Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:10

Giáo án Ngữ văn lớp Tiết 125 Ngày soạn : 15/4//2013 BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ (Theo tài liệu Quản lí phục vụ phát triển bền mơi trường vững) I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Thấy ý nghĩa việc bảo vệ môi trường, thiên nhiên đặt văn nhật dụng nghệ thuật tạo nên sức hấp dẫn văn II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức - Ý nghĩa việc bảo vệ môi trường - Tiếng nói đầy tình cảm trách nhiệm thiên nhiên, môi trường sống vị thủ lĩnh Xi-át-tơn Kỹ năng: - Biết cách đọc, tìm hiểu nội dung văn nhật dụng - Cảm nhận tình cảm tha thiết với mảnh đất quê hương thủ lĩnh Xi-át-tơn - Phát nêu tác dụng số phép tu từ văn II CHUẨN BỊ: Học sinh : Sọan Giáo viên : Tích hợp với Tiếng Việt “ Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ”, với Tập làm văn học, với thực tế sống, với môn sinh học III LÊN LỚP : Ổn định : Bài cũ : Nêu ý nghĩa văn “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử”? Bài : Giáo án Ngữ văn lớp * HĐ1 Giới thiệu : Năm 1854, Tổng thống Mỹ thứ 14 có ý muốn mua đất người da đỏ Thủ lĩnh người da đỏ Xi – át – tơn viết thư để trả lời Đây thư tiếng xem văn hay viết bảo vệ thiên nhiên môi trường HĐ2 * Học sinh đọc mục thích phần dấu ? I Đọc- tìm hiểu chung Tác giả - tác phẩm - Thủ lĩnh Xi át tơn, người da đỏ * Xuất xứ thư: - Tác phẩm : SGK * Giáo viên giới thiệu cách đọc : Đọc rõ ràng Thể loại: ? Văn viết theo thể loại ? - Thư từ - nghị luận ? Bố cục thư gồm phần? Nêu nội dung Bố cục: phần phần ? - Từ đầu…cha ông chúng tôi: Quan hệ người da đỏ với đất thiên nhiên - Tiếp…Sự ràng buộc: Cách sống, thái độ đất, với thiên nhiên người da đỏ người da trắng - Còn lại: Thái độ thủ lĩnh người da đỏ HĐ3 * Học sinh đọc lại đọan đầu thư ? II Đọc – hiểu chi tiết Quan hệ người da đỏ đối ? Phần đầu thư, t/g cho ta thấy mối quan với đất thiên nhiên hệ người da đỏ đất thiên nhiên, - Đất đai, bầu trời, khơng khí, dòng mối quan hệ gì? nước, động vật, thực vật-> Đất ? Vì tác giả nói đất thiên nhiên thiên nhiên thiêng liêng, mẹ thiêng liêng, mẹ người da đỏ? - Những thứ đẹp đẽ, cao q, khơng thể tách rời sống người da đỏ( máu tổ người da đỏ Giáo án Ngữ văn lớp tiên…là chị, em, gia đình…) ? Tác giả dùng NT đạon này? Tác dụng  Phép nhân hóa, so sánh cho thấy sao? mối quan hệ mật thiết - Phép nhân hóa : Bà mẹ, người chị, người em, gia người với đất thiên nhiên đình, tổ tiên, cha ơng Củng cố: - Quan hệ người da đỏ đất thiên nhiên mối quan hệ ntn? Hướng dẫn nhà : - Học xem tiếp phần 2: Cách sống thái độ đất người da đỏ - Xem trước bài: Chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ .. .Giáo án Ngữ văn lớp * HĐ1 Giới thiệu : Năm 1854, Tổng thống Mỹ thứ 14 có ý muốn mua đất người da đỏ Thủ lĩnh người da đỏ Xi – át – tơn viết thư để trả lời Đây thư tiếng xem văn hay viết... người da đỏ với đất thiên nhiên - Tiếp…Sự ràng buộc: Cách sống, thái độ đất, với thiên nhiên người da đỏ người da trắng - Còn lại: Thái độ thủ lĩnh người da đỏ HĐ3 * Học sinh đọc lại đọan đầu thư. .. nhiên thiêng liêng, mẹ thiêng liêng, mẹ người da đỏ? - Những thứ đẹp đẽ, cao q, khơng thể tách rời sống người da đỏ( máu tổ người da đỏ Giáo án Ngữ văn lớp tiên…là chị, em, gia đình…) ? Tác giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn