Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Lượm

7 80 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:32

Giáo án Ngữ văn lớp Ngày soạn: .……… Ngày dạy: ……… Tiết số: 99 BÀI 24 VĂN BẢN: LƯỢM ( Tố Hữu ) A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Giúp HS cảm nhận vẻ đẹp hồn nhiên, vui tươi, sáng hình ảnh Lượm, ý nghĩa cao hy sinh nhân vật Nắm thể thơ bốn chữ, nghệ thuật kể tả thơ có yếu tố tự 2.Giáo dục: ý thức trân trọng gương cao cả, noi gương người trước sống có ích cho xã hội Tư duy: Rèn khả cảm nhận vẻ đẹp thơ văn từ hình tượng nhân vật Lượm Rèn kỹ năng: Phân tích, cảm nhận thơ tự B CHUẨN BỊ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN GV: Chân dung Tố Hữu, máy chiếu HS: Đọc thơ trả lời câu hỏi SGK C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức ( 1phút ) Kiểm tra sĩ số: 6A:…… 6B:…… Kiểm tra cũ ( 5phút ) Kiểm tra soạn HS Cho điểm: 6A:…… 6B:…… Bài (35phút ) Giới thiệu bài: Trong kháng chiến chống Pháp có gương thiếu nhi VN dũng cảm, kiên cường dám xả thân độc lập tự tổ quốc Hình ảnh em đuốc sáng ngời trang sử dân tộc ta Nhà thơ Tố Hữu xúc động trước gương thiếu nhi dũng cảm, kiên cường nên viết thơ “ Lượm” HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ H: Dựa vào thích sao, em nêu nét tác giả ? GV: Chiếu chân dung Tố Hữu - Với TH, từ bước vào hàng ngũ cách mạng lúc nhà thơ sáng tác thơ.Từ niên đứng hàng ngũ cách mạng, TH vô vui sướng, tự hào viết thơ “từ ấy” – Từ bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim Ngồi ra, TH nhng - Tố Hữu tên khai sinh Nguyễn Kim Thành, sinh 1920 Thừa Thiên- Huế Là nhà cách mạng, nhà thơ lớn dân tộc NI DUNG GHI BNG I Đọc tìm hiểu khái quát 1.Tác giả - Nguyễn Kim Thành ( 19202002 ) Huế - Cuộc đời cách mạng gắn liền với ®êi th¬ Giáo án Ngữ văn lớp ViƯt Nam - Bài thơ viết năm 1948 kháng chiến chông 2.Tác phẩm Pháp - Viết năm 1948, in tập thơ Việt Bắc nh th cú nhiu bi th hay viết Bác Hồ, kháng chiến - Nằm mạch cảm xúc hào hùng kháng chiến tác giả viết “ Lượm” ? Nêu xuất xứ thơ ? GV chiếu thơ GV kể: Hồi đầu kháng chiến chống Pháp, nhà thơ Tố Hữu vừa Hà Nội trở vào Huế tình cờ gặp Lm t lâu sau, nhà thơ lại nghe tin Lợm hy sinh anh dũng đờng công tác Xúc động trớc hy sinh Lợm tác giả viết lên thơ GV hớng dẫn đọc: sáu khổ đầu đọc giọng sôi nổi, vui tơi; bẩy khổ đọc chậm hơn, trầm lắng Hai khổ cuối cất cao giọng GVtrớc lợt GV giải thích từ khã: hiĨm nghÌo ( nguy hiĨm, gay go ); ®êng ( tác giả từ Huế Hà Nội ) H: Quan sát thơ, cho biết thơ đợc viết theo thể thơ ? - Thể thơ tiếng, nhịp 2/2 chẵn, gieo vần lng vần ch©n, ngn gèc tõ thĨ vÌ d©n gian H: VËy em kể tên vài vè dân gian mà em biết ? - Vè dao, vè nói ngợc H: Xét thể loại, thơ giống với thơ em học ? Đó thể loại ? - Với thơ này, tác giả vừa ngời kể chuyện vừa nhân vật liên quan trực tiếp đến nhân vật 3.Đọc, kể, tìm bố cục - HS đọc - Thể thơ tiếng - HS kể hai vè -Thể loại giống với bài: Đêm Bác không ngủ, thơ tự - Bố cơc: phÇn + Tõ Giáo án Ngữ văn lp H: Bài thơ khổ, chia làm phần ? Nêu nội dung phần ? - Bài thơ có 15 khổ GV chiếu bố cục thơ lên máy chiếu đầu xa dần: Hình ảnh bé Lợm +Tiếp theo hết: Sự hy sinh Lợm tình cảm tác giả HS kể H: Hãy kể lại câu chuyện chuyện lời văn ? HS nhận GV nhận xét, uốn nắn xét GV chiếu phần thơ lên máy H: Hãy đọc diễn cảm khổ thơ đầu ? HS đọc H:Khổ thơ giới thiệu diễn cảm gặp gỡ tình cờ - Tác giả cháu Cuộc gặp gỡ tình cờ Lợm tình cờ hai cháu diễn gặp đâu ? Trong hoàn cảnh ? Hàng Bè, - Câu thơ đầu tiên, từ đổ Huế máu cho thấy kháng chiến chống Pháp Huế nói kháng chiến riêng nớc nói chung diễn chống Pháp ác liệt ác liệt ? Đọc thầm khổ lại ? - HS hoạt động GV yêu cầu HS hoạt ®éng theo nhãm nhãm, chia lµm hai nưa líp phút: 1, Tìm chi tiết miêu tả - Đờng vàng: dáng điệu, trang phục, cử chỉ, đờng lời nói bé Lợm ? chải màu GV yêu cầu nhóm đa vàng kết lúa, *Dáng điệu:- loắt choắt, cát chân thoăn thoắt, đầu nghênh nghênh * Trang phục: - xắc xinh II Đọc tìm hiểu chi tiết 1.Hình ảnh chó bÐ Lỵm Giáo án Ngữ văn lớp xinh, ca lô đội lệch * Cử chỉ: - huýt sáo, nh chim chích, nhảy đờng vàng, cời híp mí *Lời nói: Cháu liên lạc, vui thích ? Miêu tả dáng điệu, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật ? - Thoăn thoắt: Rất nhanh, ẩn bất ngờ Loắt choắt: Rất gầy, nhanh Nghênh nghênh: nghênh, trẻ thích nhìn ngang, nhìn ngó - Các từ láy gợi lên hình ảnh bé Lợm nhỏ bé nhanh nhẹn linh hoạt ? Em hình dung nh trang phục Lợm ? - Giống anh lính vệ quốc quân ? Miêu tả cử Lợm tác giả sử dụng nghệ thuật ? - So sánh H: Hình ảnh so sánh Lợm với chim chích nhảy đờng vàng đẹp hay chỗ ? - So sánh giản dị mà sát với thực tế Lợm liên lạc cảnh chiến tranh ác liệt mà hồn nhiên nh bao em nhỏ vui bớc đến trờng H: HS thảo luận hình ảnh đờng vàng đờng nh ? - Đây hình ảnh đờng hồi tởng nhà thơ, đờng cát vàng, nắng vàng, bên đồng lúa vàng , vàng Đây nói hai khổ thơ - Hình ảnh Lợm vừa vừa nhảy nhót đờng đẹp quê hơng xứ Huế - Nghệ thuật: Từ láy Lợm hồn So sánh nhiên, nhí ẩn dụ nhảnh, - Lợm vui s- hăng hái với ớng, phấn nhiệm vụ khởi với nhiệm vụ đợc giao - Qua cách Giỏo ỏn Ng lp thành công : Hai khổ giàu nhịp điệu, giàu tính tạo hình Vì đợc điệp lại cuối thơ H: Em hình dung nh tâm trạng Lợm trả lời Cháu liên lạc nhà ? - Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhng gây ấn tợng đẹp, Lợm nói với tất niềm vui, nhiệt tình với công việc đợc giao đứa trẻ H:Khi chia tay với chú, qua lời chào em nhận thấy Lợm có sù chun biÕn nh thÕ nµo t tëng ? xng hô đồng chí dờng nh Lợm xác định đơc vị trí vai trò hàng ngũ ngời chiến sĩ cách mạng - Lợm hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu đời hăng ? Qua phân tích, em có cảm hái tham gia nhận chung hình ảnh kháng Lợm ? chiến H:Thái độ, tình cảm tác giả hồi tởng gặp gỡ ? - Tác giả cảm thấy vui, yêu mến Lợm - Vui, tin tởng vào hệ trẻ Chuyển ý: Chia tay Lợm không bao lâu, ngời cháu vân làm nhiẹm vụ liên lạc quê hơng, HN tiếp tục công việc nghe tin Lợm hy sinh GV chiếu phần H: Hãy đọc thầm phần ? Cảm nhận hình thức ý nghĩa khổ thơ: Ra thế, Lợm ơi! Sự hy sinh Lợm tình cảm tác giả - Dùng động từ, từ láy, câu hỏi tu từ gan kiên cờng bất chấp hiểm nguy - Vẫn đồng chí nhỏ hồn nhiên, hăng hái, vui tơi, nhí nhảnh - Sự hy sinh em góp phần - Lợm gan cho thắng lợi dạ, kiên c- kháng ờng băng chiến qua ma bom bão đạn ®Ĩ lµm nhiƯm vơ Giáo án Ngữ văn lớp - Là khổ thơ đặc biệt, tách câu tho thành hai câu, làm cho câu thơ gãy đôi, dùng câu cảm để gọi Lợm thân thơng, thống thiết Thể thái độ bàng hoàng, đau xót Lợm hy sinh với t nh nào, ta tìm hiểu tiếp H: Đọc khổ thơ: Vợt qua mặt trận nghÌo ? ? NhËn xÐt vỊ c¸ch sư dơng tõ ngữ khổ thơ ? Từ có ý nghĩa ? - ĐT mạnh, từ láy: hoàn cảnh vô nguy hiểm, khó khăn ? Câu hỏi tu từ cho thấy tinh thần em lúc nh ? - Em gan kiên cờngbăng qua đạn kẻ thù, em làm nhiệm vụ vô quan trọng - Khổ thơ Đờng quê vắng vẻ lằm tăng nguy hiểm, nh dự báo điều đáng sợ xảy ? Khổ thơ Bỗng loè em có nhận xét cách dùng từ, đặt câu ? - từ gợi hình: loè Câu cảm thán Diễn tả s hy sinh Lợm cách gián tiếp nhng vô xúc động Một lần tác giả lên: Lợm kìm nén đợc mát đau đớn H: Hình ảnh Lợm hy sinh nằm lúa tay nắm chặt có ý nghĩa ? - Kẻ thù cớp mạng sống em nhng cớp thản hồn nhiên - Lợm băng qua cánh đồng lúa trổ đòng - Câu cảm thán Thôi rồi, Lợm ơi! Thể đau đớn tác giả Lợm hy sinh - §iƯp khóc: Lỵm sèng m·i ng- Em sèng, êi, quê hơng, chiến đấu đất nớc VN quê hơng -Em hy sinh mảnh đất quê hơng III Tỉng kÕt 1.Néi dung 2.NghƯ tht ( Ghi nhí:SGK ) - Nhà thơ diễn tả cảm xúc ngạc nhiên, bàng hoàng, đau đớn nghẹn ngào trớc Giỏo ỏn Ng lp tâm hồn thơm chết Lmùi gặt hái Linh hồn bé nhỏ ợm anh hùng hoá thân vào non sông đất nớc ? Em nhận thấy khổ thơ Lợm ơi, đặc biệt ? - Khổ thơ có khổ, - Kim Đồng, câu hỏi tu từ Nguyễn Bá ? Câu hỏi tu từ có tác Ngọc, Lê dụng khơi gợi cảm xúc tác Văn Tám giả ? - Câu hái võa béc lé sù ®au xãt, võa béc lé ngỡ ngàng nh không muốn tin Lợm không ? Hai khổ cuối đợc điệp lại có ý nghĩa ? - Cấu trúc trùng điệp nh âm vang Lợm hy sinh nhng hình ảnh em không lòng đồng chí đồng bào H: Em kể thêm gơng thiếu niên dũng cảm hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ ? ? Học song thơ, hình ảnh Lợm in đậm tâm trí em ? ? Những nét đặc sắc nghệ thuật thơ g× ? CỦNG CỐ ( 3phút ) Em đóng vai người kể lại gặp gỡ tình cờ hai cháu ? Làm BT phần luyện tập ? HƯỚNG DẪN ( 1phút ) Học thuộc lòng thơ ? Nắm phần phân tích ? Soạn, đọc trước “ Mưa” RÚT KINH NGHIỆM ... HS kể hai vè -Thể loại giống với bài: Đêm Bác không ngủ, thơ tự - Bố cục: phÇn + Tõ Giáo án Ngữ văn lớp H: Bài thơ khổ, chia làm phần ? Nêu nội dung phần ? - Bài thơ có 15 khổ GV chiếu bố cục.. .Giáo án Ngữ văn lớp ViƯt Nam - Bµi thơ viết năm 1948 kháng chiến chông 2.Tác phẩm Pháp - Viết năm 1948, in tập thơ ViƯt B¾c nhà thơ có nhiều thơ hay viết Bác Hồ, kháng chiến - Nằm... - Sự hy sinh em góp phần - Lợm gan cho thắng lợi dạ, kiên c- kháng ờng băng chiến qua ma bom bão đạn để làm nhiƯm vơ Giáo án Ngữ văn lớp - Là khổ thơ đặc biệt, tách câu tho thành hai câu, làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Lượm, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Lượm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn