Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:10

Giáo án Ngữ văn lớp BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ A Mục tiêu học: Kiến thức: Thấy văn xuất phát từ tình yêu thiên nhiên nêu lên vấn đề xúc có ý nghĩa to lớn sống Bảo vệ giữ gìn cho thiên nhiên, môi trường - Thấy tác dụng việc sử dụng số biện pháp nghệ thuật thư việc diễn đạt ý nghĩa biểu tình cảm, đặc biệt phép nhân hóa, yếu tố trùng điệp thủ pháp đối lập Kỹ : Rèn kĩ đọc, hiểu văn nhật dụng Thái độ : Có tình u thiên nhiên đất nước, cỏ B Chuẩn bị: - Giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo - Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn C Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động Kiến thức cần đạt trò Hoạt động I : Khởi động ổn định tổ chức Kiểm tra cũ : ? Tìm thành ngữ, - Lên bảng, trả lời cổ tích có văn “Lao xao” Bài mới: - Nghe - Dẫn vào - Ghi đầu - Ghi đầu Hoạt động II : Hướng dẫn Đọc hiểu văn Giáo án Ngữ văn lớp ii đọc – hiểu văn Đọc – hiểu thích - Giọng đọc truyền cảm, - Nghe, hiểu a Đọc tự hào - Đọc mẫu - Nghe - Gọi em đọc - Đọc - Giải vài thích - Nghe, hiểu ? Hãy tìm bố cục văn - Tìm bố cục b Chú thích c.Bố cục: Ba đoạn - Đoạn ( Từ đầu….tiếng nói cha ơng chúng tơi):Phần đầu thư - Đoạn ( Tiếp theo… có ràng buộc): Phần thư - Đoạn ( Còn lại ) Phần cuối thư ? Đoạn đầu thư tác - Suy nghĩ, trả lời Tìm hiểu văn giả làm bật a Đoạn đầu thư nội dung - Đó quan hệ đất người ? Tầm quan trọng đất - Nêu tầm quan người da đỏ trọng - Đất đai liên quan ? Để làm bật tầm - Trả lời thiêng liêng người da đỏ nên quan trọng đất đai tác khơng dễ đem bán giả sử dụng - Nghệ thuật nhân hóa: Đất đai bà biện pháp nghệ thuật mẹ, người chị, người em, gia đình, tổ tiên, cha ơng… Giáo án Ngữ văn lớp Hoạt động III: Củng cố – Dặn Củng cố - Nhắc lại nội dung kiến thức tiết Dặn - Học cũ, soạn tiết hai .. .Giáo án Ngữ văn lớp ii đọc – hiểu văn Đọc – hiểu thích - Giọng đọc truyền cảm, - Nghe, hiểu a Đọc tự hào - Đọc mẫu - Nghe - Gọi em đọc - Đọc - Giải vài thích - Nghe, hiểu ? Hãy tìm bố cục văn. .. chúng tôi):Phần đầu thư - Đoạn ( Tiếp theo… có ràng buộc): Phần thư - Đoạn ( Còn lại ) Phần cuối thư ? Đoạn đầu thư tác - Suy nghĩ, trả lời Tìm hiểu văn giả làm bật a Đoạn đầu thư nội dung - Đó... quan trọng đất - Nêu tầm quan người da đỏ trọng - Đất đai liên quan ? Để làm bật tầm - Trả lời thiêng liêng người da đỏ nên quan trọng đất đai tác khơng dễ đem bán giả sử dụng - Nghệ thuật nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn