HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LÂM

128 58 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:27

Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT  - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LÂM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TỐN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học : 2013-2017 NINH BÌNH - 2017 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB i Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT  - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TỐN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học : 2013-2017 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TH.S ĐỖ THỊ THỦY Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB ii Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn NINH BÌNH - 2017 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB iii Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: - BGH trường Đại học Hoa Lư - Phòng đào tạo Trường Đại học Hoa Lư - Khoa Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Hoa Lư Tên em Nguyễn Thị Thúy Hằng sinh viên lớp D6KTB – khoa Kinh tế - Kỹ thuật Đề tài khóa luận tốt nghiệp “ Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Vân Lâm” sản phẩm cá nhân em trình tìm hiểu, nghiên cứu làm khóa luận Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Vân Lâm Em xin khẳng định cam đoan toàn nội dung khóa luận, số liệu kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế vủa cơng ty trách nhiệm hữu hạn Vân Lâm sở tham khảo số tài liệu cá nhân em, hồn tồn khơng chép tài liệu Kết q trình nghiên cứu khóa luận chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Ninh Bình, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB i Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán MỤC LỤC Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB ii Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán DANH MỤC VIẾT TẮT BPBKH BPBTL BHXH BHYT BHTN CCDC CKTM CTGS CP CPBH CPQLDN DN DT DTBH DTT GTGT GVHB HTK KKĐK KKTX PC PKT PXK TK TKĐƯ TNDN TNHH TSCĐ Bảng phân bổ khấu hao Bảng phân bổ tiền lương Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Công cụ dụng cụ Chiết khấu thương mại Chứng từ ghi sổ Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp Doanh thu Doanh thu bán hàng Doanh thu Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Phiếu chi Phiếu kế toán Phiếu xuất kho Tài khoản Tài khoản đối ứng Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB iii Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB iv Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Đề tài bán hàng xác định kết bán hàng quan tâm coi trọng doanh nghiệp thương mại yếu tố định hoạt động kinh doanh, phát triển tồn doanh nghiệp Vì vậy, thực tế có nhiều viết nói bán hàng xác định kết bán hàng, có nhiều tác giả sâu nghiên cứu hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng như: Khóa luận: “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc” (năm 2012) tác giả Nguyễn Thị Hồng Lâm trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tác giả trình bày hệ thống cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Công ty áp dụng nhiều sách nhằm thu hút khách hàng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán khách hàng mua số lượng lớn, chiết khấu toán khách hàng tốn trước hợp đồng từ hu hút khách hàng nhiều thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách cũ, tạo dựng quan hệ với khách Cơng ty có tổ chức máy kế toán gọn nhẹ nhiên nhân viên kế tốn ít, việc kế tốn thường dồn vào cuôi tháng , quý xử lý dễ gây nên tình trạng chậm trễ cơng việc Cơng ty thực tính giá vốn theo phương pháp bình qn gia quyền, phương pháp có hạn chế doanh thu bán hàng khơng phù hợp với chi phí (mua hàng) xảy Khóa luận “Hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hòa Bình” (2011) Trần Thị Liên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Tác giả hệ thống hóa sở lý luận đến thực tiễn, ưu- nhược điểm kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Hòa Bình chủ yếu hoat động lĩnh vực thương mại, với đội ngũ cán lãnh đạo động, khả nắm bắt thông tin nhạy bén, cấu tổ chức khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với nhu cầu kinh doanh Tuy nhiên cơng tác kế tốn hàng tồn kho chưa có quỹ dự phòng, quỹ dự phòng lập làm tăng chi phí giảm thiệt hại xuống mức thấp Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn Khóa luận “ Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Hồng Phú” Đặng Thị Lanh trường đại học Thương Mại năm 2014 nêu lên vấn đề trọng yếu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, nhận xét đề xuất cuả tác giả nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện cho việc mua toán tiền hàng thực cách hợp lý thuận tiện, nâng cao uy tín công ty thị trường Bộ phận quản lý, máy kế tốn khơng ngừng hồn thiện, hệ thống sổ sách kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phù hợp Các chứng từ kế tốn cơng ty tn thủ theo quy định tài hành Bên cạnh cơng ty hạn chế: Cơng ty bán hàng theo hợp đồng với số lượng lớn hàng hóa cho DN tốn theo hình thức trả chậm trả góp nên số lượng tiền chưa thu cơng ty chưa lập dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty có khách hàng mua với số lượng lớn nhiên chưa áp dụng biện pháp khuyến mãi, chiết khấu thương mại, chiết khấu tốn,… Mỗi đề tài có cách nhìn nhận riêng, cách tiếp cận riêng, đưa quan điểm riêng để đóng góp phần nhỏ vào cơng trình nghiên cứu vào phát triển hoạt động bán hàng Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Vân Lâm đặc biệt giai đoạn nay, thị trường cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi cần phải có phương hướng xúc tiến thương mại có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao nhất, tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng đơn vị cần thiết Do đó, đề tài khóa luận cần thiết cấp bách Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty TNHH Vân Lâm, khóa luận đưa số giải pháp giúp hoàn thiện kế toán hán hàng xác định kết bán hàng công ty Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Vân Lâm Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế tốn  Khơng gian nghiên cứu: Cơng ty TNHH Vân Lâm  Thời gian nghiên cứu: Số liệu nghiên cứu thu thập năm gần (2014, 2015, 2016) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu định lượng: thu thập tài liệu, thông tin nội doanh nghiệp, số nguồn liệu bên ngồi (webside…) - Phương pháp phân tích, đánh giá: Trên số liệu thống kê được, tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh…để đưa giải pháp hiệu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận bố cục đề tài gồm ba chương: Chương Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty TNHH Vân Lâm Chương Hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Vân Lâm Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán 3.2.2.1 Về hệ thống TK sử dụng Công ty tiết tài khoản 641, tài khoản 642, để tránh gây nhầm lẫn tạo tiện lợi hạch tốn chi phí, việc lên sổ liên quan  Tài khoản 641: • TK 6411: “Tiền lương khoản trích theo lương” • TK 6413: “Chi phí CCDC” • TK 6414: “Chi phí khấu hao TSCĐ” • TK 6418: “Chi phí khác”  Tài khoản 642: • TK 6421: “Tiền lương khoản trích theo lương” • TK 6423: “Chi phí CCDC” • TK 6424: “Chi phí khấu hao TSCĐ” • TK 6428: “Chi phí khác” Hiện chi phí tiền điện, nước phát sinh kỳ kế tốn ghi nhận vào TK642, điều khơng hợp lý dẫn đến việc phản ánh chi phí phát sinh phận bán hàng phận quản lý doanh nghiệp khơng xác, kế tốn nên đưa đề nghị với ban quản trị lắp công tơ điện cho phận để đảm bảo tính hợp lý cho việc hạch tốn chi phí Hoặc phân bổ tiền điện, nước cho phận theo tỉ lệ định theo mức độ sử dụng phận *Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tình hình kinh doanh thực tế cơng ty hầu hết phải mua hàng kho để chuẩn bị cho hoạt động phân phối, lưu thông Việc không tránh khỏi giảm giá thường xuyên hàng hóa kho Vì cơng ty nên dự tính trích khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho việc tính trước vào giá vốn hàng bán phần giá trị bị giảm xuống thấp so với giá trị ghi sổ kế toán hàng tồn kho Cuối kỳ, kế tốn nhận thấy có chứng chắn giảm giá Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 114 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn thường xuyên cụ thể xảy kỳ, kế toán tiến hành trích lập dự phòng giảm giá HTK Việc lập dự phòng giảm giá HTK nhằm giúp cơng ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy HTK bị giảm giá Đồng thời để phản ánh giá trị thực tế túy hàng tồn kho cơng ty nhằm đưa hình ảnh trung thực tình hình tài sản cơng ty lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn Cơng thức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Mức lập dự Lượng hàng phòng giảm giá = hóa thực tế tồn HTK kho x Giá gốc HTK theo sổ kế tốn Giá trị - thực HTK Trong đó: Gía trị thực HTK (giá trị dự kiến thu hồi) giá ước tính HTK trừ (-) chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ước tính cho việc tiêu thụ HTK Số dự phòng giảm giá HTK phản ánh TK 229 – “Dự phòng tổn thất tài sản” Cách hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho: + Căn vào Bảng tổng hợp mức lập dự phòng giảm giá loại hàng hóa duyệt thẩm định người có thẩm quyền cơng ty, kế tốn ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 229: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Theo quy định Bộ Tài số trích lập cho năm kế hoạch số dư dự phòng năm trước khơng phải trích lập Nếu số lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho năm kế hoạch lớn số dư TK 229 số lớn trích lập bổ sung Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 229: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 115 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn Nếu số trích lập năm kế hoạch nhỏ số dư TK 229, số chênh lệch phải hồn nhập, kế tốn ghi: Nợ TK 229: Số hồn nhập dự phòng Có TK 632: Giá vốn hàng bán 3.2.2.2 Hồn thiện hạch tốn chứng từ ln chuyển chứng từ Để việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh kịp thời, nhanh chóng, giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn vào cuối tháng hình thức bán lẻ cơng ty nên quy định rõ nộp báo cáo bán lẻ theo định kỳ vào ngày tuần Việc lập chứng từ ghi sổ, kế tốn cơng ty nên tiến hành theo định kỳ 15 ngày lần để đảm bảo phán ánh đầy đủ kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Để phản ánh kịp thời nghiệp vụ bán hàng, công việc lưu chuyển chứng từ gốc nên đẩy mạnh Sau phòng kinh doanh lập chứng từ xong cần chuyển cho phòng kế tốn làm thủ tục, vào sổ sách khoản doanh thu chi phí phát sinh Kế tốn chi phí nên u cầu có đầy đủ chứng từ, hóa đơn xác nhận người bán, việc ghi chép vào sổ sách kế tốn có chấp nhận hợp lý 3.2.2.3 Hoàn thiện phương pháp hạch tốn: • Về chi phí thu mua Trong kỳ mua hàng hóa tồn chi phí mua hàng kế tốn phản ánh TK 641 mà khơng phản ánh TK 1562 Việc hạch tốn khơng xác, Doanh nghiệp tiết TK 156 thành hai TK cấp hai TK 1561 “giá mua hàng hóa” TK 1562 “chi phí mua hàng” để tập hợp chi phí mua hàng vào TK 1562 Hàng tháng, tiến hành phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho hàng hóa tiêu thụ kỳ ⇒Hạch tốn: Nợ TK 632-Chi tiết hàng hóa Có TK 1562: Chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất bán Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 116 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn Phân bổ chi phí thu mua Tiêu thức phân bổ Phí thu mua phân bổ cho hàng bán = Chi phí mua Chi phí thu mua + hàng phát hàng đầu kỳ sinh Giá mua hàng nhập kỳ + x Giá mua hàng tồn đầu kỳ Giá mua hàng xuất bán kỳ Ví dụ: Kế tốn tập hợp chi phí thu mua kỳ, cuối tháng tiến hành phân bổ chi phí thu mua cho Cotto C1331 bán tháng 03/2017 công ty TNHH Vân Lâm sau: Với giá trị hàng hóa tồn đầu kỳ: 305.151.200đ Giá trị hàng nhập kỳ: 752.800.000đ Chi phí thu mua phát sinh kỳ: 2.200.000đ Phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho Cotto C1331: 2.200.000 752.800.000 + 305.151.200 x 191.586.00 = 398.401đ Sau phân bổ xong chi phí thu mua cho hàng bán tháng 03, kế tốn tiến hành kết chuyển để tính giá vốn cho Cotto C1331 bán tháng sau: Nợ TK 632: 398.401đ Có TK 1562: 398.401đ Tương tự với hàng hóa khác ta có bảng sau: Bảng 3.1: Bảng phân bổ chi phí thu mua hàng hóa Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 117 Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế tốn BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ THU MUA HÀNG HĨA Tháng 03/2017 Đơn vị: Đồng STT Tên hàng hóa Chi phí thu mua 01 Bệt Cotto C1331 398.401 02 Bệt Cotto C13961 378.206 03 Bình nóng lạnh Rosy 22l 478.973 04 Bộ chậu rửa mặt 120.328 …… …………………… ……………… • Về chiết khấu toán Như nêu trên, cơng ty TNHH Vân Lâm chưa có sách chiết khấu cho khách hàng toán sớm theo quy định Bộ Tài chính, chiết khấu tốn tiền thưởng cho khách hàng tính tổng tiền hàng mà họ toán trước thời hạn quy định Thực chất, số tiền chiết khấu toán chi phí cho việc cơng ty sớm thu hồi vốn bị khách hàng trả chậm chiếm dụng Biện pháp nhằm khuyến khích khách hàng tốn, thúc đẩy vòng quay vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Vì vậy, cơng ty nên thực chiết khấu tốn cho khách hàng tốn sớm Cơng ty vào thời gian tốn hình thức toán mà đưa tỉ lệ chiết khấu phù hợp Tỷ lệ không nên thấp để khuyến khích, thu hút khách hàng khơng nên q cao để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho công ty Khi chấp nhận chiết khấu toán cho khách hàng, kế toán ghi: Nợ TK 635: tổng số chiết khấu tốn Có TK 111,112: Trả tiền CK cho khách hàng 3.2.2.4 Hồn thiện sổ sách kế tốn Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 118 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn Trong q trình hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động kinh tế diễn đa dạng, phong phú phản ánh cách đầy đủ, kịp thời, trung thực xác vào chứng từ kế tốn Tuy nhiên thông tin phản ánh chứng từ thơng tin riêng biệt đơn vị, thông tin chứng từ phải phân loại phản ánh có hệ thống theo tài khoản kế toán sổ kế toán phù hợp nhằm cung cấp thơng tin có hệ thống phục vụ cho cơng tác quản lý cơng ty Kế tốn cơng ty nên mở thêm sổ theo dõi hóa đơn, hàng ngày ghi hóa đơn bán hàng phát sinh vào sổ theo dõi hóa đơn Mẫu sổ sau: Biểu 3.2: Mẫu sổ theo dõi hóa đơn CƠNG TY TNHH VÂN LÂM Địa chỉ: phường Nam Sơn – thành phố Tam Điệp – Ninh Bình SỔ THEO DÕI HĨA ĐƠN Tháng 03 năm 2017 ĐVT: đồng Hóa đơn Diễn giải Số ngày 0001311 2/3 Bán hàng cho công ty Tiến Minh 0001313 4/3 Bán hàng cho đại lý Thống Thắm 0001314 4/3 Bán hàng cho DNTN Hoàng Anh … … … Cộng Thuế suất 10% Giá bán chưa VAT 46.900.000 Thuế GTGT 4.690.000 10% 18.000.000 1.800.000 10% 79.050.000 7.905.000 … X … 1.575.985.00 … 157.598.50 Người lập (ký, họ tên) Ghi … Kế toán trưởng (ký, họ tên) Với hàng hóa bán lẻ, khách hàng khơng lấy hóa đơn, hàng ngày kế tốn bán hàng cơng ty nên lập bảng kê bán lẻ hàng hóa sau: Biểu 3.3 Bảng kê bán lẻ hàng hóa Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 119 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn CƠNG TY TNHH VÂN LÂM Địa chỉ: phường Nam Sơn – thành phố Tam Điệp – Ninh Bình BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA Ngày 03 tháng 03 năm 2017 STT Tên hàng hóa ĐVT SL Doanh Thuế Thuế Tổng suất 10% GTGT cộng 225.000 2.475.000 Bệt Cotto Chiếc thu 2.250.000 C1331 Bệt Cotto Chiếc 1.950.000 10% 195.000 2.145.000 C13961 Bình nóng Bình 3.300.000 10% 330.000 3.630.000 lạnh Rosy 22l Cộng x X 7.500.000 X 750.000 8.250.000 Ghi Tổng số tiền: 8.250.000 Bằng chữ: tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng Người bán (ký, họ tên) 3.2.2.5 Một số giải pháp khác * Hoàn thiện tổ chức máy kế tốn: Cơng ty có cấu tổ chức tương đối gọn nhẹ số lượng nhân viên kế tốn nên nhân viên nhiều phải đảm nhiệm chức nhiều công việc, làm cho tính độc lập bị hạn chế, ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn cơng ty Vì vậy, cần phân tách rõ trách nhiệm nhân viên kế tốn khơng làm ảnh hưởng đến cơng việc nhân viên kế tốn khác Kế tốn trưởng phải quy định rõ thời gian hồn thành cơng việc trách nhiệm kế tốn viên Công ty không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh, theo khối lượng cơng việc kế tốn ngày nhiều công ty cần tăng thêm số lượng nhân viên kế toán, phân nhiệm vụ phần hàng cho kế tốn, tạo tính độc lập, hiệu cơng việc Tuy chi phí tiền lương tăng thêm bù lại máy kế toán hoạt động hiệu tính tốn xác khoản chi Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 120 Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế tốn phí đưa phương án kinh doanh hiệu quả, bù đắp khoản chi phí tiền lương thêm nhân viên nâng cao lợi nhuận Bên cạnh đó, đòi hỏi ngày cao thị trường với cạnh tranh gay gắt doanh nghiêp, đòi hỏi cơng ty phải thường xun trau dồi nâng cao trình độ nhân viên việc tạo điều kiện cho cán học tập, cử cán tham gia hội thảo… đặc biệt nhân viên phòng kế tốn Trình độ kế tốn cao hiệu việc xử lý số liệu hiệu quả, phục vụ tốt cho trình kinh doanh công ty Thực tế nay, Nhà nước ban hành nhiều sách để cải thiện tình hình kinh doanh công ty nên chế độ kế tốn thường xun đổi ngày hồn thiện hơn, công ty phải kịp thời nắm bắt thông tin để áp dụng chuẩn mực, chế độ kế toán cách phù hợp với quy chế mà đảm bảo yêu cầu quản lý công ty Đồng thời, công ty cần xây dựng chế phù hợp, gắn trách nhiệm lợi ích nhân viên phòng kế tốn tồn cơng ty để khuyến khích cán cơng nhân viên hoạt động tích cực, hiệu cao cơng việc * Xác định kết kinh doanh chi tiết theo sản phẩm Công ty TNHH Vân Lâm kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, mặt hàng lại mang nhiều mức lợi nhuận khác Do đó, cơng ty cần phải trọng nâng cao doanh thu mặt hàng mang lại múc lãi cao biện pháp tăng lợi nhuận cho cơng ty Từ giúp cho ban lãnh đạo công ty định cho việc trọng kinh doanh mặt hàng đem lại lợi nhuận tối đa cho cơng ty, kế tốn nên xác định kết kinh doanh cho mặt hàng Để làm việc đó, kế tốn cần phân bổ chi phí cách hợp lý Kế tốn phân bổ chi phí kinh doanh kỳ theo tiêu thức doanh thu sau: Chi phí KD phân bỏ cho mặt hàng A Tổng CPKD phát sinh kỳ = Tổng doanh thu kỳ Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB Doanh thu mặt x hàng A 121 Khóa luận tốt nghiệp Kết KD mặt hàng A Chuyên ngành kế toán = DTT mặt hàng A - Giá vốn mặt hàng A - CPKD phân bổ cho mặt hàng A Với số liệu thực trạng Chương 2, vận dụng vào e xin đưa kết kinh doanh cho mặt hàng sau: Xác định kết kinh doanh cho mặt hàng Bệt Cotto C1331 tháng 3/2017 Biết: Tổng doanh thu tháng 3/2017 1.575.985.000đ Tổng CPKD phát sinh tháng 3/2017 183.061.550đ (Trong đó, CPBH: 61.101.400đ, CPQLDN: 121.960.150đ) Doanh thu hàng Cotto C1331: 249.750.000đ Tổng giá vốn hàng bán Cotto C1331: 191.586.000đ Kế toán xác định kết kinh doanh cho Cotto C1331 sau: CPKD phân bổ cho Cotto = C1331 Kết KD Cotto C1331 = 183.061.550 1.575.985.000 x 249.750.000 = 29.010.189đ 249.750.000 - 191.586.000 – 29.010.189 = 29.153.811đ Biểu 3.4 Báo cáo kết bán hàng cho mặt hàng Cotto C1331 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 122 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn Đơn vị: Công ty TNHH Vân Lâm Địa chỉ: phường Nam Sơn – thành phố Tam Điệp BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁN HÀNG Bệt Cotto C1331 Tháng năm 2017 Đơn vị tính: Đồng STT Chỉ tiêu Số tiền Doanh thu 249.750.000 Giá vốn hàng bán 191.586.000 Lợi nhuận gộp 657.528.550 Chi phí kinh doanh phân bổ 29.010.189 Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng 29.153.811 Ngày 31 tháng năm 2017 Người lập báo cáo Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Tươi Nguyễn Thu Hồng * Về việc kiểm kê hàng tồn kho Công ty nên tăng cường triển khai thường xuyên công tác quản lý kiểm tra hàng hóa nhập – xuất kho Định kỳ phòng kế tốn nên kết hợp với thủ kho tiến hành kiểm tra lượng hàng hóa tồn kho để đối chiếu, so sánh tiêu số lượng hàng hóa sổ chi tiết thẻ kho có trùng khớp hay khơng Kế toán sử dụng biên kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 123 Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế tốn Trong q trình mua hàng, cơng ty nên cử nhân viên kỹ thuật với thủ kho đảm nhiệm công tác kiểm tra phẩm chất quy cách hàng hóa mua trước sau nhập kho để đảm bảo theo hợp đồng ký kết * Về việc áp dụng phần mềm kế toán Trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật giới diễn mạnh mẽ, việc ứng dụng tin học tổ chức kế toán đảm bảo tính xác, kịp thời, chất lượng thơng tin kế tốn thích hợp với việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty chế thị trường Thực tế kế tốn cơng ty chủ yếu tiến hành hạch toán Excel mà chưa sử dụng phần mềm kế toán Việc sử dụng phần mềm kế toán tạo điều kiện để kế toán viên giảm bớt khối lượng ghi chép tính tốn, đồng thời giúp cho việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn nhanh chóng, kịp thời Vì vậy, cơng ty nên chọn phần mềm kế tốn phù hợp với hình thức quản lý cơng ty, điều giúp cho cơng ty vừa tiết kiệm thời gian giảm khối lượng công việc cho nhân viên phòng kế tốn Ví dụ phần mềm FAST, MISA, EMASS… 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với doanh nghiệp Để công ty hoạt động cách thuận lợi, nhịp nhàng không phụ thuộc vào Ban giám đốc hay phận công ty , mà đòi hỏi cố gắng phối hợp tích cực phòng ban cơng ty Cơng ty cần tập trung vào công tác nghiên cứu thị trường để tìm thị trường mục tiêu Cơng ty cần thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh để có phương án tối ưu cho hợp đồng đơn đặt hàng Để tăng cường lượng hàng hóa tiêu thụ, cơng ty nên tham gia vào hội trợ triển lãm đưa cá chương trình khuyến mãi, quảng cáo phương tiện tờ rơi, báo, internet, truyền hình…để quảng bá, giới thiệu sản phẩm công ty tới khách hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 124 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn Để đảm bảo hiệu công tác bán hàng, công ty nên giao nhiệm vụ cho nhân viên phòng kinh doanh chủ động tiếp cận khách hàng, tư vấn cho khách hàng trước sau hợp đồng Tìm hiểu kỹ khách hàng trước định ký hợp đồng để hạn chế mức tối đa rủi ro xảy Xây dựng sách giá phù hợp với tình hình thực tế cơng ty tinh hình cạnh tranh thị trường Thực chiết chấu thương mại quy định, Quy định thời gian gia hạn nợ cho khách hàng Đảm bảo hầu hết hợp đồng toán thời gian ngắn Để áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn, kế tốn viên cần phải tham gia lớp đào tạo kỹ sử dụng phần mềm kế tốn để áp dụng thành thạo phát huy tối đa hiệu việc áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn cơng ty Đồng thời cơng ty cần đầu tư thêm máy vi tính phần mềm kế tốn để cơng tác kế tốn diễn nhanh gọn, xác, kịp thời Ngồi ra, theo ý kiến thân e, e kính đề nghị quý công ty nên bớt sổ chi tiết giá vốn hàng bán, tiện cho việ luân chuyển chứng từ sổ kế toán bớt gồ ghề phức tạp Để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phải cần đến vai trò đặc biệt đội ngũ cán nhân viên phòng kế tốn cơng ty Bản thân cán nhân viên phòng kế tốn cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ thân, để hồn thành cách xuất sắc nhiệm vụ giao Không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để góp phần hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng tác kế tốn cơng ty, góp phần tích cực vào phát triển công ty TNHH Vân Lâm 3.3.2 Đối với nhà nước Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 125 Khóa luận tốt nghiệp Chun ngành kế tốn Nền kinh tế ngày thay đổi, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày phát triển, điều kiện khơng doanh nghiệp phải tự hồn thiện mà phụ thuộc vào nhiều sách, chế độ nhà nước hệ thống kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Bộ Tài Chính ban hành Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào thị trường cách thuận lợi nhất, Nhà nước quan có thẩm quyền nên mở rộng hành lang pháp lý, ban hành sách thuế, đầu tư…một cách phù hợp để doanh nghiệp thương mại mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận góp phần thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển hơn, đồng thời đảm bảo cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp với Các quan có thẩm quyền địa phương cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động phát triển việc đề sách quản lý thị trường cụ thể cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi công cạnh tranh tránh vi phạm pháp luật Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 126 Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường tự cạnh tranh, muốn tối đa hóa lợi nhuận phải quản lý chặt chẽ vật tư, hàng hóa, chi phí, quản lý chặt chẽ q trình tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty Khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường tự cạnh tranh gặp không khó khăn cơng ty khơng ngừng đạt thành tựu chỗ đứng vững thị trường tiêu thụ nói chung thị trường vật tư nơng nghiệp nói riêng Đó nhờ quản lý chặt chẽ máy lãnh đạo cố gắng nỗ lực toàn thể cán nhân viên cơng ty, mà phòng kế tốn phận thiếu Cho đến nay, công tác kế tốn cơng ty tương đối hồn thiện quy mơ tổ chức trình độ chun mơn nghiệp vụ, nhiên số tồn cần xem xét giải nhằm tổ chức hợp lý thích ứng với nhu cầu quản lý chế Sau sâu tìm hiểu cơng tác tổ chức quản lý cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Vân Lâm, kết hợp với việc nghiên cứu lý thuyết học nhà trường, với giúp đỡ phòng kế tốn cơng ty TNHH Vân Lâm hướng dẫn tận tình Th.S Đỗ Thị Thủy, em hồn thiện đề tài: “Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Vân Lâm” Dưới góc độ nhìn nhận sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, mà kiến thức lý luận kiến thức thực tế có khoảng cách nên khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Ninh Bình, ngày tháng năm 2017 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 127 Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán TÀI LIỆU THAM KHẢO Các trang web GS.TS Đặng Thị Loan (2009), Giaso trình kinh tế tài doanh nghiệp., NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa luận “ Hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Hồng Phú” Đặng Thị Lanh trường đại học Thương Mại năm 2014 Khóa luận “Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hòa Bình” (2011) Trần Thị Liên trường ĐH Cơng nghiệp Hà Nội Khóa luận: “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc” (năm 2012) tác giả Nguyễn Thị Hồng Lâm trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Phụ lục hệ thống tài khoản kế tốn Báo cáo tài ban hành kèm theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ trưởng Bộ tài Sổ sách, tài liệu kế toán, Báo cáo tà cơng ty TNHH Vân Lâm Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Trưởng Bộ tài ban hành ngày 22/12/2014: Thơng tư hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB 128 ... tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB i Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán MỤC LỤC Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB ii Khóa luận... học : 201 3-2 017 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TH.S ĐỖ THỊ THỦY Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB ii Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế tốn NINH BÌNH - 2017 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB... định DANH MỤC BẢNG BIỂU Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB iii Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành kế toán DANH MỤC SƠ ĐỒ Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Lớp D6KTB iv Khóa luận tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LÂM, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn