THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

115 144 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:27

TRờng đại học hoa l KHOA TIU HC MM NON - - BÙI THÙY LINH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ – TUỔI LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: 2013- 2017 NINH BèNH, 2017 Trờng đại học hoa l KHOA TIU HỌC – MẦM NON - - BÙI THÙY LINH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ – TUỔI LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: 2013- 2017 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TH.S PHẠM THỊ THANH VÂN NINH BÌNH, 2017 LỜI CẢM ƠN 2 Trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn Th.s Phạm Thị Thanh Vân tận tình dìu dắt, giúp đỡ bảo tơi khơng mặt kiến thức mà phương pháp nghiên cứu khoa học suốt q trình tơi nghiên cứu triển khai đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy, cô giáo trường Đại Học Hoa Lư, đặc biệt thầy, cô giáo khoa Tiểu học – Mầm non nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức bổ ích, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu cô giáo trường mầm non Yên Quang, huyện Nho Quan trường mầm non Gia Hòa, huyện Gia Viễn tồn thể cháu trường Mầm non Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện giúp đỡ tận tình trình tơi tiến hành nghiên cứu trường Mầm non để hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô giáo hội đồng ưu điểm hạn chế khóa luận Do lần đầu nghiên cứu thời gian hạn hẹp nên khơng tránh khỏi thiếu sót mà thân chưa thấy Vì tơi mong nhận góp ý, bảo tận tình q thầy bạn để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin trân trọngcảm ơn! Ninh Bình, tháng 05 năm 2017 Người thực Bùi Thùy Linh DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT MTXQ: Môi trường xung quanh LQVMTXQ: Làm quen với môi trường xung quanh 3 TPVH: Tác phẩm văn học GV: Giáo viên HTTN: Hiện tượng tự nhiên KPKH: Khám phá khoa học MG: Mẫu giáo ĐV: Động vật CÁC KÍ TỰ TRONG ĐỀ TÀI ∑ X : : Điểm tổng Điểm trung bình cộng MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang 4 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu hàng đầu giáo dục mầm non phát triển toàn diện cho trẻ thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mĩ tình cảm kĩ xã hội Ở trường mầm non trẻ học nhiều môn học để thực tốt mục tiêu giáo dục mơn học khơng đứng độc lập mà thường đan xen tích hợp với để mang lại hiệu giáo dục cao Việc sử dụng TPVH cho trẻ LQVMTXQ cần thiết vừa đảm bảo việc thực mục tiêu giáo dục, vừa đảm bảo tính tích hợp tổ chức hoạt động cho trẻ Các TPVH làm cho kiến thức khoa học MTXQ trở nên nhẹ nhàng dễ dàng tiếp nhận trẻ Đồng thời hoạt động LQVMTXQ giúp trẻ hiểu sâu sắc nội dung TPVH cảm nhận hay, đẹp vật, tượng có TPVH cách sinh động Nước HTTN vật, tượng gần gũi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày trẻ việc cho trẻ làm quen với nước HTTN cần thiết quan trọng Việc giúp trẻ nhận biết xác HTTN bão, lũ lụt, hạn hán khó, nhiên sử dụng TPVH hoạt động cho trẻ LQVMTXQ biểu tượng nước HTTN nhân hóa để trở nên gần gũi hơn, cung cấp cho trẻ đầy đủ kiến thức, kĩ thái độ nước HTTN Trên thực tiễn phần lớn giáo viên ý tới việc sử dụng tác phẩm văn học tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh chủ đề nói chung chủ đề “Nước tượng tự nhiên” nói riêng Tuy nhiên việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh chưa mang lại hiệu cao, giáo viên chưa biết cách khai thác thơng tin nước HTTN có TPVH thường rơi vào hai tình huống: Một khai thác thơng tin có TPVH q sơ sài, hai họ tập trung nhiều vào việc khai thơng tin có TPVH mà chưa 5 biết cách chắt lọc thông tin quan trọng, cần thiết Cả hai cách khai thác thông tin chưa triệt để làm hội cho trẻ khám phá tìm hiểu nước tượng tự nhiên thơng qua tác phẩm văn học Chính lý mà tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Thực trạng sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh” nhằm đánh giá thực trạng sử dụng TPVH cho trẻ 5-6 tuổi LQVMTXQ chủ đề nước HTTN, qua đưa số biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu hoạt động cho trẻ LQVMTXQ thơng qua TPVH Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng tác phẩm văn học hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh, bước đầu đề xuất số biện pháp sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh nhằm nâng cao hiệu nhận thức, kĩ thái độ cho trẻ 5-6 tuổi môi trường xung quanh thông qua TPVH Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh Giả thuyết khoa học Nếu đánh giá thực trạng sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh sở đề xuất biện pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh 5.Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống vấn đề lý luận có liên quan đến việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh 6 - Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh Bước đầu đề xuất số biện pháp sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh trường mầm non Gia Hòa - Huyện Gia Viễn Do thời gian có hạn nên nghiên cứu hoạt động sủa dụng TPVH cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh tác phẩm thơ, truyện dành cho trẻ 5-6 tuổi chủ đề “Nước tượng tự nhiên” - Nghiên cứu 50 trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Gia Hòa – Huyện Gia Viễn - Ngiên cứu 20 giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 5-6 tuổi trường Mầm non Yên Quang, huyện Nho Quan trường mầm non Gia Hòa, huyện Gia Viễn - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng năm 2017 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận - Thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài - Đọc, phân tích tổng hợp vấn đề có liên quan làm sở lý luận cho đề tài nghiên cứu 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp điều tra Sự dụng phiếu điều tra (Anket) giáo viên nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ, việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh 7.2.2 Phương pháp quan sát - Quan sát giáo viên sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh - Quan sát biểu hiện, mức độ nhận thức nước tượng tự nhiên trẻ 5-6 tuổi hoạt động làm quen với môi trường xung quanh 7.2.3 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm 7 Nghiên cứu kế hoạch, giáo án giáo viên cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh 7.2.4.Phương pháp đàm thoại - Trao đổi với giáo viên mầm non vấn đề liên quan đến việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh - Đàm thoại với trẻ để đánh giá khả khai thác thông tin nước tượng tự nhiên có tác phẩm văn học 7.2.5 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Tổng kết kinh nghiệm giáo viên mầm non sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh 7.3 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng cơng thức tốn thống kê để xử lý số liệu điều tra 8.Cấu trúc đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh Chương 2: Thực trạng việc sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh 8 NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 1.1 Cơ sở lý luận hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với môi trường xung quanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm môi trường xung quanh Môi trường xung quanh phân chia thành môi trường tự nhiên môi trường xã hội: * Mơi trường tự nhiên bao gồm tồn sinh vật, tượng giới vô sinh (Không khí, nước, ánh sáng, đất, sỏi, đá) giới hữu sinh (động vật, thực vật, người) Môi trường thiên nhiên nguồn cung cấp yếu tố cần thiết cho sống trẻ nói riêng simh vật nói chung, nguồn cung cấp thơng tin, kiến thức phong phú, nguồn nguyên liệu cho tư mục đích khám phá trẻ Thiên nhiên nguồn cảm hứng vơ tận kích thích tính sáng tạo phát triển óc thẩm mĩ cho trẻ * Mơi trường xã hội bao gồm mơi trường trị, môi trường sản xuất cải vật chất cho xã hội, môi trýờng sinh hoạt xã hội mơi trường văn hóa Mơi trường xã hội có tầm quan trọng đặc biệt hình thành phát triển nhân cách Đối với trẻ em lứa tuổi mầm non, môi trường xã hội xung quanh trẻ bao gồm đồ vật, kiện xã hội cụ thể, mối quan hệ qua lại người với người đặc trưng cho gia đình phát triển xã hội lồi người Như vậy, Mơi trường xung quanh bao gồm tất yếu tố tự nhiên xã hội bao quanh trẻ em, có quan hệ mật thiết với ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tồn phát triển trẻ em [10;14] 9 1.1.1.2 Khái niệm hoạt động làm quen với môi trường xung quanh Hoạt động mối quan hệ tác động qua lại người với giới (khách thể) để tạo sản phẩm phía giới phía người (chủ thể) nhằm mục đích định đời sống xã hội [22] Làm quen với môi trường xung quanh trình phát triển trẻ em nhân cách thích ứng đến lĩnh hội cải tạo môi trường Như vậy, Hoạt động làm quen với môi trường xung quanh hoạt động gắn bó giáo viên trẻ nhằm tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh để chúng thích ứng với mơi trường, nhận thức mơi trường, tích cực tham gia cải tạo mơi trường thỏa mãn nhu cầu phát triển thân trẻ [16; 9] 1.1.2 Đặc điểm phát triển nhận thức trẻ 5-6 tuổi môi trường xung quanh 1.1.2.1 Trẻ có nhu cầu cao việc nhận thức giới xung quanh Nhu cầu nhận thức nhu cầu bản, vốn có người, phát triển mạnh lứa tuổi mầm non - Biểu muốn có ấn tượng vật tượng nỗ lực nhận thức trẻ Nó giúp trẻ làm quen với đặc điểm, tính chất vật tượng, tạo nên mối quan hệ chúng Trẻ đặc biệt thích tiếp xúc, chơi, giao tiếp khám phá thiên nhiên, giới người lớn, bạn bè, thân, đồ dùng đồ chơi, vật tượng…Thông qua tiếp xúc, trẻ thu thập kiến thức mới, mở rộng tầm nhìn để xác hố kinh nghiệm cá nhân - Nhu cầu có ấn tượng tạo tính ham hiểu biết, thể rõ câu hỏi trẻ Nội dung câu hỏi đa dạng, thể lĩnh vực; tự nhiên, xã hội Tính chất câu hỏi tuỳ thuộc độ tuổi Và với trẻ 5-6 tuổi thường hỏi nguồn gốc, đặc điểm (từ đâu, lại thế? ) Bên cạnh đó, trẻ thích tháo lắp đồ chơi, dùng thử đồ dùng sinh hoạt người lớn, lao động tự phục vụ, thích giúp đỡ làm vui lòng người lớn… 10 10 - Trẻ biết thu thập thông tin nước tượng tự nhiên có tác phẩm văn học - Trẻ biết liên hệ kiến thức nước tượng tự nhiên có tác phẩm văn học đến MTXQ - Trẻ biết khái quát kiến thức nước tượng tự nhiên liên hệ đến thực tiễn Chuẩn bị: - Slide minh họa câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” - Slide vòng tuần hồn nước - Hình ảnh minh họa giai đoạn vòng tuần hồn nước Cách tiến hành: OT Bước 1: Kể cho trẻ nghe câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” cho trẻ xem Slide minh họa câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” OU Bước 2: Cơ đàm thoại trẻ nội dung câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” Đánh giá: OV - Trẻ biết thu thập thông tin nước tượng tự nhiên có tác phẩm văn học: điểm OW - Trẻ biết liên hệ kiến thức nước tượng tự nhiên có tác phẩm văn học đến môi trường xung quanh: điểm OX - Trẻ biết khái quát kiến thức nước tượng tự nhiên liên hệ với thực tiễn: điểm OY Kiến thức: OZ 1, Câu chuyện có tên gì? Tí Xíu truyện ai? PA (Giọt nước Tí Xíu, giọt nước ) PB 2, Tí Xíu đến từ đâu? PC (Từ biển cả) PD 3, Ai người rủ Tí Xíu vào đất liền? Người làm để Tí Xíu bay lên được? PE 101 (Ơng Mặt Trời, Ơng cho Tí Xíu biến thành nước) 101 PF 4, Sau biến thành nước Tí Xíu làm gì? Tí Xíu bạn đến đâu? PG (Tí Xíu nhập vào bạn nước, họ bay là mặt nước tạo thành đám mây mỏng, rời mặt biển tiến vào đất liền) PH 5, Ai người đưa Tí Xíu bạn vào đất liền? PI (Gió) PJ 6, Xế chiều khơng khí thay đổi nào? Gió lúc có đặc điểm gì? PK (Khơng oi bức, gió lạnh thổi đến) PL 7, Điều xảy với Tí Xíu bạn? PM (Tí Xíu bạn cảm thấy rét, họ xích lại gần thành khối đơng lạnh tồn bé nước nhỏ li ti) PN 8, Sau Tí Xíu cảm thấy nào? PO (Tí Xíu cảm thấy nặng trĩu, bay cao nữa) PP 9, Cuối Tí Xíu bạn biến thành gì? PQ ( Biến thành giọt nước vắt thi ào xuống mặt đất) PR * Cho trẻ xem slide vòng tuần hồn nước PS 10, Lúc đầu Tí Xíu biển giúp đỡ Mặt Trời Tí Xíu biến thành nước bay lên Đây q trình gì? PT (Bốc tạo thành nước) PU 11, Sau hợp thành nước Tí Xíu bạn hợp thành đám mây mỏng, tượng nhỉ? PV (Ngưng tụ tạo thành đám mây) PW 12, Khi Tí Xíu cảm thấy nặng trĩu, Tí Xíu bạn tạo thành giọt nước vắt thi ào tn xuống mặt đất Đây trình ? PX (Các hạt nước rơi xuống tạo thành mưa) PY 13, Mưa rơi xuống mặt đất đọng lại nơi ? PZ 102 (ao, hồ, sông, suối, ) 102 QA 14, Vậy vòng tuần hồn Nước gồm giai đoạn ? QB (Nước ao, hồ, , Hơi nước, Mây, Mưa rơi xuống đọng lại ao, QC Bài tập 2: Kỹ trẻ có tìm hiểu nước hồ) tượng tự nhiên thơng qua câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” sử dụng hoạt động LQVMTXQ QD Mục đích: QE - Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc diễn đạt nước tượng tự nhiên QF - Trẻ có khả bảo vệ tiết kiệm nguồn nước, phòng tránh tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên QG Chuẩn bị: QH - Hệ thống câu hỏi kỹ trẻ có tìm hiểu nước tượng tự nhiên thông qua câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” QI QJ Cách tiến hành: - Bước 1: Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” QK - Bước 2: Cơ trẻ đàm thoại hệ thống câu hỏi kỹ trẻ có tìm hiểu nước tượng tự nhiên thông qua câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” QL - Bước 3: Cơ mời trẻ uống cốc nước QM Đánh giá: QN 4.1 Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạch diễn đạt nước tượng tự nhiên QO - Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc diễn đạt nước tượng tự nhiên Trẻ nói ngữ pháp, đảm bảo trật tự logic, diễn đạt lưu loát : điể QP - Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc diễn đạt nước tượng tự nhiên Trẻ nói ngữ pháp, đảm bảo trật tự logic, diễn đạt lưu lốt có động viên, giúp đỡ cô : điểm QQ - Trẻ chưa sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để diễn đạt nước tượng tự nhiên Trẻ chưa nói ngữ pháp, chưa đảm bảo trật tự logic chưa diễn đạt lưu loát : điểm 103 103 QR 4.2 Trẻ có khả bảo vệ tiết kiệm nguồn nước, phòng tránh tác động khơng có lợi từ Nước tượng tự nhiên QS - Trẻ có kỹ sử dụng tiết kiệm bảo vệ nguồn nước (sử dụng nước mục đích, tiết kiệm nơi có nguồn nước, khơng xả rác bừa bãi xuống nước, …) Trẻ có khả phòng tránh số tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên (biết đội mũ, che ô trời nắng, mặc áo mưa trời mưa, …): điểm QT - Trẻ có kỹ sử dụng tiết kiệm bảo vệ nguồn nước (sử dụng nước mục đích, tiết kiệm nơi có nguồn nước, khơng xả rác bừa bãi xuống nước,…) Trẻ có khả phòng tránh số tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên (biết đội mũ, che ô trời nắng, mặc áo mưa trời mưa,…) có gợi ý giúp đỡ : điểm QU - Trẻ chưa có kỹ sử dụng tiết kiệm bảo vệ nguồn nước (sử dụng nước mục đích, tiết kiệm nơi có nguồn nước, không xả rác bừa bãi xuống nước,…) Trẻ chưa có khả phòng tránh số tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên (đội mũ, che ô trời nắng, mặc áo mưa trời mưa, …) : điểm QV * Hệ thống câu hỏi: QW Mưa cung cấp nước mặn, nước hay nước lợ cho chúng ta? QX (Mưa cung cấp cho nước ngọt) QY Con thường sử dụng nước vào cơng việc gì? QZ (Con thường sử dụng nước để đánh răng, rửa mặt, để uống,…) RA Khi gặp mưa làm gì? RB (Khi gặp mưa mặc áo mưa, đội mũ, che ô, ) RC Con làm để góp phần có nguồn nước mưa sạch? RD (Để có nguồn nước mưa không xả rác bừa bãi môi trường, trồng nhiều xanh, ) RE Người dân nông thôn, miền núi, hải đảo họ làm để tích trữ nước mưa? 104 104 RF ( Để tích trữ nước mưa họ xây bể chứa nước chứa vào thùng RG Bài tập 3: Thái độ trẻ Nước HTTN thông qua lớn) câu chuyện "Giọt nước Tí Xíu" RH Mục đích: RI - Trẻ chọn TPVH có nội dung KPKH Nước tượng tự nhiên RJ - Trẻ thích, ham muốn KPKH Nước tượng tự nhiên thơng qua TPVH RK - Trẻ có ý thức tự giác quan tâm đến Nước tượng tự nhiên, biết bảo vệ nguồn nước biết ứng phó với tượng thời tiết RL Chuẩn bị: RM - truyện tranh chủ đề Nước tượng tự nhiên : Câu chuyện bảy sắc cầu vồng, Cô mây, Câu chuyện giọt nước, Giọt sương, Sự tích mùa xuân, Mưa, Giọt nước Tí Xíu, Gió RN - Các câu chuyện thơ ngắn chủ đề : ĐV(Câu chuyện cá chép con, Thỏ trắng biết lỗi,…), Bản thân (chiếc bóng, tay ngoan), Nghề nghiệp (Giấc mơ Tý, làm bác sĩ) RO 3.Cách tiến hành : RP Bước 1: Cho trẻ quan sát truyện tranh cho trẻ chọn truyện tranh mà trẻ yêu thích RQ Bước 2:Kể cho trẻ nghe câu chuyện “ Giọt nước Tí Xíu” RR Bước 3: Cơ đàm thoại trẻ câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” RS 4.Đánh giá: RT 4.1 Chọn TPVH có nội dung KPKH Nước tượng tự nhiên 105 RU - Trẻ chọn từ 6- quyển: điểm RV - Trẻ chọn từ 4- quyển: điểm RW - Trẻ chon từ 2- quyển: điểm RX - Trẻ chọn quyển: điểm 105 RY 4.2 Trẻ thích ham muốn KPKH Nước tượng tự nhiên RZ thông qua TPVH SA - Trẻ chăm chú, ý lắng nghe cô kể chuyện; trẻ tuyệt đối khơng nói chuyện với bạn nghe kể; khơng bị yếu tố bên ngồi làm tập trung: điểm SB - Trẻ chăm chú, ý lắng nghe cô kể chuyện; trẻ đôi lúc nói chuyện với bạn nghe kể; đơi lúc tập trung yếu tố bên ngoài: điểm SC - Trẻ chưa ý lắng nghe kể chuyện; nói chuyện với bạn nghe cô kể; bị tập trung yếu tố bên ngồi: điểm SD 4.3 Trẻ có ý thức tự giác quan tâm đến Nước tượng tự nhiên, biết bảo vệ nguồn nước biết ứng phó với tượng thời tiết SE - Trẻ có ý thức quan tâm đến Nước tượng tự nhiên, trẻ thực số hành động giữ gìn, bảo vệ nguồn nước (sử dụng tiết kiệm nước, không xả nước thải ao, hồ,…), chủ động phòng tránh tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên (sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết) : điểm SF - Trẻ có ý thức quan tâm đến Nước tượng tự nhiên, trẻ thực số hành động giữ gìn, bảo vệ nguồn nước (sử dụng tiết kiệm nước, khơng xả nước thải ao, hồ,…), phòng tránh tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên (sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết) nhờ vào gợi ý GV: điểm SG - Trẻ quan tâm đến Nước tượng tự nhiên, chưa có ý thức thực số hành động giữ gìn, bảo vệ nguồn nước (sử dụng tiết kiệm nước, không xả nước thải ao, hồ,…), chưa chủ động phòng tránh tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên (sử dụng trang phục không phù hợp với thời tiết): điểm SH 106 PHIẾU KHẢO SÁT 106 SI MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA TRẺ VỀ NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN SJ QUA CÂU TRUYỆN: “GIỌT NƯỚC TÍ XÍU” SK SL Họ tên trẻ Lớp Trường SM Ngày Người thực SP SN T T SW TC TI TO TU SO Nội dung SX Câu chuyện có tên ? Tí Xíu 1truyện ? SY (Giọt nước Tí Xíu, giọt nước ) TD Tí Xíu đến từ đâu? TE (Từ biển cả) TJ Ai người rủ Tí Xíu vào đất liền? Người làm để Tí Xíu bay lên được? TK (Ơng Mặt Trời, Ơng cho Tí Xíu biến thành nước) TP Sau biến thành nước Tí Xíu làm gì? Tí Xíu bạn đến đâu? TQ (Tí Xíu nhập vào bạn nước, họ bay là mặt nước tạo thành đám mây mỏng, rời mặt biển tiến vào đất liền) TV Ai người đưa Tí Xíu bạn vào đất 5liền? TW (Gió) UB Xế chiều khơng khí thay đổi nào? UA 6Gió lúc có đặc điểm gì? UC (Khơng oi bức, gió lạnh thổi đến) UG 7UH Điều xảy với Tí Xíu bạn? UI (Tí Xíu bạn cảm thấy rét, họ xích lại 107 107 SQ G Điểm ST Tố SU Thự hi i đa c tế SZ TA TB TG TH TL TM TN TR TS TT TY TZ UD UE UF UJ UK UL TF ,5 TX ,5 ,5 UM US UY VE gần thành khối đơng lạnh tồn bé nước nhỏ li ti) UN Sau Tí Xíu cảm thấy nào? 8UO (Tí Xíu cảm thấy nặng trĩu, khơng thể bay cao nữa) UT Cuối Tí Xíu bạn biến thành ? 9UU (Biến thành giọt nước vắt thi ào xuống mặt đất) UZ Lúc đầu Tí Xíu biển giúp đỡ 1Mặt Trời Tí Xíu biến thành nước bay lên Đây trình ? VA (Bốc tạo thành nước) VF Sau hợp thành nước Tí Xíu bạn 1hợp thành đám mây mỏng, tượng nhỉ? VG (Ngưng tụ tạo thành mây) VL Khi Tí Xíu cảm thấy nặng trĩu, Tí Xíu bạn tạo thành giọt nước vắt thi VK ào tuôn xuống mặt đất Đây q trình ? VM.(Các hạt nước rơi xuống tạo thành mưa) VQ 1VR Mưa rơi xuống mặt đất đọng lại nơi ? VS (ao, hồ, sông, suối, ) VW 1VX Vậy vòng tuần hồn Nước gồm giai đoạn ? VY (Nước ao, hồ, , bốc hơi, Ngưng tụ thành mây, Mưa rơi xuống đọng lại ao, hồ) WE Tổng điểm UP ,5 UV VB ,5 VH ,5 VN ,5 VT ,5 VZ WA WB WF 10 UQ UR UW UX VC VD VI VJ VO VP VU VV WC WD WG WI WJ WK.PHIẾU KHẢO SÁT KỸ NĂNG CỦA TRẺ CÓ ĐƯỢC KHI TÌM HIỂU 108 108 WH WL VỀ NƯỚC VÀ CÁC HTTN THÔNG QUA TPVH SỬ DỤNG TRONG WM HOẠT ĐỘNG LQVMTXQ WN WO.Họ tên trẻ:……………………….Lớp:…….Trường: ……………………… WP Ngày:…………………Người thực hiện: ……………………………………… WQ WS WR.T WT Nội dung WU.Điểm WZ Tố XA Th i đa T WV WW Ghi ực tế XC XE Trẻ nói ngữ pháp XF 1, XG XH XD XJ Đảm bảo ngữ nghĩa XK 1, XL XM XO Diễn đạt lưu lốt XS XU Trẻ có kỹ sử dụng tiết XP XQ XV 1, XW XR XX kiệm nước XZ Trẻ có kỹ bảo vệ nguồn YA 1, YB YC nước YE Trẻ biết phòng tránh YF YG YH YJ 10 YK YL XT tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên YI Tổng điểm YM YN YO YP YQ YR PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA TRẺ YS 109 KPKH VỀ MTXQ THÔNG QUA TPVH 109 YT YU Họ tên trẻ:………………… Lớp:……… Trường: ……………………… YV Ngày:…………… Người thực hiện: ………………………………………… YY YW T YX Nội dung G T T ZH ZI ZJ ZN ZO ZL Trẻ trọn từ 4-6 ZM Trẻ trọn từ 2-4 ZR ZS ZT Trẻ trọn ZW ZX ZY Hăng hái trả lời câu hỏi cô AAF AAG AAH Chăm chú, ý lắng nghe cô kể AAK AAL AAM ZQ ZZ AAE AAA AAJ AAB AAC AAO Tuyệt đối khơng nói chuyện với bạn AAD nghe cô kể AAT Không bị yếu tố bên làm tập trung (Tiếng động: Tiếng hát, tiếng nói chuyện to, người nhà đứng bên ngồi, giáo trẻ khác qua lớp…) AAX.AAY Trẻ tự giác quan tâm đến Nước 110 YZ Trẻ trọn từ 6-8 ZV iểm ZC ZD ZG ZF Đ tượng tự nhiên ABD Trẻ thực số hành động 110 AAP AAQ AAR 0, AAU AAV AAW 0, AAZ ABA ABB ABE ABF ABG giữ gìn, bảo vệ nguồn nước (sử dụng tiết kiệm nước, không xả nước thải ao, hồ,…) ABI Trẻ chủ động phòng tránh tác động khơng có lợi từ nước tượng tự nhiên (mặc trang phục phù hợp với thời tiết) ABM Tổng điểm ABJ ABK ABL ABN ABO ABP 10 ABQ ABR KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TPVH CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI MTXQ ABS CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ CÁC HTTN TẠI TRƯỜNG MẦM NON GIA HÒA ABW ABU ADC ADD AFH AGA AGT AGB AGU 111 Bùi Thùy T Ʃ K Đinh Thị Trà G Tạ Minh Đức Trần Xuân Bắc Bùi Khánh Duy Bùi Trung Kiên Nguyễn Phương Trang T Ʃ X K K AEQ.AER AEU.AEV AEW.AEX.AEY AES.AET.6 AEZ T Lê Duy Anh X ADX ADZ.AEA.AEB AEE.AEF ADY.2 AEC AED.4 AEG K AFL.AFM.AFN.AFO AFP AFQ AFS AFK.1 AFR.T T 3 AGC AGD.AGE.AGF.AGG.AGH AGI AGJ.AGK.AGL 2 K K AGV AGX.AGY.AGZ.AHA AHE AGW.1 AHB.AHC.AHD.T 5 T 2 AHO.AHP.AHQ AHT AHX AHR.AHS T AHU.AHV.AHW.T 2 AIH AIG AIY AIZ T Đánh giá kỹ ADE ADG.ADH.ADI ADK ADM ADF.2 ADJ ADL.7 ADN AFJ AFI T Giang AHM AHN AIF Đinh Thị Thúy Dương AEO AEP T Họ tên trẻ An ADV ADW ABX ABV L ACM.ACN.ACO.ACP ACQ ACR.ACS.ACT.ACU ABT S Đánh giá nhận thức AII 3 AIJ AIK AIM AIN AIO.AIP AIL T AIQ 1 K AJA AJB AJC AJD.AJE AJF AJG AJH.AJI AJJ 111 2 K K AJR AJS Hoàng Thu Huyền ALD AKL Đinh Tuệ Minh ALE Hoàng Bảo Trâm ALW ALX AMQ Nguyễn Thị Trà Trần Quang Bùi Thanh Mai AOB AOC Bùi Phú Khánh AOV Lê Văn Khoa APN APO Đặng Văn Hà AQH Bùi Thanh Tâm ARA Trần Ngọc Hoa ARS ART Đinh Thị Vân ASL ATE ASM Bùi Bảo Ngọc ATF Hoàng Tiến Hùng AUQ ATY Tạ Văn Quân AUR Nguyễn Đức Toàn 112 K 6 AMR AMT AMV AMY.AMZ AMS.1 AMU AMW AMX.2 ANA 4 Y Y ANK.ANL ANN ANQ ANS.ANT ANM.1 ANO.ANP ANR.6 T K T AOM AOJ AOK.AOL.T AOW.AOX.AOY APA APC.APD APF AOZ.4 APB APE.T 2 5 Y APS.APT APY APQ.APR.1 APU APV.APW.APX.T Y AQL AQP.AQQ.AQR AQK.1 AQM.AQN AQO.3 T K ARB.ARC ARF ARG ARD.ARE.6 ARH.ARI ARJ ARK T 2 4 K ARU.ARV.ARW ARY ASB.ASC.ASD ARX.7 ARZ ASA.3 T K ASN.ASO ASR.ASS ASU.ASV.ASW ASP ASQ.6 AST T T 2 ATG ATI ATJ ATK.ATL ATH.1 ATM.ATN.ATO.ATP 5 T ATX K ALY ALZ AMB AMD AME.AMF AM AMA.1 AMC.T AMG.T 2 AQI AQJ AQZ ALF ALG ALI ALL ALN.ALO ALH.2 ALJ ALK ALM.6 T APP AQG AOD.AOE.AOF.AOG.AOH.AOI AOU AKM AKO.AKP AKS.AKT.AKU.AKV AKN.2 AKQ.AKR T ANI ANJ Khoa AJV AJW.AJX AJY AKA.AKB.AKC AJU AJZ T T My AMP AKK AJT K ATZ AUA.AUB.AUC.AUD.AUE AUF.AUG AUH.AUI 1 T Y AUS AUU.AUV.AUW.AUX AUY AVA AUT.1 AUZ.4 AVB 5 T 112 Y AVJ AVK Bùi Phương Thảo AWC AWD 2 AWW Phạm Phương AYH AZA Trần Thị Hoài Dương Nguyễn Tuấn Anh AYI Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Tiến Đạt AZU BAM BAN Chu Gia Hiếu Lã Trần Khánh Linh BBG Nguyễ Thị Thu BBZ Phương BCS Đinh Thúy An BDK BDL Bùi Trí Kiên BED BEE BFP Trần Chí Cơng BEX Đinh Gia Bảo BFQ Tô Xuân Thành 2 BGJ BHB BHC Đoàn Hữu K 5 T BAC.BAD.BAE BAB.3 T BAO BAU.BAV BAX BAP BAQ.BAR.BAS.BAT BAW.T 2 K BBH BBJ BBK BBO.BBP BBI BBL.BBM BBN.4 BBQ G K BCA.BCB.BCC.BCD.BCE BCG.BCH BCF BCI BCJ 3 K BCT BCU.BCV BDA.BDB BCW.BCX.BCY BCZ.3 BDC K K BDM BDO.BDP.BDQ.BDR BDS BDU.BDV BDN BDT 1 T T BEH.BEI BEL.BEM BEG.2 BEJ BEK BEN.BEO BFR BFS BFT K K BFA BFC BFH BEZ.1 BFB.4 BFD BFE BFF BFG.T 1 Y BFU.BFV BFW BFX.BFY BGA BFZ T 2 Y BGK.BGL BGO BGR.BGS.BGT BGM BGN BGP BGQ 5 T Nguyễn Thị AZC AZE.AZF AZH AZL AZD.1 AZG T AZI AZJ AZK.T 1 Dũng Y BHD.BHE.BHF.BHG.BHH.BHI BHJ BHK.BHL.BHM 113 AYJ AYK.AYL AYQ.AYR.AYS AYM.AYN.AYO AYP 2 T BEY Học BGI AXQ.AXR AXT AXV AXZ AXS.1 AXU.T AXW.AXX.AXY.T BEF BEW K K BCR Phạm Thu K AWX.AWY AXA AXE.AXF.AXG AWZ.1 AXB.AXC AXD.3 T Hòa BBY AZV.AZW.AZX.AZY.AZZ.BAA 3 K AWE AWG.AWH AWI.AWJ AWK AWM AW AWF.1 AWL.6 T T AZT BBF 2 AXP AZB AVN AVP AVR.AVS AVM.2 AVO.7 AVQ AVT AVU 3 Thương AXO Thảo AWV AVL 113 1 T 2 T Thanh Hà BHU BIN BHV Bùi Gia Bảo BIO Trần Mạnh BHW.BHX BHZ BIB BHY.1 BIA T 2 BIP Hùng BJZ 4 BLL BJH Đinh Triệu Phú BKA Đinh Hoàng T BJQ BJR BJP T 3 BLN.BLO.BLP Thiện 3 BMG BMI.BMJ.BMK.BML BMM BMN BM BMH BMO 1 T T Trần Tuấn Tú BMZ BNB.BNC BNF.BNG BNA.1 BND.BNE BNH.BNI Bùi Phú Trường Y BNQ BNR Khóa luận chỉnh sửa, bổ xung theo góp ý Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp năm 2017 BNT BNU Ninh Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2017 Giảng viên hướng dẫn Sinh viên BNV BNW BNX BNY ThS Phạm Thị Thannh Vân Linh BNZ 114 BLR.BLS BLU.BLV BLW BLQ.5 BLT T T BME BNS BKU BKW.BKX BKZ BLD BKV.1 BKY T BLA.BLB.BLC.T Trần Xuân BMF BMX BMY Nguyễn Thị Thùy Dương Y BKB.BKC.BKD BKF.BKG BKK BKE.5 BKH.BKI BKJ T T BKT BLM K BJI BJJ BJK BJL BJM.BJN BJO Trang BKS BIR BIS BIU BIW.BIX BIQ BIT T BIV BIY BJG BID BIE BIC BIF 114 Bùi Thùy Y BOA 115 115 ... lụt: - Tên gọi - Thờ điểm xuất - Dấu hiệu, đặc điểm lũ lụt - Phân loại lũ lụt: Lũ ống, lũ quyết… - Tác hại lũ lụt - Con người cần làm để phòng, tránh lũ lụt? Mùa: - Tên mùa - Thời điểm xuất - Thời... gió - Con người cần làm có gió, người nên làm để có gió lành Bão: 17 17 - Tên - Thời điểm bão thường xuất - Nguyên nhân gây bão - Những dấu hiệu nhận biết trước bão, bão sau bão - Tác hại bão -. .. Mưa: - Tên gọi: Mưa rào, mưa phùn, mưa ngâu (Mưa đá, mưa axít) - Thời điểm xuất - Đặc điểm loại mưa - Dấu hiệu mưa (Bầu trời, nhiệt độ, gió, người, động, thực vật…) - Nguyên nhân gây mưa - Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH, THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn