Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:10

Giáo án Ngữ văn lớp Ngày soạn: 19- 4- 2013 Ngày giảng: 26- 4- 2013 Tiết :125- 126 Văn bản: BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ A PHẦN CHUẨN BỊ: I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Giúp học sinh thấy thư thủ lĩnh da đỏ xuất phát từ tình yêu thiên nhiên đất nước nêu lên vấn đề xúc, có ý nghãi to lớn sống nay: bảo vệ giữ gìn cua thiên nhiên môi trường - Thấy tác dụng số biện pháp nghệ thuật dùng thư II PHẦN CHUẨN BỊ: 1.Phần thầy: Đọc , nghiên cứu soạn 2.Phần trò: Học cũ, đọc bài, Soạn B PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP: I KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi : Vì nói cầu Long Biên chứng nhân sống động đau thương thủ đô Hà Nội? Đáp án: - Cầu Long Biên nhân chứng đau thương người dân Việt Nam thuộc địa - Là nhân chứng năm tháng hồ bình độc lập thủ đô Hà Nội - Là nhân chứng kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ hào hùng dân tộc - Là chứng nhân cho đổi đất nước II DẠY BÀI MỚI *Giới thiệu bài: ( 1’) Hà Nội có cầu Long Biên Giáo án Ngữ văn lớp Vừa dài vừa rộng bắc qua sông Hồng Câu thơ thể niềm tự hào cầu sắt lớn nước Nhà báo thuý Lan nhìn cầu Long Biên người- người làm chứng cho kiện lịch sử sống động đau thương anh dũng thủ đô Hà Nội suốt kỉ qua Bài học “ cầu Long Biên chứng nhân lịch sử” hôm học phần thể điều *Nội dung: 20’ ? I Đọc tìm hiểu chung Nêu xuất xứ văn bản? Xuất xứ văn bản: - Năm 1854 tổng thống thứ 14 nước Mĩ tỏ ý muốn mua đất người da đỏ Thủ lĩnh xi- át –tơn gửi thư trả lời , thư tiếng, nhiều ngườii xem, lại văn hay thiên nhiên môi trường Đọc: ? Nêu yêu cầu đọc? - Chú ý đọc thể tình cảm u q gắn bó với đất đai nhiên nhiên môi trường người da đỏ Bố cục: đoạn ? Văn đựơc chia làm đoạn ? nêu nôị dung đoạn ? - Từ đầu-> cha ông chúng tôi: mối quan hệ đất đai với người da đỏ -Tiếp -> ràng buộc: khác biệt Giáo án Ngữ văn lớp người da đỏ da trắng đất đai - Còn lại: yêu cầu tổng thống Mĩ dạy người da trắng phải quí trọng 60’ đất đai II Phân tích: 1.Mối quan hệ đất đai với ? Trong ký ức người da đỏ người da đỏ lên hình ảnh gì? – Mỗi tấc đất …lá thơng óng ánh…bờ cát…hạt xương long lanh… bãi đất hoang tiếng thầm trùng ? Tại vị thủ lĩnh da đỏ nói ….dòng nhựa chảy ây cối… điều thiêng liêng? -> Những thứ đẹp đẽ cao q, khơng thể tách rời khỏi sống người da đỏ Những thứ khơng thể ? Hãy phép tu từ đựơc sử cần tơn trọng giữ gìn dụng đoạn văn? – Hình ảnh nhân hố + Mảnh đất bà mẹ người da đỏ - Những hoa ngan ngát hương người chị nguời em + Người da đỏ, mỏm đá, vũng nước, ? Tác giả sử dụng phép so sánh nào? ngựa chung gia đình - Các phép so sánh đựơc sử dụng: Giáo án Ngữ văn lớp + Nước óng ánh êm ả trơi dòng sơng, suối máu tổ tiên + Tiếng thầm dòng nước tiếng nói cha ông ? Nêu tác dụng phép so sánh nhân hố đó? -> Nhờ có so sánh nhân hoá mối quan hệ đất đai với người da đỏ gắn bó thân thiết anh chị em ngưòi gia đình mẹ - vật lên gần gũi thân thiết với người bộc lộ cảm nghĩ sâu xa cuả tác giả thiên nhiên đời sống ? Qua phép nhân hố so sánh mơi trường giúp em hiẻu thêm điều mối quan hệ đất đai ngươì da đỏ? -> Nhờ có phép tu từ so sánh nhân hóa qua đoạn đầu thư, mối quan hệ đất đai với người da đỏ mối quan hệ ruột thịt thân thương Mối quan hệ gắn bó khăng khít Đất mẹ người da đỏ” phần mẹ mẹ làm phần chúng tơi” Thủ lĩnh da đỏ dùng hình ảnh nhân hố : bơng hoa ngát hương người chị người em, người da đỏ mỏm đá, vũng nước, Giáo án Ngữ văn lớp chung gia đình Ngồi biện pháp so sánh góp phần làm tăng tình cảm máu thịt “ nơức óng ánh êm ả, máu thịt tổ tiên, tiếng ? Chỉ đất đai mà mẹ thứ thầm dòng nước tiếgn nói mặt đất chung gia đình cha ông ông cha tổ tiên người da đỏ tồn dòng nước âm trùng nước chảy Em lặp lại từ ngữ ? câu mở đầu, tác dụng việc lặp lại đó? -> thủ lĩnh da đỏ lặp lại từ vật thể nhắc đến có kích thước lớn nhỏ khác có điểm chung thiêng liêng kí ức kinh nghiệm Việc lặp lại nhấn mạnh ý nghĩa đất đai với người da đỏ thấm đượm vào vào đơn vị nhỏ bé đơn lẻ Sự gắn bó Mối quan hệ gắn bó khăng khít người da đỏ đất đai vô ? giúp em hiểu thêm điều cách bền chặt sâu sắc sống người da đỏ? -> Gắn bó với đất đai mơi trường thiên nhiên -> u q tơn trọng đất đai môi Giáo án Ngữ văn lớp trường Những lo âu ngưòi da đỏ Trong thư thủ lĩnh da đỏ đát đai, môi trường, tự nhiên ? cách cư sử người da trắng với đất đai môi trường nào? - Họ kẻ xa lạ… lấy từ lòng đất họ cần…mảnh đất kẻ thù họ cư sử với mẹ đất bầu trời vật mua tước đoạt bánđi…thèm khát nghiến ngấu đất đai….ngàn trâu rừng bị Em có nhận xét thái độ người da trắng bắn người da trắng đất đai? ? -> Nếu người da đỏ gắn bó thân thiết coi đất đai người mẹ phần máu thịt nghược lại ngươì da trắng xa lạ với đất đai coi đất đai kẻ thù Họ sư sử với đất đai vật mua đựơc , tước đoạt được, bán thứ hàng hoá, người da trắng biết khai thác lấy thứ cần thiết, ngấu nghiến đất đai để lại đằng sau thứ hoang mạc Rõ ràng người da đỏ với người da trắng có Qua thái độ khác biệt em hình thái độ khác biệt đất đai dung người da đỏ lo lắng điều Giáo án Ngữ văn lớp ? trước bán đất đai cho người da trắng ? * Người da đỏ lo lắng, đất đai môi trường thiên nhiên bị người da trắng tàn phá lo lắng hồn tồn có sở , khác biệt thể lối sống, người da trắng sống ồn nhịp sóng cơng nghiệp căng thẳng họ khơng quan tâm đến khơng khí khơng biết thưởng thức gió thấm đượm hương hoa đồng cỏ Khơng biết qúi trọng mng thú Tác giả dùng biện pháp người da đỏ nghược lại nghệ thuật để nêu bật khác ? biệt đó? -> Tác giả dùng nhiều biện pháp nghệ thuật phối hợp để nêu bật khác biệt là: + Phép đối lập: anh em >< kẻ thù Yên tĩnh >< ồn Xa lạ >< thân thiết -> Điệp ngữ : biết hiểu thật không hiểu ngài phải nhớ * so sánh tưong phản ngưòi da trắng nguời da đỏ thái độ với Giáo án Ngữ văn lớp Những lo âu đất đai môi trường tự thiên nhiên cách sống nhiên bị xâm hại cho em hiểu ? cách sống người da đỏ? * Tơn trọng hồ hợp với tự nhiên u q có ý thức bảo vệ mơi trường tự nhiên mạng sống Những kiến nghị nhắc tới phần cuối thư người Những kiến nghị người da đỏ ? thủ lĩnh da đỏ? - Phải kính trọng đất đai…hãy khuyện bảo …đất đai mẹ điều xảy đối Cách diễn đạt giọng điệu đoạn với đất đai tức xảy với đứa có khác với hai đoạn ? đất ? - Giống: Đều sử dụng điệp ngữ - Khác: Giọng điệu mạnh mẽ dứt khoát đay khơng đặt vấn đề “ khơng nêu khác biệt ngừoi da trắng người da đỏ, tác giả khẳng định đất mẹ : điều xảy với đất đai tức xảy với đứa đất Bảo vệ đất đai Em hiểu người da đỏ muốn kiến nghị bảo vệ điều gì? ? * u cầu tổng thống Mĩ dạy người da Giáo án Ngữ văn lớp trắng quí trọng đất đai, coi đất đai mẹ, bảo vệ đất đai bảo vệ Vị thủ lĩnh hồn tồn thuyết phục người đọc tầm quan trọng sống mơi trường trách nhiêm tất ngưòi việc giữ gìn bảo vệ mơi trưòng sống Nét đặc sắc nghệ thuật văn IV Tổng kết ghi nhớ 5’ bản? ? - Giọng văn đầy truyền cảm mạnh mẽ Tại đời cách sử dụng nhân hoá so sánh độc đáo kỷ mà coi văn hay ? nói mơi trường? - Qua thư thủ lĩnh da đỏ đặt vấn đề có ý nghĩa tồn nhân loại : người phải sống hoà hợp với thiên nhiên phải chăm lo bảo vệ môi trường thiên nhiên bảo vệ mạng sống V Luyện tập: 5’ ? - Đối với đồng bào tấc đất Chọn số câu hay đoạn thiêng liêng, thong óng ánh, thư nói nói khơng khí bờ cát, hạt sương long lanh ánh sáng, đất, nước, thực vật, thú cách rừng rậm rạp, vật ? bãi đất hoang tiếng thầm Giáo án Ngữ văn lớp trùng điều thiêng liêng ký ức III/ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ - Học bài, nắm nội dung, học ghi nhớ - Hoàn chỉnh phần luyện tập - Soạn “ động Phong Nha” 10 ... người da đỏ với người da trắng có Qua thái độ khác biệt em hình thái độ khác biệt đất đai dung người da đỏ lo lắng điều Giáo án Ngữ văn lớp ? trước bán đất đai cho người da trắng ? * Người da đỏ. .. nhiên -> u q tơn trọng đất đai mơi Giáo án Ngữ văn lớp trường Những lo âu ngưòi da đỏ Trong thư thủ lĩnh da đỏ đát đai, môi trường, tự nhiên ? cách cư sử người da trắng với đất đai môi trường nào?... khít Đất mẹ người da đỏ phần mẹ mẹ làm phần chúng tôi” Thủ lĩnh da đỏ dùng hình ảnh nhân hố : bơng hoa ngát hương người chị người em, người da đỏ mỏm đá, vũng nước, Giáo án Ngữ văn lớp chung gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, B. PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn