Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:14

Giáo án Ngữ văn lớp BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN (Trích “Dế Mèn phiêu lưu ký – Tơ Hoài) A/Mức độ cần đạt - Hiểu nội dung ý nghĩa Bài học đường đời - Thấy tác dụng số biện pháp nghệ thuật sử dụng đoạn trích B/Trọng tâm kiến thức, kĩ năng, thái độ 1.Kiến thức: - Nhân vật, kiện, cốt truyện văn truyện viết cho thiếu nhi - Dế Mèn:Một hình ảnh đẹp tuổi trẻ sơi tính tình bồng bột kiêu ngạo - Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc đoạn trích 2.Kĩ năng: - Văn truyện đại có yếu tố tự kết hợp với yếu tố miêu tả - Phân tích nhân vật đoạn trích - Vận dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa viết văn miêu tả 3.Thái độ: Giáo dục thái độ sống tự lập, không kiêu ngạo, coi thường người khác C/Phương pháp: Đọc hiểu, phân tích, tích hợp tồn văn D/Tiến trình dạy Kiểm tra cũ: kiểm tra việc chuẩn bị học sinh Bài mới: * Lời vào bài: “Dế mèn phiêu lưu kí” tác phẩm hay, đặc sắc, hấp dẫn Tơ Hồi dành cho thiếu nhi Mèn hình ảnh đẹp tuổi trẻ ham hiểu biết, trọng lẽ phải khao khát lý tưởng tâm hành động cho mục đích cao đẹp Giáo án Ngữ văn lớp với tính xốc nổi, kiêu căng ngày đầu lớn Mèn phải trả giá đắt học đường đời đáng nhớ Đó học gì? Cơ em tìm hiểu nội dung học hơm * Bài mới: Hoạt động Gv Hs Nội dung kiến thức Giới thiệu chung - Hs: Đọc thích sgk GV giảng giải chốt ý tác giả (Tơ Hồi) – tác phẩm (Dế Mèn phiêu lưu ký) Đọc – hiểu văn GV đọc mẫu đoạn đầu gọi HS đọc ( Nhận xét, uốn nắn) - Gv:Hãy kể tóm tắt chương truyện? - Hs: Tóm tắt, HS khác nhận xét, bổ sung - Gv:Đoạn trích chia làm phần? Nêu nội dung phần? - Hs: Trả lời Gv: đoạn đề cập đến vấn đề gì? Hình dáng DM miêu tả qua chi tiết nào? Miêu tả hình dáng DM tác giả dùng nghệ thuật gì? Qua nghệ thuật giúp em hình dung hình dáng DM nào? - HSTLN:Trả lời - Gv:Quan sát phần kể tiếp sgk cho biết phần truyện giới thiệu DM mặt nào? (Tính cách) Tìm chi tiết thể tính cách DM? Khi viết tính cách DM tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Qua cử (Gây sự, quát, đá ghẹo) thể tính cách dế mèn ? Hs: Kiêu căng, ngạo mạn Giáo án Ngữ văn lớp D Hướng dẫn nhà - Tập kể lại truyện - Học phần ghi nhớ sách giáo khoa .. .Giáo án Ngữ văn lớp với tính xốc nổi, kiêu căng ngày đầu lớn Mèn phải trả giá đắt học đường đời đáng nhớ Đó học gì? Cơ em tìm hiểu nội dung học hơm * Bài mới: Hoạt động Gv... đá ghẹo) thể tính cách dế mèn ? Hs: Kiêu căng, ngạo mạn Giáo án Ngữ văn lớp D Hướng dẫn nhà - Tập kể lại truyện - Học phần ghi nhớ sách giáo khoa ... Gv: đoạn đề cập đến vấn đề gì? Hình dáng DM miêu tả qua chi tiết nào? Miêu tả hình dáng DM tác giả dùng nghệ thuật gì? Qua nghệ thuật giúp em hình dung hình dáng DM nào? - HSTLN:Trả lời - Gv:Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn