Bài giảng điện tử môn ngữ văn lớp 6 chủ đề truyện ngụ ngôn

28 94 0
  • Loading ...
1/28 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:31

KÍNH CHÀO CÁC THẦY GIÁO, CƠ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 6A GV: PHAN DUY TIẾN Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn THẢO LUẬN • Nhiệm vụ 1: Đọc văn truyện ngụ ngơn SGK • Nhiệm vụ 2: Tóm tắt văn • Nhiệm vụ 3: Cho biết nhân vật truyện ai? Qua nhân vật chính, tác giả ngụ ý điều gì? Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn - Ếch ngồi đáy giếng: Con ếch (loài vật) - Thầy bói xem voi: Các thầy bói -> Con người ? Em cho biết truyện trên, nhân vật ai, tác giả dân gian mượn nhân vật nhằm nói bóng nói gió chuyện gì? - Chân tay, tai, mắt, miệng: Sự vật -> Mượn chuyện đồ vật, lồi vật người để nói bóng nói gió, kín đáo chuyện người Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn Em từ chonhững biết ýnội ? Vậy nghĩavừa rúthiểu, từem dung tìm ba câu chuyện ngụ cho biết truyện ngôn ngụ trên? ngôn truyện ntn? ->Khuyên nhủ người ta phải sống tốt, khiêm tốn =>Là loại truyện kể văn xuôi văn vần - Mượn chuyện lồi vật, đồ vật người để nói bóng gió, kín đáo chuyện cọn người - Nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta học sống Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng ? Em tóm tắt lại văn Ếch ngồi đáy giếng? Tiết 39: Chủ đề: A.Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B.Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng - Bố cục: phần - Ngôi kể: Ngôi thứ ba - Thứ tự kể: Kể xi Tìm hiểu bố cụckể Truyện văn bản? theo thứ mấy? Thứ tự kể truyện? Tiết 39: Chủ đề: A.Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B.Đọc – Tìm hiểu chi tiết I.Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch  Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch - Ếch sống lâu ngày giếng - Không gian: chật hẹp - Xung quanh có vài vật bé nhỏ Mơi trường sống ếch nào? (Ếch sống đâu? Không gian mà ếch sống nào? Cuộc sống ếch diễn nào?) Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch - Ếch sống lâu ngày giếng - Không gian: chật hẹp - Xung quanh có vài vật bé nhỏ - Oai vị chúa tể, coi bầu trời vung Tầm nhìn hạn hẹp, hiểu biết nông cạn, chủ quan, kiêu ngạo Trong môi trường ấy, Điềutađó cho em hiểu ếch tự thấy tính ? Nócách có thái độ gì? ếch? Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Mơi trường sống ếch ? Cách ếch Ếchrarangồi khỏiấy giếng thuộc khách cách quan nào?hay chủ quan? Khi môi trường sống thay đổi - Trời mưa to làm nước giếng tràn bờ đưa ếch ngồi - Thuộc khách quan khơng phải ý muốn ếch Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Khi môi trường sống thay đổi - Trời mưa to làm nước giếng tràn bờ đưa ếch ngồi - Khơng gian mở rộng lớn, ếch lại khắp nơi - Ếch nhâng nháo nhìn bầu trời, chả thèm để ý xung quanh Khisao xúc gian với hồn cảnh ??Vì ếch lại có thái độ ?tiếp Khơng ngồi bên ngồi độ giếng có thái khác với ếch nhâng nháo chẳng gian sao?trong không thèm để ý đến xung quanh giếng? thế?  Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Khi môi trường sống thay đổi - Trời mưa to làm nước giếng tràn bờ đưa ếch - Không gian thay đổi, rộng lớn hơn→ Ếch chủ quan, nhâng nháo, nghênh ngang - Kết cục: Bị trâu giẫm bẹp  Hậu lối sống chủ quan, kiêu ngạo ?? Kết cụccục chuyện Từ kết xảy vớita ếch, truyện cho thấyếch? điều gì? Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Khi môi trường sống thay đổi Ý nghĩa, học - Phê phán kẻ hiểu biết nông cạn mà huênh hoang - Khuyên người ta phải biết nhìn xa trơng rộng, mở rộng tầm hiểu biết, không nên chủ quan, kiêu ngạo ? Mượn việc này, tác giả dân gian muốn phê phán người điều gì, khuyên điều gì? Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Khi môi trường sống thay đổi Ý nghĩa, học - Hoàn cảnh sống hạn hẹp ảnh huởng đến nhận thức giới xung quanh - Không đựơc chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác ảnh hưởng đến thân - Phải biết mở rộng tầm hiểu biết nhiều hình thức khác ?Liên hệ với thân? Em rút học từ truyện trên? Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Khi môi trường sống thay đổi Ý nghĩa, học Nghệ thuật - Xây dựng hình tượng gần gũi với đời sống - Cách kể hài hước, kín dáo Truyện hấp dẫn yếu tố nghệ thuật nào? Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B Đọc – Tìm hiểu chi tiết I Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Khi môi trường sống thay đổi Ý nghĩa, học Nghệ thuật Tổng kết: Ghi nhớ (SGK) LUYỆN TẬP: Tìm số thành ngữ gần gũi với nội dung câu chuyện? Thành ngữ: Coi trời vung Ếch ngồi đáy giếng LUYỆN TẬP: Tìm hai câu văn văn mà em cho quan trọng thể nội dung ý nghĩa truyện? Ếch tưởng bầu trời đầu bé _ vung _và oai chúa vị tể nháo Nó nhâng _ nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung bẹp quanh nên bị trâu qua giẫm _ Kể lại truyện Củng cố Ếch ngồi đáy giếng Khi giếng Không gian nhỏ bé Khi ngồi Kiêu ngạo Kết cục Bi thảm Khơng gian Rộng lớn Chủ quan HƯỚNG DẪN HỌC - Học bài; Kể diễn cảm truyện Ếch ngồi đáy giếng - Tìm đọc tryuện ngụ ngôn khác - Tiếp tục soạn truyện ngụ ngơn lại để học sau học tiếp chủ đề: Truyện ngụ ngôn Trân trọng cảm ơn thầy giáo, giáo tồn thể em học sinh ! ... chuyện người Tiết 39: Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngôn Em từ chonhững biết ýnội ? Vậy nghĩavừa rúthiểu, từem dung tìm ba câu chuyện ngụ cho biết truyện ngôn ngụ trên? ngôn truyện ntn? ->Khuyên... Chủ đề: A Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn THẢO LUẬN • Nhiệm vụ 1: Đọc văn truyện ngụ ngơn SGK • Nhiệm vụ 2: Tóm tắt văn • Nhiệm vụ 3: Cho biết nhân vật truyện ai? Qua nhân vật chính, tác giả ngụ. .. cụckể Truyện văn bản? theo thứ mấy? Thứ tự kể truyện? Tiết 39: Chủ đề: A.Đặc điểm chung truyện ngụ ngơn B.Đọc – Tìm hiểu chi tiết I .Truyện Ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch  Tiết 39: Chủ đề:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn ngữ văn lớp 6 chủ đề truyện ngụ ngôn , Bài giảng điện tử môn ngữ văn lớp 6 chủ đề truyện ngụ ngôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn