Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Cô Tô

6 49 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:29

Giáo án Ngữ văn lớp Nguyễn Tuân I Giới thiệu tác giả, tác phẩm Tác giả: - Nguyễn Tuân (1910- 1987) quê Hà Nội - Là nhà văn tiếng sở trường tuỳ bút kí; Văn phong tài hoa độc đáo, ngơn ngữ điêu luyện - Năm 1986 ông nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học nghệ thuật Tác phẩm: Văn “Cô Tô” phần cuối kí “Cơ Tơ” II Đọc- tìm hiểu chung: Đọc - giải thích từ khó: Thể loại: Thể kí Bố cục: đoạn (trình chiếu) H: Theo em đoạn trích chia làm đoạn? Nêu nội dung đoạn Những nội dung văn thể cụ thể nào, chuyển sang phần III HS đọc đoạn GV: Các em vừa tìm hiểu “Văn làm theo thể kí Trong văn miêu tả vị trí quan sát đóng vai trò quan trọng III Tìm hiểu chi tiết: Vẻ đẹp chung đảo - Thời gian: ngày thứ năm - Điạ điểm: đảo - Không gian: trẻo, sáng sủa - Bầu trời: sáng - Cây cối: thêm xanh mượt - Nước biển: lam biếc, đặm đà - Cát: vàng giòn - Cá: thêm nặng mẻ => Lựa chọn hình ảnh tiêu biểu, dùng tính từ màu sắc ánh sáng => Dùng từ độc đáo điêu luyện => Bức tranh thiên nhiên lên sáng tinh khôi buổi sáng đẹp trời sau bão => Tình yêu mến quần đảo Tơ- tình u đất nước * Tiểu kết: Đến với không thưởng thức thơ trữ tình ngào đầy hương sắc mà thưởng thức phong cảnh thiên nhiên tuyệt Giáo án Ngữ văn lớp đẹp năm 1976 Còn năm 2013 điểm du lịch hấp dẫn Xin mời em đến Các thành phần câu A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: - Củng cố kiến thức học bậc tiểu học hai thành phần câu - Nắm vững khái niệm, đặc điểm vai trò vị ngữ, chủ ngữ - hai thành phần câu - Kỹ nhận diện xác phân tích hai thành phàn chủ ngữ vị ngữ câu trần thuật đơn ý thức dùng câu trần thuật đơn nói viết B CHUẨN BỊ: Giáo + Soạn viên: + Đọc sách giáo viên sách soạn + Bảng phụ viết VD Học + Soạn sinh: C CÁC BƯỚC LÊN LP: n định tổ chức Kim tra bi Hãy cho biết thành phầnchính câu hoạcở bậc Tiểu học? cũ: Bài * Giới thiệu Trong câu hai thành phần CN VN, để hiểu rõ thành phần phân biệt chúng với thành phẫn phụ học hơm tìm hiểu * Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt Hoạt động Phân biệt thành phần với thành i Phân biệt thành phần 1: phần phụ với thành phần phụ: - Gv viết VD lên bảng - HS lên bảng xác định Tìm hiểu VD: - Em xác định thành thành phần câu Chẳng bao lâu, //đã trở phần câu văn? thành TN CN VN chàng dế niên cường tráng - Thử lược bỏ thành - HS trả lời (T phần rút nhận xét? Hồi) + Những thành phần bắt * Nhận xét: Giáo án Ngữ văn lớp buộc phải mặt câu để câu cấu tạo hoàn chỉnh diễn đạt ý trọn vẹn? + Những thành phần khơng bắt buộc phải mặt câu? - Vậy hai thành phần - HS rút kết luận câu gì? - HS đọc ghi nhớ GV: Vậy hai thành phần CN VN lược bỏ câu gọi thành phần câu Hoạt động Tìm hiểu thành phần VN 2: - GV treo bảng phụ viết - HS đọc VD VD - HS lên bảng xác định - Gọi HS đọc VD - Xác định thành phần câu? - Khơng thể bỏ Cn VN cấu tạo câu khơng hồn chỉnh, tách khỏi hồn cảnh giao tiếp câu trở nên khó hiểu - thể bỏ TN mà ý nghĩa câu không thay đổi (thành phần phụ) Ghi nhớ: SGK - Tr 92 ii VN: Tìm hiểu VD: SGK - Tr 92+ 93 a Một buổi chiều, // đứng cửa TN CN VN1 hang khi, xem hoàng VN2 xuống (T Hồi) b Chợ Năm Căn// nằm sát bên bờ CN VN1 sông, ồn ào, đông vui, tấp nập VN2 VN3 VN4 (Đ oàn Giỏi) - Từ làm VN chính? Từ - HS trao đổi cặp thuộc từ loại nào? phút c Cây tre// người bạn Giáo án Ngữ văn lớp - Mỗi câu - HS trả lời VN? - VN thường trả lời cho câu hỏi nào? Em đặt câu hỏi để tìm VN VD trên? - HS đọc ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ - GV chốt lại ý Hoạt động Tìm hiểu CN 3: - Cho HS đọc lại câu vừa - HS đọc phân tích phần II - Cho biết mối quan hệ - HS trả lời vật nêu CN với hành động, đặc điểm, trạng thái nêu VN quan hệ gì? - CN trả lời cho câu hỏi nào? thân CN VN nông dân VN ( ) Tre, nứa, trúc, mai, vầu// giúp người trăm nghìn CN VN công việc khác (Thé p Mới) * Nhận xét: a VN: đứng, xem (ĐT) b VN: Nằm (ĐT); ồn ào, đông vui, tấp nập (TT) c VN: (là) người bạn (DT kết hợp với từ là) VN: Giúp (ĐT) - Mỗi câu nhiều VN - VN ĐT, TT, cụm ĐT, cụm TT, DT cụm DT - Trả lời câu hỏi: Làm gì? làm sao? nào? Ghi nhớ: SGK - Tr93 II CN: Tìm hiểu VD: (Các VD mục II) * Nhận xét: - Quan hệ CN VN: Nêu tên vật, tượng, thông báo hành động, trạng thái, đặc điểm vật, tượng - CN thường trả lời cho câu Giáo án Ngữ văn lớp - Phân tích cấu tạo CN VD trên? - HS đọc ghi nhớ - Cho HS đọc ghi nhớ - HS trả lời - GV củng cố lại kiến thức cách cho HS làm tập nhanh (Treo bảng phụ) Hoạt động Luyện tập - GV treo bảng phụ viết - HS đọc sẵn tập - HS lên bảng, em làm câu, lớp làm vào giấy nháp - Gv tổ chức cho HS đặt câu hỏi: Ai? Con gì? gì? - Phân tích cấu tạo CN: + Tơi: đại từ làm CN + Chợ Năm Căn: Cụm DT làm CN + Tre, nứa, trúc, mai, vầu: DT làm CN + Cây tre: Cụm DT làm CN Ghi nhớ: SGk - Tr 93 * Bài tập nhanh: Nhận xét cấu tạo CN câu sau: a Thi đua yêu nước b Đẹp điều muốn - CN: Thi đua động từ - CN: đẹp Là tính từ IV Luyện tập: Bài 1: xác định CN, VN phân tích: a - CN: (đại từ) - VN: trở tành (Cụm ĐT) b - CN: Đôi (Cụm ĐT) - VN: mẫm bóng (TT) c.- CN: Những vút chân, khoeo (Cụm DT) VN: Cứ cứng dần(VN1), nhọn hoắt (VN2) (Cụm TT) d.- CN: (Đại từ) - VN: Co cẳng lên (VN1), đạp phanh phách (VN2) - Giữa tổ thi đặt câu (Cụm ĐT) nhanh theo yêu cầu e - CN: cỏ (Cụm DT) - VN: Gãy rạp (Cụm ĐT) Bài tập 2: Đặt câu theo yêu cầu a VN trả lời câu hỏi: Làm Giáo án Ngữ văn lớp gì? - Bạn Lan viết thư chúc Tết đội đảo Trường - HS xác định CN Sa câu mà tổ khác b Vn trả lời câu hỏi: Như vừa đặt nào? - Bạn Xn ln chan hồ với bạn bè lớp c VN trả lời câu hỏi: Là gì? - Dế Mèn chàng đê sớm lòng tự trọng Bài 3: xác định CN cho câu a Bạn Lan b Bạn Xuân c Dế Mèn - Hướng dẫn học tập: Học bài, thuộc ghi nhớ Hoàn thiện tập Chuẩn bị em thơ năm chữ .. .Giáo án Ngữ văn lớp đẹp Cô Tô năm 19 76 Còn Cơ Tơ năm 2013 điểm du lịch hấp dẫn Xin mời em đến Cơ Tơ Các thành phần câu A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: - Củng... //đã trở phần câu văn? thành TN CN VN chàng dế niên cường tráng - Thử lược bỏ thành - HS trả lời (T phần rút nhận xét? ô Hoài) + Những thành phần bắt * Nhận xét: Giáo án Ngữ văn lớp buộc phải... điểm vai trò vị ngữ, chủ ngữ - hai thành phần câu - Kỹ nhận diện xác phân tích hai thành phàn chủ ngữ vị ngữ câu trần thuật đơn Có ý thức dùng câu trần thuật đơn nói viết B CHUẨN BỊ: Giáo + Soạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Cô Tô, Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Cô Tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn