Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử

4 63 1
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:19

Giáo án Ngữ văn lớp Tiết 123: Văn bản: CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu rõ trình hình thành, xây dựng cầu Long Biên - Cầu Long Biên gắn với kiện lịch sử quan trọng dân tộc - Tình cảm tác giả cầu-chứng nhân lịch sử B Tiến trình lên lớp: • Ổn định lớp: • Bài mới: I Đọc tìm hiểu cấu trúc văn - GV hướng dẫn đọc Đọc văn - Gọi HS đọc Tìm hiểu thích - GV hướng dẫn HS tìm hiểu từ Phương thức biểu đạt khó - Kết hợp phương thức: Tự sự, ? Văn viết theo phương miêu tả, biểu cảm thức biểu đạt nào? Bố cục: đoạn - Đoạn 1: Từ đầu đến Thủ đô Hà ? Văn chia làm Nội : Cầu Long Biên đoạn? Nội dung kỷ tồn đoạn? - Đoạn 2: Tiếp đến dẻo dai vững : Cầu Long Biên- nhân chứng lịch sử thời kì đau thươnganh dũng Thủ - Đoạn 3: Còn lại: Ý nghĩa lịch sử cầu Long Biên thời kì Giáo án Ngữ văn lớp II Đọc tìm hiểu chi tiết Cầu Long Biên-chứng nhân đau thương khai thác thuộc - HS đọc lại đoạn địa lần thứ thức dân Pháp ? Tên gọi cầu - Tên gọi đầu tiên: Đu-ne gì? Điều có ý nghĩa nào? → Đu-ne tên viên toàn quyền Pháp Đông Dương Cây cầu với tên gọi Đu-ne biểu thị quyền lực thống trị thức dân pháp Việt Nam ? Vì cầu xem - Cầu có quy mơ lớn: thành tựu quan trọng thời văn + Dài 2290 m minh cầu sắt? + Nặng 17 ? Vì nói CLB kết → Cây cầu phục vụ cho việc khai khai thác thuộc địa lần thứ nhất? thác kinh tế thực dân Pháp nước Việt Nam thuộc địa ? Vì nói cầu chứng nhân → Nó xây dựng khơng đau thương người VN thuộc mồ hôi mà còn địa? xương máu bao người dân VN GV: Năm 1945 cầu Đu-ne đổi tên cầu Long Biên Đó cầu chứng nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám giành độc lập tự cho dân tộc VN Và CLB thể nhiều phương diện khác vai trò chứng nhân lịch sử Giáo án Ngữ văn lớp - HS đọc đoạn 2 Cầu Long Biên chứng nhân ? Những chiến tranh chiến tranh đau thương anh qua cầu Long Biên? dũng Chiến tranh chống Pháp chống Mỹ * Cầu Long Biên chứng nhân kháng chiến chống Pháp gian khổ mà hào hùng: khơng khí sục sôi máu lửa, bi tráng trung đồn Thủ đơ- chàng trai Hà Nội hào hoa * Trong năm chống Mỹ Cầu Long Biên mục tiêu ném bom đế quốc Mỹ: - Đợt 1: Cầu bị đánh 10 lần, hỏng nhịp trụ lớn - Đợt 2: Cầu bị đánh lần, 1000 m bị ? Em có nhận xét lời văn miêu hỏng, trụ lớn bị cắt đứt tả cầu đoạn văn này? - Năm 1972: Cầu bị bom La de oanh Có tác dụng gì? tạc → Cây cầu sừng sững mênh mông trời nước * Nghệ thuật: - Dùng biện pháp nhân hóa: cầu tả tơi ứa máu; gắn liền miêu tả với bày tỏ cảm xúc:nước mắt ứa ra, nhói đau, đứt khúc ruột… Giáo án Ngữ văn lớp - Sử dụng kể thứ kể ? Trong nghiệp đổi thứ ba cách linh hoạt, giọng kể có cầu bắc qua trầm tĩnh khách quan → Diễn tả tình cảm đau thương sơng Hồng? ? Cầu Long Biên lúc mang ý anh dũng chiến tranh chống nghĩa chứng nhân gì? đế quốc Mỹ, đồng thời bộc lộ tình ? Câu văn cuối gợi cho em suy yêu tác giả cầu nghĩ CLB tác giả viết 3.Cầu Long Biên chứng nhân này? đổi đất nước, tình yêu VN ? Nêu nét nghệ thuật đặc sắc - Cầu Thăng Long, cầu Chương nội dung văn bản? Dương - GV chốt rút ghi nhớ - Nhân chững cho thời kì đổi nhanh chóng đất nước → CLB chứng nhân cho tình yêu người Việt Nam: Là nhịp cầu Hòa bình thân thiện; tình u bền chặt tâm hồn tác giả Ghi nhớ: SGK - HS đọc ghi nhớ III Hướng dẫn học nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Soạn bài: Bức thư thủ lĩnh da đỏ ... 1945 cầu Đu-ne đổi tên cầu Long Biên Đó cầu chứng nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám giành độc lập tự cho dân tộc VN Và CLB thể nhiều phương diện khác vai trò chứng nhân lịch sử Giáo án Ngữ văn. .. lớp - HS đọc đoạn 2 Cầu Long Biên chứng nhân ? Những chiến tranh chiến tranh đau thương anh qua cầu Long Biên? dũng Chiến tranh chống Pháp chống Mỹ * Cầu Long Biên chứng nhân kháng chiến chống Pháp.. .Giáo án Ngữ văn lớp II Đọc tìm hiểu chi tiết Cầu Long Biên- chứng nhân đau thương khai thác thuộc - HS đọc lại đoạn địa lần thứ thức dân Pháp ? Tên gọi cầu - Tên gọi đầu tiên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử, Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn