Bài giảng điện tử môn ngữ văn lớp 8 thông tin về ngày trái đất năm 2000

43 114 0
  • Loading ...
1/43 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:32

Kể tên tác giả tác phẩm truyện kí Việt Nam đại mà em học từ đầu năm? Tiết 39 - Văn THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo tài liệu Sở Khoa học – Cơng nghệ Hà Nội) Tiết 39: THƠNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Cơng nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung: Tác giả - tác phẩm Văn nhật dụng viết có nội dung gần gũi, thiết sống trước mắt người cộng đồng xã hội đại như: Thiên nhiên, môi trường, lượng, dân số, quyền trẻ em, ma tuý, Loại văn dùng tất các phương thức biểu đạt kiểu văn Tiết 39: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung: Tác giả - tác phẩm Đọc, tìm hiểu thích SGK / 106 Thể loại: Thuyết minh Bố cục: phần Bố cục: + Phần 1: Từ đầu không sử dụng bao bì ni lơng => Giới thiệu ngày Trái Đất với chủ đề: Một ngày khơng sử dụng bao bì ni lông + Phần 2: Tiếp theo nghiêm trọng mơi trường => Phân tích tác hại việc sử dụng bao bì ni lơng nêu giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lơng + Phần 3: phần lại => Lời kêu gọi người bảo vệ mơi trường Tiết 39: THƠNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung: II Đọc – Tìm hiểu chi tiết Giới thiệu ngày trái đất chủ đề: Một ngày khơng sử dụng bao bì ni lơng - 22/4/1970 - Mĩ - gồm 141 nước tham gia - Năm 2000 làNgày năm đầu tiênđược Việt Nam tham gia trái đất khởi xướng nào? Ở đâu? Có bao - Một ngày khơng sử dụng baonhiêu bì ninước lơng tham gia? Nhằm mục đích Vì có nhiều nước Vì: - mơi trường sống nhân loại bị đe dọa; tham gia? - Cần cứu lấy “Ngôi nhà chung” LỊCH SỬ NGÀY TRÁI ĐẤT Ngày Trái Đất tổ chức lần đầu Mỹ 1970 Gaylord Nelson nguyên Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ (Mỹ) phát động với tham gia 20 triệu người Kết quan môi trường Mỹ thành lập lần quốc gia có luật nghiêm ngặt để bảo vệ mơi trường nước, khơng khí loài động thực vật bị đe dọa tuyệt chủng Kể từ đời, Ngày Trái Đất nhanh chóng hưởng ứng rộng rãi tồn giới Năm 1990, Ngày Trái Đất trở thành kiện toàn cầu với tham gia 200 triệu người giới, tạo thành sức ép mạnh mẽ Hội nghị thượng đỉnh môi trường phát triển năm 1992 Rio de Janeiro, kết đời quan môi trường nhiều quốc gia giới Tiết 39: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Cơng nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung: II Đọc – Tìm hiểu chi tiết Giới thiệu ngày trái đất chủ đề ngày trái đất Tác hại giải pháp việc sử dụng bao ni lơng: a Ngun nhân: Vì bao bì Pla-xtic ni lơng Do đặc tính khơng phân hủy pla-xtic Còn gọi chất dẻo gọi chung nhựa, vật liệu tổng hợpgây gồm hại đến phân tử lớn gọi Pơ-li-me Bao bì ni lông chủ yếu sản xuất từ hạt PE ( pô-li-ê-ti-len ), PP (pô-li-prô-pi-len) môi trường ? nhựa tái chế Rác thải ni lông loại nhựa khác có đặc tính khơng tự phân hủy, không bị côn trùng mầm sống khác phân huỷ, khơng bị tiêu huỷ (như đốt) tồn từ 20 năm đến 5000 năm Tiết 39: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc – Tìm hiểu chi tiết Giới thiệu ngày trái đất chủ đề ngày trái đất Tác hại giải pháp việc sử dụng bao ni lông: a Nguyên nhân: Do đặc tính khơng phân hủy pla-xtic b Tác hại: - Gây ô nhiễm môi trường - Ảnh hưởng đến sức khỏe người làm mĩ quan -> Phương pháp: Liệt kê, phân tích c Giải pháp: - Thay đổi thói quen sử dụng, giặt bao ni lông để dùng lại - Hạn chế tối đa dùng bao ni lông không cần thiết Trước họa việc - Sử dụng túi đựng giấy, đựnghiểm thực phẩm bừa bao bì ni - Tuyên truyền cho người biếtsử tácdụng hại baobãi ni lông lông người ta đưa Đây giải pháp hợp lí, cónhững tính thuyết phụcgì? giải pháp khả thi chưa triệt để tận gốc vấn đề Hãy kể việc làm gia đình, nhà trường địa phương em nhằm góp phần bảo vệ mơi trường ? Tiết 39: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc – Tìm hiểu chi tiết Giới thiệu ngày trái đất chủ đề ngày trái đất Tác hại giải pháp việc sử dụng bao ni lông: a Ngun nhân: Do đặc tính khơng phân hủy pla-xtic b Tác hại: c Giải pháp: - Thay đổi thói quen sử dụng Hạn chế tối đa dùng bao ni lông không cần thiết - Sử dụng túi giấy, đựng thực phẩm - Tuyên truyền cho người biết tác hại bao ni lông Lời kêu gọi: * Nhiệm vụ chúng ta: *Hành động chúng ta: - Hãy quan tâm đến Trái Đất! “MỘT NGÀY KHƠNG DÙNG BAO BÌ Bảo vệ Trái - Hãy bảo vệ Trái Đất trước nguyĐất ôkhỏi nhiễm! Đoạn kết có ý NI LƠNG” nguy nhiễm nghĩa ? BAO BÌ NI LƠNG”! - Hãy hành động: “MỘT NGÀY KHÔNG SỬ DỤNG To lớn, thường xuyên, lâu dài Một hành động nhỏ cơng việc trước mắt Tiết 39: THƠNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Cơng nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc – Tìm hiểu văn Giới thiệu ngày trái đất chủ đề ngày trái đất: 22/4 hàng năm: Một ngày khơng dùng bao bì ni lông Tác hại giải pháp việc sử dụng bao ni lơng: a Ngun nhân: Do đặc tính khơng phân hủy pla-xtic b Tác hại: - Gây ô nhiễm môi trường - Ảnh hưởng đến sức khỏe người làm mĩ quan -> Phương pháp: Liệt kê, phân tích c Giải pháp: - Thay đổi thói quen sử dụng Hạn chế tối đa dùng bao ni lông không cần thiết - Sử dụng túi giấy, đựng thực phẩm - Tuyên truyền cho người biết tác hại bao ni lông Lời kêu gọi: *Hành động chúng ta: * Nhiệm vụ chúng ta: III Tổng kết: Bảo vệ Trái Đất khỏi nguy nhiễm “MỘT NGÀY KHƠNG DÙNG BÌ NI LƠNG” BA To lớn, thường xun, lâu dài Một hành động nhỏ công việc trước mắt Tiết 39: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc – Tìm hiểu chi tiết Giới thiệu ngày trái đất chủ đề ngày trái đất: 22/4 hàng năm: Một ngày khơng dùng bao bì ni lơng Tác hại giải pháp việc sử dụng bao ni lông: III Tổng kết: IV Luyện tập: 1/ Chỉ vấn đề ô nhiễm ? 2/ Thái độ em việc bảo vệ môi trường ? * Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò: - Nguyên nhân – tác hại – giải pháp sử dụng bao bì ni lơng - Cần bảo vệ mơi trường: Trong – – đẹp Vì mơi trường sống + Về nhà: - Học thuộc nội dung - Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu tác hại việc dùng bao bì ni lông vấn đề khác rác thải sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường - Xem trước bài: Nói giảm, nói tránh ... Nam đại mà em học từ đầu năm? Tiết 39 - Văn THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo tài liệu Sở Khoa học – Cơng nghệ Hà Nội) Tiết 39: THƠNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa... Tiết 39: THƠNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc – Tìm hiểu chi tiết Giới thiệu ngày trái đất chủ đề ngày trái đất Tác hại... Tiết 39: THƠNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo Tài liệu Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội) I Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc – Tìm hiểu chi tiết Giới thiệu ngày trái đất chủ đề ngày trái đất Tác hại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn ngữ văn lớp 8 thông tin về ngày trái đất năm 2000 , Bài giảng điện tử môn ngữ văn lớp 8 thông tin về ngày trái đất năm 2000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn