Hướng dẫn sử dụng YQARCH Phần 1 (Phần mềm thiết kế của Trung Quốc)

24 792 14
  • Loading ...
1/24 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:12

Link cài đặt phần mềm: https://www.youtube.com/watch?v=F5GByZS1eyQ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YQARCH I MENU ĐIỀU KHIỂN Thiết lập hệ thống Cột, tường mặt Cửa sổ, cửa Các cấu kiện công trình Các thành phần trang trí Các kí hiệu kiến trúc Các kí hiệu mang tính diễn giải Các công cụ thống kê Liên quan đến Nội dung chữ 10 Những mục khác liên quan đến chữ 11 Vẽ đường ghi kích thước 12 Chỉnh sửa đường ghi kích thước 13 Các cơng cụ tạo đường cong 14 Các công cụ thêm 15 Hiệu chỉnh nâng cao 16 Kiểm tra chỉnh sửa 17 Tạo block thuộc tính 18 Kiểu hatch vật liệu 19 Các công cụ layer 20 Các công cụ Viewport/Layout 21 Qt thuộc tính đối tượng 22 Các cơng cụ khác Tr II CHI TIẾT VÀ CÁCH DÙNG THIẾT LẬP HỆ THỐNG - Lệnh tắt cụm kí tự **** Ví dụ với User Preferences yqsys 1- Các thiết lập người sử dụng Nói thiết lập liên quan: ngôn ngữ, tỉ lệ vẽ, màu sắc layer, nét vẽ, chiều dày đường nét, đường bao, đường ghi kích thước, kiểu font cho tiêu đề vẽ Do lỗi font nên phần tự tìm hiểu Lưu ý: Phải tắt file Notepad bị mở lên click vào mục sau trở lại Autocad làm việc tiếp 2- Danh sách lệnh thiết đặt Có thể chỉnh sửa lại để phù hợp tùy cá nhân Tr - Cột danh sách lệnh tắt thuộc mục I nói Ví dụ click vào [System Setup] Command List bảng (trang bên) + Clear Shortcuts: Xóa tất lệnh tắt đặt YQArch + Reset All: Đặt lại tất lệnh tắt mặc định lúc đầu + Append New: Thêm tất lệnh vào phiên + Save as: Lưu file lệnh tắt thư mục để Restore cài đặt lại, không tốn công đặt lại lệnh tắt + Restore: Khôi phục lại file lệnh tắt cài lại YQArch để thiết lập lệnh tắt + Back to YQArch Pandect: Quay trở lại thiết đặt lệnh tắt Tr + Điền lệnh tắt muốn thay đổi vào Shortcut sau nhấn Ok muốn thay đổi, Cancel muốn hủy bỏ thao tác chỉnh lệnh tắt + Các dòng lệnh mơ tả cột bên trái vui lòng xem hướng dẫn chi tiết mục phần viết 3- Hiển thị công cụ YQArch - Dưới công cụ YQArch hiển thị 4- Ẩn công cụ YQArch Tr - Dưới công cụ YQArch ẩn - Lúc cơng cụ mặc định Autocad Để hiển thị lại công cụ YQArch ta thực mục YQARCH -> System Setup -> Show YQArch Toolbars công cụ phục hồi 5- Lựa chọn người sử dụng - Mục để lựa chọn cấu hình cho người sử dụng riêng Khi click vào ra: - Trong khung đỏ cấu hình dành cho người sử dụng Hiện user1, khung xanh tùy chọn cấu hình cho người sử dụng khác Có thể click vào để thay đổi cấu hình cho người, sau Ok để chấp nhận Cancel để hủy bỏ - Mục dùng cấu hình nên dùng thơi, lại để dành cho người khác Mỗi thiết đặt cấu hình lưu riêng khơng phụ thuộc vào 6- Chuyển đổi ngôn ngữ giao diện - Khi click vào mục hiển thị sau: Tr - Bên Tiếng Anh, bên Tiếng Trung - Ok để chấp nhận thay đổi, Cancel hủy bỏ thay đổi - Thay đổi mục thay đổi toàn giao diện YQArch từ menu đến hình vẽ diễn tả Mục dùng cài đặt phần mềm này, Tiếng Trung khó dùng nên chuyển qua English để dịch dễ 7- Thiết lập đơn vị mặc định - Mục để thiết lập đơn vị mặc định dùng - Như đơn vị vẽ inch Có thể click vào mm Ok để chấp nhận đơn vị mm cho dễ thao tác, khơng muốn Cancel để hủy bỏ - Nó đơn vị mặc định để menu YQArch áp dụng 8- Nạp lại giao diện YQArch - Nếu lỡ nghịch giao diện tung tóe dùng tính để nạp lại giao diện giao diện gốc Tr 9- Đặt tỉ lệ cho vẽ - Làm mục trước mục để có hiển thị bên đây: - DWG Main Scale: Tỉ lệ vẽ Với vẽ Model trình bày Layout Note: Main 1:0 means ‘Scale to Paper Space’ nghĩa là: Tỉ lệ 1:0 thước đo tỉ lệ khơng gian khổ giấy Nó tương ứng với Style yq0 Dimension Style Manager (lệnh d -> Phím cách) + Ví dụ chọn tỉ lệ 1:100 cột bên trái Sau Ok nhấn phím cách bàn phím Trong Dimension Style Manager tỉ lệ 1:100 bên Layout (tỉ lệ 1:1 cỡ chữ ghi kích thước nhân lên 100 lần) Tr + Vậy vẽ Model trình bày Layout cách tạo tỉ lệ nhanh thay cho lệnh Dimscale - Main Scale 1: xxx: Đặt tỉ lệ mặc định cho vẽ, khơng bị lệnh Purge (PU) xóa Dim Style khơng vẽ Thử cách gõ lệnh PU -> phím cách sau giữ phím A click vào Purge This Item gõ lệnh d vào Dimension Style Manager thấy tỉ lệ mặc định khơng bị xóa dù có hay khơng có đường ghi kích thước tồn - DWG Sub Scale: Tỉ lệ phụ vẽ Bình thường tỉ lệ ẩn đi, tích vào Has Sub Scale + Ví dụ muốn tạo tỉ lệ với thơng số: chữ ghi kích thước tăng chiều cao lên 100 lần, kích thước đường dim giảm lần Ta làm sau: Tr + Lúc gõ lệnh d vào Dimension Style Manager thấy tỉ lệ yq100-20 hiểu cỡ chữ tăng 100 lần tỉ lệ thực giảm lần Cách làm tương tự lệnh Dimscale vsà Dimlfac lúc Có thể xem hình hiểu (Màu xanh ghi kích thước với cỡ chữ tăng 50 lần, tỉ lệ thực Màu đỏ ghi kích thước tỉ lệ yq100-20) - Tickbox “Upgrade Original Dimstyle”: Cập nhật kiểu ghi kích thước gốc cho kiểu ghi kích thước có Sau điền vào Main Scale 1: xxx (màu cam) ta tiến hành tích vào tickbox Upgrade Original Dimstyle Ok, sau quét kích thước muốn thay đổi kiểu ghi kích thước lúc ta kích thước theo kiểu dimstyle 1:xxx với xxx số mà ta nhập vào 10- Vẽ khung khổ giấy - Giao diện thành phần: Tr - Standard Frame (hcn đỏ): Chọn khung tên chuẩn (tích vào tickbox tròn) - Width/Height (hcn xanh lá): Chiều rộng cao đường bao khung tên Có thể nhập số tay - Các thông số cách mép (hcn xanh đậm): + Left Offset (A0~A2): Đường bao bên cách mép trái đường bao bên áp dụng với khung A0 -> A2 Cần chọn khung A0, A1, A2 trước điều chỉnh mục + Left Offset (A3/A4): Đường bao bên cách mép trái đường bao bên áp dụng với khung A3 A4 + Other Offset: Các khoảng cách khác (phải, trên, dưới) đường bao bên cách đường bao bên khung tên + Pline Thickness: Chiều dày hiển thị đường Polyline đường bao bên khung tên - Các thông số hcn màu vàng: Điều chỉnh mục điều chỉnh mục Các thông số cách mép (hcn xanh đậm) Thực chưa hiểu mục để làm gì? - Các thơng số layer (hcn xanh lơ): + Hole Layer: Đặt tên cho layer đường bao khung tên thành phần text tên công ty, tên dự án, vẽ + Layer color: Màu layer dành cho Hole Layer đặt tên Tr 10 - Định dạng chiều quay khung tên (hcn màu hồng): + Landscape: Khung tên quay ngang + Portrait: Khung tên quay dọc - Các kiểu khung tên tỉ lệ (hcn màu cam): + Standard: Kiểu tiêu chuẩn (đánh số 1) + Full Height: Kiểu khung ghi chiếm hết chiều cao (đánh số 2) + Full Width: Kiểu khung ghi chiếm hết chiều rộng (đánh số 3) + Frame Block: Kiểu có đường gạch kích thước hết chiều rộng chiều cao có phần ghi chiếm hết (đánh số 4) + Tickbox “1:xxx”: Có thể điền tỉ lệ phóng to khung tên tay vào VD điền 100 khung tên phóng to lên 100 lần so với kích thước Width/Height (hcn xanh lá) bên + Dropdown box “1:100 mũi tên quay xuống”: Chọn tỉ lệ phóng to cho khung tên Chọn Tickbox “1:xxx” tự cập nhật điền tay Nếu điền tay thơi chọn tỉ lệ phóng to ưu tiên cho điền tay Đồng thời Dimension Style Manager (lệnh d -> phím cách) xuất style 1:xxx với xxx lựa chọn ta chọn điền tay - Open Edit (Ô van màu hồng): Mở vẽ nguồn nhà sản xuất dùng để thiết lập khung tên chỉnh sửa (không khuyến khích nghịch dại khơng hiểu, ảnh hưởng đến kiểu khung tên hỏng YQArch này) - Reset Default Values: Thiết đặt giá trị chỉnh sửa giá trị gốc ban đầu YQArch 11- Trợ giúp YQArch - Hãy đọc bạn biết tiếng Trung, khơng vui lòng bỏ qua Giao diện này: Tr 11 12- Kiểm tra phiên YQArch - Thông tin phiên dùng thể phía command Như dùng phiên 6.6.8 khởi tạo ngày 30/03/2019 13- YQArch website - Địa trang web nơi released (đã phát hành) phiên YQArch Vào update có phiên mới, tải cài đặt Tr 12 14- Website hướng dẫn cách dùng - Tất tiếng Trung nên dùng google dịch Tr 13 15- Ủng hộ/tài trợ - Ủng hộ cách gửi chút money cho tác giả cửa sổ help tất tiếng Trung hướng dẫn cách ủng hộ tác giả 16- Địa QQ tác giả nhóm phát triển 17- Gửi email cho tác giả - Nếu có thắc mắc gửi để trợ giúp Không trả lời, vui lòng gửi tiếng Anh để họ đọc 18- Giới thiệu YQArch 19- Gỡ cài đặt YQArch - bảng cảnh báo lên - Gỡ cài đặt (Gỡ bỏ riêng) YQArch khỏi Cấu hình Autocad - Nếu bạn muốn gỡ bỏ YQArch khỏi tất Cấu hình Autocad Hãy Autocad chạy chương trình “uninst.exe” thư mục tải YQArch máy tính Tr 14 Vậy bạn có muốn gỡ bỏ không? Ok – Chắc chắn gỡ Cancel – Hủy bỏ gỡ Tr 15 CỘT, TƯỜNG TRÊN MẶT BẰNG 1- Vẽ đường kí hiệu trục - Vẽ vẽ đường line Sẽ tự tạo layer tương ứng với đường vẽ Layer có tên Dote - Có thể tạo đường trục từ đường thẳng có sẵn Yêu cầu có sẵn đường/đoạn thẳng (chỉ có tác dụng với polyline, line; khơng có tác dụng với Ray, Xline) Sau chọn mục này, gõ c từ bàn phím sau click vào đường/đoạn thẳng có sẵn để biến đường/đoạn thẳng thành đường trục Xem ảnh gif cách dùng (nhấn Ctrl + click chuột trái vào link lúc) Xem gif cách dùng 2- Vẽ lưới trục - cửa sổ lên click vào mục này: - Breadths (hcn xanh): Kích thước bề rộng khối lưới trục - Depths (hcn cam): Các kích thước khoảng cách đường lưới trục theo chiều cao từ lên Tr 16 - Tickbox “Draw Axis Symbols Dimension” (gạch vàng): Khi tích kí hiệu kích thước đường lưới trục Nếu bỏ tích lưới trục riêng - Reset Default Values (Ovan nâu): Đưa thiết đặt ban đầu phần mềm - Ví dụ vẽ lưới trục 4x3600 theo chiều rộng chiều cao 3700, 3600, 3900 có hiển thị ghi kí hiệu trục ghi kích thước trục Xem gif cách dùng 3- Vẽ tường - Các tùy chọn (chữ màu xanh lệnh tắt): + Wall Layer: Layer tường tạo tự động chọn + Thickness: Bề dày tường, nhập tay chọn tùy chọn có sẵn + align Center/Left/Right: Điểm định vị tường đâu? Trung tâm, Trái, Phải + window Line: Tạo đường layer cửa sổ vị trí tâm tường (chưa rõ làm đường layer cửa sổ không bị cắt dùng lệnh đặt cửa tự động vào tường) + Undo: Tạm thời hủy bỏ tường vừa dựng dựng sai cần thay đổi thông số khác bề dày, kiểu định vị Tr 17 - Ví dụ dựng bước tường 200 220 mặt với định vị trung tâm với layer tường Wall1 Xem gif bên để hiểu: Xem cách dùng (Ctrl + click chuột trái) 4- Cắt tường giao - Mục dùng có tường rời rạc cần nối vào vẽ thừa tường kéo qua mà cần cắt Sau thực lệnh lên: - fuzzy Settings: Thiết lập thông số cắt Lệnh tắt s sau thực lệnh Sau cửa sổ lên đây: - T/L-link distance (hcn đỏ): Khoảng cách đầu tường tường vng góc cần cắt bỏ Nhập tay vào ô trắng click Measure để đo trực tiếp vẽ - Parallel-link distance (hcn cam): Khoảng cách đầu tường tường thẳng cần cắt bỏ Nhập tay vào ô trắng click Measure để đo trực tiếp vẽ - Reset Default Values (ôvan vàng): Đưa thiết lập ban đầu phần mềm - VD1: Cắt tường biên giao gif bên Mặc định khơng thiết lập Xem cách dùng (Ctrl chuột trái vào đây) - VD2: Cắt tường vng góc, khoảng cách đầu tường nhỏ 600 Nhập tay khoảng cách (những khoảng cách lớn 600 không cắt) Xem cách dùng (Ctrl chuột trái vào đây) - VD3: Cắt tường vng góc, khoảng cách đầu tường nhỏ 600 Click trực tiếp vẽ (khoảng cách lớn kích thước đoạn click không đc cắt) Xem cách dùng (Ctrl chuột trái vào đây) - VD4: Cắt tường thẳng nhau, khoảng cách đầu tường nhỏ 600 Nhập tay khoảng cách (những khoảng cách lớn 600 không cắt) Xem cách dùng (Ctrl chuột trái vào đây) Tr 18 - VD5: Cắt tường thẳng nhau, khoảng cách đầu tường nhỏ 600 Click trực tiếp vẽ (khoảng cách lớn kích thước đoạn click khơng đc cắt) Mục làm tương tự VD3 Click vào ô Measure thứ 5- Thay đổi bề dày tường - Hiển thị sau thực lệnh này: - Trong ô hcn cam: Chiều dày tường 200, định vị tường trung tâm - wall Thickness (hcn vàng): Chiều dày tường, phím tắt t Nhập tay chọn có sẵn từ bảng chọn - Alignment mode (hcn vàng): Đổi định vị tường, phím tắt a Mỗi lần nhấn a hcn cam thứ thay đổi cho biết ở: Keep a side (Giữ nguyên nửa tường click vào, nửa lại thay đổi bề rộng); Center (Thay đổi bên tường so với trục định vị) - VD: Xem kĩ VD để hiểu Thứ tự sau: + Vẽ đoạn tường kích thước 200, 300, 250, 100 từ xuống + Thay đổi bề dày tường 220 cách nhập tay Alignment mode (Center) + Ctrl Z lại thay đổi bề dày tường 200 cách chọn thiết lập sẵn Alignment mode (Center) + Ctrl Z lại thay đổi bề dày tường 200 cách chọn thiết lập sẵn Alignment mode (Keep in side) Xem video (Ctrl chuột trái vào đây) 6- Dựng tường từ trục có sẵn - hộp thoại thực thao tác Tr 19 - Hcn màu đỏ: Các bề dày tường có sẵn, cần click chuột trái để chọn Ok để xác nhận - Hcn màu cam: Chiều dày tường nhập tay - VD: Giả sử dựng đường line Bây ta vẽ tường theo cách: + Vẽ tường 300 có sẵn từ đường line màu đỏ + Vẽ tường 220 nhập tay theo đường line màu vàng Xem video (Ctrl chuột trái vào đây) 7- Offset tường - Tính tạo tường song song với tường có, với khoảng cách nhập Xem video để biết cách dùng Xem video (Ctrl chuột trái vào đây) 8- Tạo lưới trục cho tường có sẵn - Tính để tạo lưới trục cho tường bị xóa lưới trục tường chưa có lưới trục Xem video để biết cách dùng Xem video (Ctrl chuột trái vào đây) 9- Hatch solid cho tường/cột - Tính để hatch nhanh tường/cột Xem video để biết cách dùng Xem video (Ctrl chuột trái vào đây) 10- Vẽ cột chữ nhật - Khi thực thao tác này, hình hiển thị: Tr 20 - Hcn màu cam: Cho biết kích thước cột mặc định 400x500 - Hcn màu vàng: Cho biết trạng thái hatch vật liệu bật - Hcn màu đỏ: Chọn góc nghiêng đặt cột Có tùy chọn sau gõ a từ bàn phím: + [input Angle]: Giá trị độ nhập vào từ bàn phím Phím tắt a + [World system]: Hệ trục tọa độ tổng thể Dùng muốn bỏ giá trị độ nhập vào, đưa hệ trục Đề cát Phím tắt W + Nhấn phím cách từ bàn phím để tiếp lệnh sau nhập độ đưa hệ trục đề cát Phần mềm quay hiển thị đầu mục 10 - Hcn màu xanh đậm: Phím tắt s Sau bấm phím tắt này, nhập chiều rộng chiều cao tiết diện cột - Hcn màu xanh lơ: Phím tắt f Sau bấm phím tắt lên: + Ô chữ nhật màu đỏ: Cho biết trạng thái vẽ cột kèm hatch vật liệu ln + Ơ chữ nhật màu da cam: Mặc định Yes nghĩa có hatch vật liệu Nếu muốn hatch vật liệu vẽ cột gõ y từ bàn phím, khơng muốn gõ n - VD: Vẽ cột kích thước 200x300, góc nghiêng cho lần mặc định độ, góc nghiêng cho lần 45 độ, trạng thái hatch vật liệu lần khơng, lần có Xem video để dễ hình dung: Xem video để biết cách dùng 11- Vẽ cột tròn - Đơn giản cột chữ nhật nhiều, khơng có góc nghiêng cả, tròn mà, phương chẳng Khi thực mục ra: - Hcn màu hồng: Cho biết kích thước cột mặc định D600 - Hcn màu đỏ: Phím tắt d Cho tùy chọn đường kính cột nhập từ bàn phím Tr 21 - Hcn màu xanh đậm: Phím tắt f Sau bấm phím tắt hỏi có muốn hatch vật liệu cho tiết diện cột không Nhập y muốn, n khơng - VD: Vẽ cột tròn đường kính 500, lần có hatch vật liệu, lần khơng hatch vật liệu Xem video để biết cách dùng 12- Vẽ cột chữ L, vẽ vách - Khi thực mục ra: - Hcn màu xanh đậm: Cho biết góc nghiêng mặc định cột độ - Hcn màu tím: Chiều dày cột, vách 300 - Hcn màu đỏ: Kích thước cột theo trục x y 900 1000 - Hcn màu hồng: Điều chỉnh góc nghiêng cột, vách Thiết lập hcn màu đỏ mục 10 bên - Hcn màu cam: Điều chỉnh chiều dày cột, vách - Hcn màu vàng: Điều chỉnh kích thước cột, vách - Hcn màu xanh lơ: Cho phép hatch vật liệu hay không hatch vật liệu, tùy chọn yes, no mục 10 11 bên - VD: Vẽ cột chữ L, kích thước 700x800, dày 250, góc nghiêng pick tay trực đường nghiêng, có hatch vật liệu Xem video đây, trường hợp khác làm theo tùy chọn trình bày diễn giải mục 10, 11 Mời xem video 13- Vẽ cột, vách chữ T - Khi thực mục tùy chỉnh: - Các thông số hcn hiểu mục 12 bên nên không diễn giải - VD: Vẽ cột chữ T, dày 250, kích thước 800x1000, góc nghiêng 45 độ, có hatch vật liệu Xem video đây, trường hợp khác làm tương tự Xem video ví dụ 14- Vẽ cột, vách chữ thập - Khi thực mục tùy chỉnh: Tr 22 - Các thông số hcn hiểu mục 12 bên nên không diễn giải - VD: Vẽ cột chữ thập, dày 300, kích thước 800x800, góc nghiêng mặc định độ, khơng hatch vật liệu Vui lòng xem video bên dưới, trường hợp khác tự khám phá giải thích mục 12 Xem video 15- Rải cột vào lưới cột - Khi thực mục ra: - Hcn màu đỏ: Dạng cột cột tiết diện chữ nhật - Hcn màu xanh đậm: Góc nghiêng cột độ - Hcn màu vàng: Kích thước tiết diện cột 400x500 - Hcn màu tím: Cột khơng hatch vật liệu - Hcn màu cam: Thay đổi góc nghiêng cột (Xem lại mục 10 để hiểu) - Hcn màu hồng: Kích thước cột tiết diện chữ nhật Chọn mục vẽ cột tiết diện chữ nhật - Hcn màu xanh lơ: Nhập kích thước cột hình tròn - Hcn màu xanh mạ: Điều chỉnh hatch vật liệu cột Có hatch = Y (yes), khơng hatch = N (no) - Xét VD: Giả sử vẽ xong lưới trục, rải cột vào lưới trục theo VD đây: + VD1: Rải cột hcn 200x300, góc nghiêng 45 độ, có hatch vật liệu + VD2: Rải cột tròn D300, khơng hatch vật liệu Video VD1 xem Video VD2 xem 16- Chuyển đổi đối tượng 2D thành cột - Yêu cầu đối tượng phải kín có hình dạng chữ nhật, tròn vẽ lệnh Rec, C, Pl Nếu khơng kín phần mềm tự bo góc đầu cuối hình bị hở - Các thiết lập hatch cuối mục 10 đến mục 15 làm chuyển đổi có hatch vật liệu hay không - Sau chuyển đối đối tượng biến thành cột, mang layer Column Tr 23 - VD: Đã vẽ sẵn tiết diện hcn 200x300 với layer Dote, rải vào lưới cột Giờ biến thành cột, có hatch Xem video đây: Video VD xem 17- Thêm hatch vào cho cột - Yêu cầu: Đối tượng cần thêm hatch vật liệu bắt buộc mang layer Column đối tượng vẽ lệnh Rec, Pline, C - VD: Có lưới bố trí cột chưa hatch, hatch vật liệu vào ta làm sau: Mời xem video 18- Xóa cửa sổ, cửa đi, tường, cột - Yêu cầu: Các đối tượng muốn xóa phải layer: + Cửa sổ/cửa đi: Layer Window + Tường: Layer Column, Wall, Wall1, Wall2 + Cột: Layer Column - Khi thực lệnh này, hiển thị sau: - Hcn màu đỏ: Nhập s để thiết lập chọn đối tượng cần xóa + Ơ tròn 1: Xóa cửa sổ/cửa + Ơ tròn 2: Xóa cột + Ơ tròn 3: Xóa tường + Ơ van xanh đậm: Thiết lập mặc định - VD: Có mặt vẽ xong, cần lấy lưới trục, xóa hết cột, tường, cửa đi, cửa sổ làm sau: Mời xem video Tr 24 ... hiển thị lại công cụ YQArch ta thực mục YQARCH -> System Setup -> Show YQArch Toolbars công cụ phục hồi 5- Lựa chọn người sử dụng - Mục để lựa chọn cấu hình cho người sử dụng riêng Khi click... mơ tả cột bên trái vui lòng xem hướng dẫn chi tiết mục phần viết 3- Hiển thị công cụ YQArch - Dưới công cụ YQArch hiển thị 4- Ẩn công cụ YQArch Tr - Dưới công cụ YQArch ẩn - Lúc cơng cụ mặc định... chỉnh sửa (khơng khuyến khích nghịch dại khơng hiểu, ảnh hưởng đến kiểu khung tên hỏng YQArch này) - Reset Default Values: Thiết đặt giá trị chỉnh sửa giá trị gốc ban đầu YQArch 11- Trợ giúp YQArch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng YQARCH Phần 1 (Phần mềm thiết kế của Trung Quốc), Hướng dẫn sử dụng YQARCH Phần 1 (Phần mềm thiết kế của Trung Quốc)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn