 điểm) Hãy tả hình dáng nết tốt bạn lớp em nhiều người quý mến a/ Mở bài: - Giới thiệu người bạn học lớp với em có tính nết bật nhiều người yêu mến; b/ Thân bài: Miêu tả đặc điểm riêng, tiêu biểu, bật hình dáng tính nết tốt người bạn mà em chọn để miêu tả * Về hình dáng: 13 Giáo án Ngữ văn - Người bạn nam hay nư, cao hay thấp, mập hay ốm; - Mái tóc để dài hay cắt ngắn, thưa hay dày; - Gương mặt, đôi mắt, nước da tạo cảm giác hiền hậu, trung thực, thẳng thắn… nụ cười cởi mở, chân tình; * Về tính nết: - Học sinh giỏi từ lớp đến lớp sáu, chuyên cần sáng tạo học tập; thường ý nghe thầy cô giảng bài, phát biểu xây dựng bài; làm tập đầy đủ; hay giúp đỡ bạn học tập, nhất bạn học yếu; tình cảm chan hồ với người, người quý mến; - Tham gia tốt hoạt động trường; nhà siêng năng, chăm học tập, làm việc giúp đỡ cha mẹ; - Lễ phép kính trọng cha mẹ, thầy cơ, người; nhiều gia đình, bạn bè lấy làm gương để giáo dục em họ; c/ Kết bài: - Nêu cảm nghĩ em tính nết tốt bạn; - Tính nết tốt bạn có tác dụng em; 6.Tả lại khu vườn nhà em vào buổi sáng đẹp trời a- Mở bài: ( 0,5 điểm.) - Giới thiệu cảnh tả :Thời gian(buổi sáng), không gian( trời xanhđẹp), địa điểm(vườn nhà em - Ấn tượng em cảnh b- Thân bài: (4,0 điểm) - Tả bao quát : nét chung, đặc sắc toàn cảnh(màu sắc, âm thanh, mùi vị) - Tả chi tiết: + Chọn cảnh tiêu biểu để tả( sương sớm, ánh nắng ban mai, hoạt động loài vật…) 14 Giáo án Ngữ văn + Hoạt động người làm bật cảnh + Giá trị kinh tế khu vườn gia đình em… c- Kết bài: (0,5 điểm) Cảm nghĩ chung em cảnh: + cảm thấy thích thú, có cảm giác thoải mái, tươi vui trước cảnh + Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vườn, bảo vệ cảnh Tả lượm a Mở bài: - Giới thiệu nhân vật - Nhận xét chung nhân vật (Ví dụ: Lượm bé gây nhiều ấn tượng cho qua thơ Lượm (Tố Hưu) Tuy nhỏ tuổi Lượm hăng hái tham gia kháng chiến, làm liên lạc dũng cảm hi sinh lúc làm nhiệm vụ) b Thân bài: - Đặc điểm nhân vật : + Hình dáng: nhỏ nhắn, xinh xắn loắt choắt, chim chích Mặt bầu bĩnh cười híp mí, má đỏ bồ quân + Trang phục: quần áo thiếu sinh quân, mũ ca lô, mang xắc cốt + Cử chỉ, tác phong: nhanh nhẹn thoăn + Tính nết: yêu đời, hồn nhiên, vui tươi, sáng, ngộ nghĩnh Ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, cháu liên lạc, vui à, đồn Mang Cá, thích nhà + Hành động: rất dũng cảm Vụt qua mặt trận, sợ chi hiểm nghèo 15 Giáo án Ngữ văn - Hình ảnh Lượm lúc hi sinh: thiên thần nằm lúa, tay nắm chặt bông, hồn bay đồng c Kết bài: - Nêu cảm nghĩ: yêu mến vô cảm phục Lượm - Ca ngợi, khẳng định: Lượm người đẹp nhất 16 ... từ trường hợp định, động từ, VD : Trên sân trường, chúng cụm danh từ em/ vui đùa tính từ cụm động từ, cụm - Câu có tính từ làm chủ nhiều vị ngữ ngữ Giáo án Ngữ văn - Câu có nhiều chủ ngữ Cấu tạo... cốt câu ) Lớp 6a1, lớp 6a2/ vừa hát vừa múa đẹp ( dấu phảy ngăn cách chủ ngư với chủ ngư) C/ TẬP LÀM VĂN : Dàn chung văn tả cảnh văn tả người 1/ 2/ Dàn chung văn tả cảnh Dàn chung văn tả người... vưng tiếng lực Ngôn nghĩ, tộc, ngư Giáo án Ngữ văn nói thủ tiêu chẳng khác nắm chìa khóa chốn lao tù”… Cơ Nguy Kí Vẻ đẹp tươi sáng, - Khắc họa hình ảnh - Bài văn cho Tô ễn phong phú cảnh tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp, Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn